Siły zbrojne

Hermes 450 oferowany przez PGZ i Elbit. Porozumienie ws. programu Gryf

Fot. PGZ
Fot. PGZ

Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała porozumienie ze spółką Elbit Systems, dotyczące wspólnej oferty bezzałogowego systemu Hermes 450 w ramach programu Gryf.

Umowa zakłada, że ofertę w postępowaniu złoży PGZ jako lider konsorcjum, w którym będzie uczestniczyć także Elbit Systems. Zgodnie z treścią porozumienia przewiduje się transfer technologii Elbit Systems do spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Prezes PGZ Wojciech Dąbrowski wskazał, że docelowo planuje się produkcję własnych bezzałogowców w oparciu o system Hermes 450.

Podpisujemy dzisiaj porozumienie z Elbit, aby wygrać postępowanie w programie „Gryf”, dokonać transferu technologii, a docelowo produkować własne drony średniego zasięgu w oparciu o system BSP typu Hermes 450

prezes PGZ Wojciech Dąbrowski

Polska Grupa Zbrojeniowa podkreśla, że w wypadku wyboru oferty polsko-izraelskiego konsorcjum w kraju będą produkowane główne komponenty, a montaż płatowca będzie podlegał pełnej polonizacji. W ramach podpisanej umowy uwzględniono także możliwość sprzedaży nowo wybudowanego systemu bezzałogowego (na bazie Hermes 450) za granicę.

Porozumienie zostało podpisane przez prezesa PGZ Wojciecha Dąbrowskiego, członka zarządu PGZ Dariusza Sokólskiego oraz Elada Aharonsona, wiceprezesa Elbit Systems. Przedstawiciel Elbit podkreślił, że firma  posiada pełnię praw własności intelektualnej do bsl Hermes 450, zgodę na eksport do Polski muszą wydać jedynie władze państwowe.

Umowa zakłada, że polskie podmioty będą dysponowały wyłącznością w zakresie dostaw elementów zabezpieczających system pod względem kryptograficznym („wrażliwych”), okablowania, a wprowadzone do eksploatacji bezzałogowce będą mogły być serwisowane przez Siły Zbrojne RP.

Zgodnie z wypowiedzią wiceprezesa Elbit Systems w wypadku podjęcia decyzji o pozyskaniu bezzałogowców klasy MALE typu Hermes 900 (oraz systemów Hermes 450 w ramach programu Gryf) powstała infrastruktura będzie mogła być używana zarówno przez bsl taktyczne średniego zasięgu, jak i systemy klasy MALE.

Szef MON Tomasz Siemoniak zdecydował w sierpniu br., że bezzałogowce taktyczne średniego zasięgu, pozyskiwane w ramach programu Gryf mają być zakupione od podmiotów krajowych, zaliczanych do przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Decyzja ws. systemów klasy MALE ma być podjęta po ocenie ich dostępności w wyniku przeprowadzenia negocjacji międzyrządowych.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.