Siły zbrojne

Cyberwojna w megalopolis. Nowa wizja konfliktu według US Army

Dostosowanie czołgów Abrams do walk w obszarach zurbanizowanych w Iraku wymagało wprowadzenia szeregu modyfikacji. W perspektywie 20 lat charakter walk w obszarach zurbanizowanych może ulec ogromnym zmianom, z uwagi na proliferację nowoczesnych technologii. Nowe warunki wymuszą podjęcie przez US Army szeregu kroków, aby utrzymać zdolność do skutecznego wykonywania zadań. Fot. SSG Joseph Rivera Rebolledo/US DoD.
Dostosowanie czołgów Abrams do walk w obszarach zurbanizowanych w Iraku wymagało wprowadzenia szeregu modyfikacji. W perspektywie 20 lat charakter walk w obszarach zurbanizowanych może ulec ogromnym zmianom, z uwagi na proliferację nowoczesnych technologii. Nowe warunki wymuszą podjęcie przez US Army szeregu kroków, aby utrzymać zdolność do skutecznego wykonywania zadań. Fot. SSG Joseph Rivera Rebolledo/US DoD.

US Army zakłada, że przyszłe wojny będą się skupiać w obszarach wielkich aglomeracji, zawierając przy tym wiele elementów walki w cyberprzestrzeni.

Jak donosi serwis Breaking Defense, amerykańska armia zamierza przeprowadzić ćwiczenie odzwierciedlające przewidywane warunki przyszłego konfliktu zbrojnego. Jego scenariusz zakłada prowadzenie walk w ogromnej aglomeracji miejskiej, liczącej ponad 10 milionów mieszkańców około roku 2035.

Prowadzenie działań w obszarach wysoko zurbanizowanych będzie niosło ze sobą szereg wyzwań, związanych także z rozwojem technologicznym. Jedną z najistotniejszych kwestii będzie walka w przestrzeni informacyjnej, aby maksymalnie uniemożliwić przekazywanie informacji o ruchach amerykańskich wojsk stronie przeciwnej, także przez cywilów. Problem ten był obecny już w czasie wcześniejszych konfliktów, ale upowszechnienie wśród ludności szerokopasmowych środków przesyłu informacji doprowadzi w sposób oczywisty do jego rozszerzenia.

Innym potencjalnym zagrożeniem dla US Army może się okazać stosowanie tanich bezzałogowych systemów bojowych, mogących skutecznie razić pojazdy i żołnierzy. Biorąc pod uwagę rozwój technologii, w perspektywie 20 lat mogą one być powszechnie dostępne nawet dla niezbyt zamożnych ugrupowań o charakterze paramilitarnym.

Wreszcie, należy zastanowić się czy podejmowanie działań w wielkich aglomeracjach jest w ogóle celowe. Dr Daniel Gouré z prestiżowego Instytutu Lexingtona stwierdził, że najbardziej optymalne byłoby dążenie do uzyskiwania kontroli nad rejonami zurbanizowanymi bez konieczności prowadzenia walk w obszarach zabudowy miejskiej. Nie zmienia to faktu, że postęp procesów urbanizacyjnych jest nieubłagany i obejmuje w dużej mierze obszary potencjalnych konfliktów zbrojnych, jak choćby Pakistan. To z kolei wymusza podjęcie przez US Army przygotowań do podjęcia działań w obszarach wielkich aglomeracji.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.