Siły zbrojne

Europejska polityka obrony i bezpieczeństwa na ASzWoj

Uroczystość odznaczenia policjantów uczestniczących w misji EULEX w Kosowie, realizowanej w ramach CSDP. Fot. policja.pl.
Uroczystość odznaczenia policjantów uczestniczących w misji EULEX w Kosowie, realizowanej w ramach CSDP. Fot. policja.pl.

Na Akademii Sztuki Wojennej odbędzie się kurs dotyczący wspólnej polityki obrony i bezpieczeństwa UE (Common Security and Defence Policy, CSDP).

W ramach Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (ESDC) po raz pierwszy w Polsce w dniach 24-28.06.2019 r. odbędzie się CSDP Orientation Course organizowany przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.  

W ramach kursu zrealizowane zostaną bloki tematyczne dotyczące Globalnej Strategii UE, zdolności i procesu decyzyjnego UE w zakresie CSDP, Partnerstwa Wschodniego oraz przyszłości CSDP. Uczestnicy kursu zostaną także zapoznani z zadaniami i rolą FRONTEX.

Do udziału w kursie zostały zakwalifikowane 54 osoby, w tym 19 uczestników to reprezentanci zagranicznych instytucji (Francja, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Finlandia, Grecja, Włochy, Litwa, Łotwa, Chorwacja, Malta, Holandia, Rumunia, Słowenia, Szwecja oraz pracownicy EEAS, ESDC i EU SATCENT). Pozostali uczestnicy to polscy przedstawiciele MSZ, BBN, MON, MSWiA, Prokuratury, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Policji i ASzWoj.
 

Komentarze