Siły zbrojne

Czas awansów, czas zmian

Żołnierskie awanse w 34. Brygady Kawalerii Pancernej - fot. por. Rafał Nowak
Żołnierskie awanse w 34. Brygady Kawalerii Pancernej - fot. por. Rafał Nowak

W ostatnich dniach na naramiennikach mundurów żołnierzy 34. Brygady Kawalerii Pancernej (34BKPanc) przybyło kilka gwiazdek i belek. Awansowani żołnierze odbierali akty mianowań na placu apelowym i w Sali Tradycji brygady.Podnoszenie swoich kwalifikacji, samodoskonalenie, sumienne wykonywanie obowiązków, ale także odrobina wojskowego szczęścia skutkuje pięciem się w hierarchii wojskowej, a to z kolei  stanowi o ciągłości struktur organizacyjnych wojska. Aby wspinać się na coraz wyższe jej szczeble, żołnierze muszą spełniać określone warunki. Muszą osiągać wysokie wyniki w szkoleniu, prezentować wysoki poziom zdyscyplinowania, otrzymywać pozytywne opinie służbowe przełożonych oraz posiadać ukończone wymagane kursy i szkolenia.

Na placu apelowym 34BKpanc, podczas apelu brygady, wystąpili żołnierze, by z rąk dowódcy brygady, płk dypl. Krzysztofa Pokropowicza odebrać akty mianowań na wyższe stopnie wojskowe. Nowo mianowani to: st. szer. Paweł Kosidło, st. szer. Adrian Fidik, st. szer. Paweł Nymka, st. szer. Marcin Tomaszewicz, plut. Jacek Kaliciński, plut. Marcin Stec, sierż. Piotr Penkal, sierż. Jacek Urbaniak, sierż. Ryszard Kołodziejczyk, sierż. Radosław Dydniański,  st. sierż. Artur Gronek, st. sierż. Adrian Hekert, st. sierż. Arkadiusz Kudyba, chor. Paweł Szymczyk, chor. Jacek Witak oraz chor. Bartłomiej Białek.

Kończący się miesiąc był dla żołnierzy brygady szczególnie obfity w awanse. 22  października br. był wyjątkowym dniem dla kpt Ryszarda Wilguckiego, szefa sekcji S - 6 brygady oraz kpt Dariusza Elaka, szefa sekcji S - 4 brygady. Tego dnia zostali mianowani do stopnia majora i dołączyli do grona oficerów starszych.

Tydzień później, w obecności całego stanu osobowego 34BKPanc, również odczytano decyzję Ministra Obrony Narodowej o mianowaniu na wyższe stopnie oficerskie. Do stopnia kapitana mianowany został por. Tomasz Głogowski, który objął stanowisko dowódcy kompanii remontowej. Następnie w Sali Tradycji, z rąk szefa sztabu brygady, ppłk Zbigniewa Śliżewskiego nominację do stopnia kapitana odebrał por. Jakub Kłeczek, wyznaczony na stanowisko dowódcy kompanii zaopatrzenia.

Przed nimi wszystkimi wiele służbowych wyzwań. Otrzymany awans z pewnością zmotywuje ich do dalszej wytężonej pracy, a także pomoże w przyszłości zdobyć kwalifikacje i doświadczenie w osiąganiu kolejnych szczebli wojskowej kariery.

por. Rafał Nowak

Komentarze