Siły zbrojne

BRAC: Plany zamknięcia baz US Army

Fot. US Army/John Helms
Fot. US Army/John Helms

Armia Stanów Zjednoczonych przymierza się do przeprowadzenia przeglądu posiadanych instalacji wojskowych. Kolejna tura BRAC (Base Realignment and Closure) ma doprowadzić do zamknięcia baz wykorzystywanych w sposób nieefektywny, przynosząc ulgę dla budżetu DoD.

O konieczności wytypowania garnizonów, które mogą zostać zlikwidowane poinformowała młodsza sekretarz US Army ds. instalacji, energii i środowiska KatherineHammack. Głównymi przyczynamidążenia do zamknięcia baz są redukcje stanów liczebnych US Army oraz poszukiwanie środków na inne wydatki, przede wszystkim związane z odtwarzaniem gotowości bojowej.

Ostatnia tura BRAC miała miejsce w 2005 roku. Przeprowadzony dziewięć lat temu przegląd nie przyniósł jednak zakładanych skutków. Zlikwidowano mniej niż jedną piątą z instalacji, które uznano za niepotrzebne, a koszt ich zamknięcia wyniósł 35 mld USD. Oszczędności, jakie przyniósł BRAC 2005 szacowane są na 3,8 mld USD rocznie.

Według szacunków Departamentu Obrony od 12 do 28 % instalacjiUS Army(w zależności od ich rodzaju) mogłoby zostać zlikwidowanych bez wywierania negatywnego wpływu na funkcjonowanie amerykańskiej armii. W dłuższym okresie czasu z pewnością zamknięcie garnizonów przyczyniłoby się do uzyskania dodatkowych środków finansowych. Zmiany w strukturze instalacji wojskowych to jednak długotrwały i kosztowny proces, a w sytuacji obowiązywania Budget Control Act trudno będzie sfinansować działania niezbędne do przebudowy systemu garnizonów, nierozerwalnie związanej z redukcją liczby baz US Army.

Ostatnie wydarzenia na Ukrainie wskazują, że decyzje o redukcjach w zakresie instalacji wojskowych Stanów Zjednoczonych powinny być podejmowane z zachowaniem daleko posuniętej ostrożności. Zamykanie baz położonych poza granicami Stanów Zjednoczonych, w obszarach mniej lub bardziej prawdopodobnych konfliktów może przyczynić się do obniżenia zdolności reagowania na niespodziewane zagrożenia. Działania BRAC powinny się zatem skupić przede wszystkim na przeglądzie baz położonych w Stanach Zjednoczonych i tam też powinny mieć miejsce ewentualne redukcje. Takie działanie byłoby najefektywniejsze z punktu widzenia zdolności bojowej US Army, może jednak zostać poddane krytyce przez lokalnych polityków z uwagi na utratę miejsc pracy i źródeł dochodu dla społeczności.

Poprzednia tura BRAC przyczyniła się m.in. do przeniesienia szkoły jednostek pancernych US Army z Fort Knox do Fort Benning. Biorąc pod uwagę redukcję liczebności US Army z 520 000 do 450 000 żołnierzy, z pewnością istnieje możliwość zmniejszenia liczby garnizonów. Jednakże, niesie to ze sobą ryzyko ograniczenia zdolności do reagowania na zagrożenia, zwłaszcza w odniesieniu do instalacji położonych poza granicami Stanów Zjednoczonych. 

Jakub Palowski

Komentarze