Reklama

Siły zbrojne

Flary dla polskich F-16

F-16 Fot. Fot. Lockheed Martin Tactical Aircraft Systems
F-16 Fot. Fot. Lockheed Martin Tactical Aircraft Systems

Inspektorat Uzbrojenia (IU) ogło­sił uru­cho­mie­nie postę­po­wa­nia związanego z dostawą nabo­jów zakłócających ter­micz­nych M-211 i M-212 prze­zna­czo­nych do sys­te­mów ochrony bier­nej stat­ków powietrz­nych. W Polsce są one używane m.in. na myśliwcach F-16  

Przedmiotem zamówienie jest wieloletnia dostawa 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu – skład nr 2 w Toruniu ww. nabo­jów lub równoważnych w latach 2017 – 2019. Zamówienie podzielone zostało na dwie części. Pierwsza dotyczy dostawy 3275 sztuk nabojów  M-211 w ukompletowaniu 1:1 z pironabojami BBU-35/B w latach 2017-2019. W 2017 i 2018 roku będzie dostarczonych po 1000 sztuk, a w 2019 roku  1275. sztuk.  

Druga część dostawy dotyczy również 3275 nabojów M-212 w identycznym jak dla pierwszego typu zestawie i czasie oraz ilościach dostawy.

Nabój zakłócający termiczny M-211 przeznaczony jest do wytwarzania zakłóceń pasywnych w celu ochrony statków powietrznych wyposażonych w system odpalania nabojów zakłócających serii AN/ALE-4X lub M130 przed pociskami rakietowymi wyposażonymi w termiczne głowice samonaprowadzające.

Czytaj także: Lotniczy transport strategiczny dla Wojska Polskiego. Narodowe MRTT

Z kolei nabój M-212 ma takie samo ogólne  przeznaczenie, ale chroni przed rakietami wyposażonymi w termiczne głowice nowej generacji (tzw. flara spektralna).

Zadaniem odpalanych flar jest wytworzenie źródła promieniowania podczerwonego (o określonym zakresie widma), powodującego przekierowanie głowicy pocisku przeciwlotniczego naprowadzanego w podczerwieni z promieniowania generowanego przez silniki samolotu na promieniowanie generowane przez naboje zakłócające. Obecnie na samolotach transportowych produkcji „zachodniej” najczęściej stosowane są naboje o wymiarach 1x1x8 cali, typu M-206, M-211 i M-212 (zawierające mieszankę magnezowo-teflonową bądź folię aluminiową o dużej prędkości spalania), ładowane do wyrzutników typu AN/ALE-47.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami udzielania zamówienia, najwięcej bo 60 punktów można dostać za cenę, przyznane okres gwa­ran­cji otrzymał 40 punktów.

Podmioty zain­te­re­so­wane udzia­łem w niniej­szym postę­po­wa­niu mają czas na skła­da­nie doku­men­tów do 23 marca bie­żą­cego roku.

Reklama

Komentarze

    Reklama