Reklama

Siły zbrojne

Europejska Agencja Obrony zwiększa swoją aktywność w kluczowych obszarach

Fot. Mark Harkin/markyharky/flickr
Fot. Mark Harkin/markyharky/flickr

Europejska Agencja Obrony (EDA) opublikowała raport za 2013 rok. W minionym roku EDA rozpoczęła kilka ważnych inicjatyw w obszarach kluczowych dla europejskiego bezpieczeństwa.

Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego roku było przyjęcie przez Radę Europejską czterech programów rozwoju wspólnych zdolności obronnych w dziedzinach: samolotów tankowania powietrznego, bezzałogowych środków latających, łączności i komunikacji satelitarnej oraz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. W ramach przyjętych inicjatyw Agencja będzie między innymi koordynować wysiłki w celu stworzenia europejskiej floty samolotów MRTT, podjęcia prac badawczo – rozwojowych nad europejskim bsl klasy MALE, opracowania jednolitego schematu dopuszczania bsl do lotów w cywilnej przestrzeni powietrznej, stworzenia europejskiego systemu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, a także prace nad nową generacją satelitów komunikacyjnych przeznaczonych dla podmiotów rządowych.

Rok 2013 upłynął także w Europejskiej Agencji Obrony pod znakiem rozszerzenia działań z zakresu pooling and sharing, czyli wspólnych inwestycji realizowanych w celu uzyskania zdolności niezbędnych dla poszczególnych członków Agencji. W listopadzie ubiegłego roku ministrowie obrony państw członkowskich otrzymali pierwsze w historii sprawozdanie z przestrzegania kodeksu dobrych praktyk w inicjatywach pooling and sharing, przyjętego przez Radę Sterującą Agencji w 2012 roku.

W nadchodzących latach Europejska Agencja Obrony zamierza podjąć działania w celu wsparcia podmiotów przemysłu obronnego, w tym małych i średnich przedsiębiorstw sektora, także z wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Istotnym wydarzeniem była także restrukturyzacja EDA, zorganizowana w celu umożliwienia realizacji czterech kluczowych inicjatyw Agencji oraz poprawy koordynacji działań w innych obszarach, włącznie z planowaniem zapotrzebowania na zdolności uzyskiwane w formie pooling and sharing.

(JP)

 

Reklama

Komentarze (1)

  1. A_S

    Tyle programów, a wszystko po to, żeby wspólnie wyrażać zaniepokojenie i ubolewanie. Pogratulować.

Reklama