Reklama

Siły zbrojne

Groty dla proobronnych [FOTO]

Fot. JS4051
Fot. JS4051

Jak podała organizacja proobronna - Jednostka Strzelecka 4051 Włocławek im. generała broni Władysława Andersa, we wtorek 14 lipca doszło do podpisania z Fabryką Broni „Łucznik” porozumienia o współpracy. Jego efektem było przekazanie dla stowarzyszenia karabinków MSBS GROT kal. 5,56 mm, które to Włocławscy Strzelcy wykorzystywać będą do realizacji szkoleń proobronnych oraz w ramach zajęć realizowanych na potrzeby uczniów klas mundurowych.

Zawarte porozumienie pomiędzy Jednostką Strzelecką 4051 Włocławek a Fabryką Broni „ŁUCZNIK” wchodzącą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest pierwszą w historii Polski umową, w ramach której proobronnym zostanie przekazany tego rodzaju nowoczesny sprzęt, używany na co dzień w Wojsku Polskim.

Jesteśmy dumni, że MSBS GROT, zasilany amunicją 5,56 mm będzie wykorzystywany do szkolenia adeptów Jednostki Strzeleckiej 4051 Włocławek. Dzięki tej współpracy będziemy mieli dodatkowy ekspercki feedback, który pozwoli jeszcze lepiej dopracować nasze produkty.

Piotr Szczepański, prezes zarządu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o.

Jednostka Strzelecka 4051 Włocławek im. generała broni Władysława Andersa jest stowarzyszeniem proobronnym działającym od 2013 roku. Organizacja realizuje swoją działalność nie tylko na terenie miasta Włocławek, ale także na terenie całego kraju. Kadrę instruktorską stowarzyszenia stanowią obecni i byli żołnierze Wojska Polskiego, w tym jednostek specjalnych. Działalność Jednostki Strzeleckiej realizowana jest w ramach pracy społecznej członków, co oznacza, że instruktorzy szkolący młodzież, nie pobierają wynagrodzenia za poświęcony organizacji czas.

Reklama
Reklama

Stowarzyszenie prowadzi stałą współpracę z wojskiem, a także jest jedyną posiadającą broń palną, organizacją proobronną w kraju, która podpisała „Partnerską Umowę Proobronną” z Ministrem Obrony Narodowej. Umowa ta zobowiązuje Włocławskich strzelców do wsparcia procesu kształcenia uczniów w szkołach o profilach mundurowych.

W roku 2018 Jednostka Strzelecka za dotychczasowe zaangażowanie i wkład w rozwój miasta Włocławek została uhonorowana medalem Prezydenta Miasta Włocławek.

Podpisanie umowy o współpracy z Fabryką Broni „Łucznik”, dzięki której nasze Stowarzyszenie pozyska karabinku GROT, jest dla naszej Jednostki wyjątkowym wydarzeniem. Nowa broń pozwoli nam jeszcze mocniej zintensyfikować proces szkolenia naszych członków, oraz uczniów klas mundurowych. Cieszymy się, że od dziś będziemy mogli prowadzić szkolenia na broni, która jest na co dzień wykorzystywana w Wojsku Polskim.

Krzysztof Wójcik, dowódca JS 4051
image
Fot. JS4051
image
Fot. JS4051
image
Fot. JS4051
image
Fot. JS4051

Komentarze