Reklama

Siły zbrojne

Ćwiczenie REP(MUS)21

Fot. 13. Dywizjon Trałowców
Fot. 13. Dywizjon Trałowców

Operatorzy autonomicznego pojazdu podwodnego GAVIA z 13. Dywizjonu Trałowców wzięli udział w ćwiczeniu organizowanym przez Portugalską Marynarkę Wojenną pk. REP(MUS)21 (ang. Recognized Environmental Picture - Maritime Unmanned System). Tegoroczna edycja ćwiczenia odbyła się na akwenach w rejonie miejscowości Sesimbra oraz Troia, w dniach 13 – 24 września.

REP(MUS) 21 jest cyklicznym ćwiczeniem organizowanym i przeprowadzanym przez Portugalską Marynarkę Wojenną, przy współudziale Centrów Eksperckich NATO (ang. Center of Excellence, COE) oraz instytucji naukowych jak np. University of Porto. W tegorocznej edycji ćwiczenia polską Marynarkę Wojenną reprezentowali żołnierze z 13. Dywizjonu Trałowców (8 FOW) na co dzień zajmujący się eksploatacją autonomicznych pojazdów podwodnych. 

image
Fot. 13. Dywizjon Trałowców

Ćwiczenie koncentruje się w głównej mierze na planowaniu i prowadzeniu działań z zakresu wykorzystania systemów z uwzględnieniem autonomicznych jednostek nawodnych (USV’s - ang. Unmanned Surface Vehicles), podwodnych (UUV’s - ang. Unmanned Underwater Vehicles) oraz powietrznych (UAV’s - Unmanned Aerial Vehicles). W ramach ćwiczenia podejmowane są zagadnienia dotyczące m.in. taktyki użycia systemów autonomicznych, szkolenia operatorów, weryfikacji efektywności wykorzystywanych technologii, jak również zwiększenia interoperacyjności, zarówno w zakresie sprzętowym jak również operacyjnym. Dla polskich operatorów była to doskonała okazja do prowadzenia działań z wykorzystaniem APP (autonomicznych pojazdów podwodnych) w innym rejonie niż Morze Bałtyckie, w szczególności w rejonie o innym zasoleniu wód, o odmiennych prądach morskich i pływach. Była to również okazja do wymiany doświadczeń z zakresu wykorzystywania istniejących systemów bezzałogowych używanych przez naszych sojuszników. 

image
Fot. 13. Dywizjon Trałowców

Marynarka Wojenna RP wykorzystuje autonomiczne pojazdy podwodne od 2014 roku, co stawia nas w czołówce pośród państw europejskich z zakresu wiedzy i taktyki wykorzystania tego typu pojazdów.

Komentarze