Reklama

Siły zbrojne

Duże ćwiczenia NATO raz na kwartał? Ważna Inicjatywa Sił Połączonych na warszawskiej konferencji Sojuszu

fot. NATO by Cpl. Madis Veltman/Estonian army
fot. NATO by Cpl. Madis Veltman/Estonian army

W Warszawie trwa „NATO Training Synchronization Conference 2014”, której tematem jest koordynacja procesu szkoleniowego państw członkowskich NATO oraz krajów partnerskich. Rolę gospodarza konferencji, organizowanej przez Sojusznicze Dowództwo Transformacji (ACT) pełni Sztab Generalny WP. Obrady otworzyli wspólnie: szef Sztabu ACT ds. Szkolenia Sił Połączonych wiceadm. Javier Gonzalez-Huix oraz zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. dyw. Andrzej Fałkowski.

Obaj oficerowie mówili o zwiększeniu zdolności Sojuszu do wspólnego działania i synchronizacji działań poszczególnych sił zbrojnych zarówno na poziomie dowodzenia jak i działania. Podstawową metodą realizacji tych celów jest właściwe szkolenie. Wiceadm. Javier Gonzalez-Huix podkreśli, że jego celem jest zwiększenie liczby dużych ćwiczeń sił NATO z 1-2 do co najmniej 4-5 rocznie. Z dużym uznaniem wyraził się o organizowanych w minionym roku przez Polskę manewrach "Steadfast Jazz 2013", które były dużym sukcesem m.in. Sztabu Generalnego WP. 

Istotne dla ustaleń tej konferencji jest to, że NATO przechodzi proces transformacji. Każdy kraj ma swoje bolączki, związane z ograniczeniem zasobów. (...) Stąd pomysł takiej synchronizacji ćwiczeń, aby połączyć wspólne wysiłki aby osiągnąć najlepszy efekt (...) Dla gotowości bojowej szkolenie to podstawa. (...) A ponieważ będziemy działać razem, musimy szkolić się razem. Słowem kluczem jest interoperacyjność.

Stwierdził podczas konferencji prasowej zastępca szefa SG WP gen. Andrzej Fałkowski.

W tym zakresie warszawska konferencja jest bardzo istotna, gdyż w czasiej jej trwania 265 osób z 26 krajów członkowskich i 20 krajów partnerskich będzie pracować miedzy innymi nad implementacją „Inicjatywy Sił Połączonych” (Connected Forces Initiative – CFI), opracowaniem pięcioletniego planu ćwiczeń „NATO Military Training and Exercise Programme 2015-2019”. Zostanie też omówiona kwestia wspólnego stanowiska w kontekście nadchodzącego szczytu NATO w 2014 r. 

Ważny element obrad to kwestia podnoszenie zdolności bojowych przy możliwie niskich kosztach, co wiąże się z ideą łączenia narodowych i sojuszniczych ćwiczeń. Była ona realizowana podczas ubiegłorocznego "Steadfast Jazz 2013", które połączono z regionalnymi i krajowymi manewrami. 

W ramach kontynuacji tego typu działań Wojsko Polskie zgłosi podczas konferencji kilka prowadzonych w kraju ćwiczeń, w tym m.in. Anakondę. Niektóre z nich będą dostępne również dla państw partnerskich uczestniczących w Siłach Odpowiedzi NATO. Brani są też pod uwagę uczestnicy z innych krajów. 

Ponadto, podczas konferencji odbędzie się praktyczny pokaz nowego sojuszniczego, internetowego systemu zarządzania szkoleniami - "elektronicznego Programu Edukacji i Szkolenia Indywidualnego" (ang. Electronic Individual Training and Education Programme: e-ITEP). 

Komentarze (2)

  1. okapoka

    ROFL. Przecież my praktycznie nie mamy czym ćwiczyć.

  2. AS

    Wszystko dobrze, ale jeśli chwalili ćwiczenia Steadfast Jazz 2013 to całe to gadanie o wspólnym działaniu psu pod ogon. Czy nie zauważono kompletnego braku zaangażowania się w ubiegłoroczne ćwiczenia co niektórych ramowych państw układu? Ciekawe co na te zwiększenie wspólnych ćwiczeń mówiła Niemiecka delegacja.