Siły zbrojne

Dowództwo 16DZ gotowe do realizacji zadań w Olsztynie

Fot.  por. Karol Frankowski/DGRSZ
Fot. por. Karol Frankowski/DGRSZ

12 grudnia, w koszarach dowództwa 16. Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie odbył się uroczysty apel, podczas którego oficjalnie potwierdzono wypełnienie decyzji ministra obrony narodowej o przeniesieniu dowództwa dywizji do nowej lokalizacji.

Uroczystość swą obecnością uświetnił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marek Łapiński, I zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. pilot Jan Śliwka, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, a także dowódcy i szefowie jednostek wojskowych oraz komendanci służb mundurowych garnizonu Olsztyn i przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.

„Jest dla mnie wielkim zaszczytem, móc Państwa powitać na wyjątkowym apelu, który jest potwierdzeniem gotowości do realizacji zadań w nowej lokalizacji, po wypełnieniu decyzji Ministra Obrony Narodowej oraz rozkazu Dowódcy Generalnego RSZ przez Dowództwo 16 Dywizji Zmechanizowanej” - przywitał obecnych gen. dyw. Krzysztof Radomski na uroczystym apelu w Olsztynie.

image
Fot. por. Karol Frankowski/DGRSZ

Zwracając się do zaproszonych gości i uczestników uroczystości dowódca 16. Dywizji Zmechanizowanej podkreślił znaczenie słów zawartych w Kodeksie Honorowym Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego - „Zawodowa służba wojskowa jest powołaniem i świadomym wyborem. Stawia żołnierza w szczególnej dyspozycji wobec Ojczyzny, obrony jej niepodległości i bezpieczeństwa z gotowością poniesienia ofiary życia włącznie. Przytoczone słowa Kodeksu Honorowego…, były mottem podczas realizacji zadania związanego z przemieszczeniem w listopadzie dowództwa 16. Dywizji Zmechanizowanej i częściowo 9. batalionu dowodzenia do nowej lokalizacji w Olsztynie. Panie Ministrze melduję, że to zadanie zostało zrealizowane bez zakłóceń, w nakazanym terminie, tak jak to przystało na żołnierzy 16. Dywizji Zmechanizowanej”.

Na zakończenie przemówienia gen. Radomski skierował do obecnych przedstawicieli instytucji i jednostek wojskowych garnizonu Olsztyn słowa podziękowania za okazanie wsparcie i zabezpieczenie realizacji zadań przez dowództwo w nowej lokalizacji – „Zarówno współpraca z przedstawicielami instytucji wojskowych i jednostek wojskowych garnizonu Olsztyn oraz innych służb mundurowych, a także władz wojewódzkich i miejskich zasługuje na najwyższe uznanie”.

Następnie odczytano decyzję ministra obrony narodowej o zmianie miejsca dyslokacji dowództwa 16DZ oraz decyzje i rozkazy wyższych przełożonych o nadaniu medali resortowych, odznaczeń tytułów honorowych oraz awansów na wyższy stopień wojskowy. Ceremonii wręczenia medali i odznaczeń dokonał sekretarz stanu w MON Marek Łapiński w asyście I zastępcy dowódcy generalnego RSZ gen. dyw. pilota Jana Śliwki. Złotym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” odznaczony został gen. dyw. Krzysztof Radomski, brązowym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz odznaką honorową Wojsk Lądowych, odznaką tytułu honorowego Zasłużony Żołnierz RP III stopnia uhonorowano oficerów dowództwa dywizji.

image
Fot. por. Karol Frankowski/DGRSZ

Zabierając głos Sekretarz Stanu Marek Łapiński odczytał list od ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka skierowany do żołnierzy 16DZ oraz złożył życzenia kolejnych sukcesów w realizacji zadań w nowej lokalizacji. Ważnym elementem kończącym uroczystość było odsłonięcie tryptyku poświęconego 16. Dywizji Zmechanizowanej, którego dokonali honorowi gości w asyście gen. dyw. Krzysztofa Radomskiego.

image
Fot. por. Karol Frankowski/DGRSZ

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.