Reklama

Siły zbrojne

Drony mikro zamówione

Dron MayFly Fot. Asseco Poland S.A.
Dron MayFly Fot. Asseco Poland S.A.

Asseco Poland S.A. podpisała umowę z Inspektoratem Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej na dostawę bezzałogowych statków powietrznych (BSP) klasy mikro dla Sił Zbrojnych RP. Wartość umowy wynosi 4,6 mln PLN brutto, a dostawy zostaną zrealizowane w 2021 roku.

Zakupionych sześć zestawów BSP MayFly klasy mikro wraz ze szkoleniem personelu użytkownika trafi do operatorów z Wojsk Specjalnych. W skład każdego zestawów wchodzą: dwa systemy zasadnicze, dwa systemy zapasowe oraz jeden zestaw stacji kierowania i kontroli.

Drony MayFly będą wykorzystywane do prowadzenia dzienno-nocnych działań rozpoznawczych w różnorodnym środowisku w zakresie rozpoznania obrazowego (IMINT) poprzez wykorzystanie sensorów elektrooptycznych i podczerwieni. System posiada między innymi możliwość fuzji danych rozpoznawczych pozyskanych z obu sensorów. 

image
Dron MayFly i stacja kontroli i kierowania. Fot. Asseco Poland S.A.

Dostarczone przez Asseco BSP klasy mikro będą systemami pionowego startu i lądowania, zdolnymi do operowania na pułapach przekraczających 2000 m n.p.m., a ich systemy zasilania umożliwią operowanie, przy zachowaniu bezpośredniej łączności ze stacją kierowania i kontroli, w promieniu przekraczającym 1200 m.

Masa startowa platformy latającej będzie mniejsza niż 1,6 kg, a jej wymiary nie będą przekraczać 70 cm w płaszczyźnie poziomej w najszerszym miejscu.

Przypomnijmy, że w postępowaniu na BSP klasy mikro oferty złożyły: firma Asseco Poland S.A oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL). Pierwotnie postępowanie zostało rozstrzygnięte 14 kwietnia 2020 roku na korzyść oferty złożonej przez firma Asseco Poland S.A. Jednak decyzja ta została 24 kwietnia zaskarżona przez ITWL do Krajowej Izby Odwoławczej.

W dniu 14 maja Inspektorat opublikował datowany na 28 kwietnia 2020 dokument informujący o „unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty” i jednoczesnym przystąpieniu do ponownych badań i oceny oferowanych maszyn w zakresie zgodności z SIWZ.

Pierwotnie dostawy sześciu zestawów BSP klasy mikro przeznaczonych do prowadzenia dzienno-nocnej obserwacji w różnorodnym środowisku, miały zakończyć się do 30 listopada 2020 roku.

Bezzałogowce w ramach programu Ważka udało się zakupić za drugim razem. Pierwsze postępowanie ogłoszono w końcu 2015 roku, a unieważniono jeszcze w kwietniu 2017 roku, ze względu na fakt, że wartość najkorzystniejszej oferty zaproponowanej przez firmę Siltec przewyższyła fundusze, przeznaczone na realizację zamówienia przez Inspektorat Uzbrojenia. Postępowanie zakończone podpisaniem obecnej umowy ogłoszono w grudniu 2018 roku.

Reklama

Komentarze

    Reklama