Siły zbrojne

Będzie aneks do umowy offsetowej Wisły. MON powołał zespół [AKTUALIZACJA]

Fot. Sgt. 1st Class Randall Jackson/US Army.
Fot. Sgt. 1st Class Randall Jackson/US Army.

Minister Obrony Narodowej zdecydował o powołaniu zespołu, którego zadaniem będzie negocjowanie aneksu do umowy offsetowej zawartej z koncernem Raytheon w związku z pierwszą fazą programu obrony powietrznej i przeciwrakietowej Wisła. Amerykańska firma zapowiada "współpracę z zespołem negocjacyjnym".

Na początku lutego Defence24.pl informował, że MON rozważa podpisanie aneksu do umowy offsetowej zawartej w związku z pierwszą fazą programu Wisła. Stosowne porozumienie podpisano z Raytheon w marcu 2018 roku, tuż przed podpisaniem głównej umowy FMS dotyczącej dostawy dwóch baterii IBCS/Patriot.

Do dziś nie zawarto jednak umów wykonania zobowiązań offsetowych pomiędzy przemysłem amerykańskim i polskim, niezbędnych do rozpoczęcia wdrażania technologii objętych umową offsetową. Termin ich podpisania był już wielokrotnie przesuwany. Pakiet porozumień dotyczących drugiej umowy offsetowej w tym samym programie, zawartej z Lockheed Martin, sfinalizowano natomiast w marcu 2019 roku.

W praktyce założeniem MON jest więc przełamanie trwającego impasu i podpisanie umów, pozwalających na wdrażanie wszystkich technologii objętych offsetem pierwszej fazy Wisły do przemysłu. W celu przygotowania aneksu kierownictwo MON zdecydowało o powołaniu zespołu, odpowiedzialnego – zgodnie ze stosownym zarządzeniem, opublikowanym w dzienniku urzędowym resortu – „za przeprowadzenie negocjacji aneksu nr 1 do umowy offsetowej zawartej w dniu 23 marca 2018 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Raytheon Company”.

W skład zespołu wejdą:
1) przewodniczący – Dyrektor Biura do Spraw Umów Offsetowych w Ministerstwie Obrony Narodowej;
2) zastępca przewodniczącego – Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw Pozyskania i Wdrożenia do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Systemu „WISŁA”;
3) sekretarz – przedstawiciel Dyrektora Biura do Spraw Umów Offsetowych w Ministerstwie Obrony Narodowej;
4) członkowie:
a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki,
b) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zagranicznych,
c) przedstawiciel Ministra Aktywów Państwowych (nadzorującego od niedawna PGZ i podległe jej spółki, będące offsetobiorcami),
d) przedstawiciel Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
e) przedstawiciel Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej w Ministerstwie Obrony Narodowej,
f) czterech przedstawicieli Dyrektora Biura do Spraw Umów Offsetowych w Ministerstwie Obrony Narodowej,
g) dwóch przedstawicieli Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
h) przedstawiciel Szefa Inspektoratu Uzbrojenia,
i) przedstawiciel Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Oprócz tego, w charakterze obserwatorów w pracach zespołu mogą uczestniczyć przedstawiciele szefów BBN, CBA, SKW i dyrektora Biura Ministra Obrony Narodowej. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący który, w szczególności zwołuje posiedzenia (z własnej inicjatywy lub na wniosek członka zespołu), przewodniczy jego posiedzeniom oraz planuje i organizuje pracę zespołu, w tym ustala terminy i harmonogram kolejnych posiedzeń.

Zespół będzie podejmował decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów. W wypadku równiej liczby głosów rozstrzygać będzie głos przewodniczącego. Zespół zostanie rozwiązany z chwilą zatwierdzenia aneksu nr 1 do umowy offsetowej przez Radę Ministrów.

Umowa offsetowa zawarta z Raytheon obejmuje 31 zobowiązań, w tym także zdolności, jakie mają być dostarczone przez firmę Northrop Grumman. Te ostatnie miały być związane m.in. z dowodzeniem i kierowaniem walką w oparciu o system IBCS, czy produkcją i serwisowaniem armaty 30 mm Bushmaster II. Oprócz nich umowa obejmowała m.in. zdolności związane z produkcją i serwisowaniem elementów wyrzutni i pojazdów transportowo-załadowczych, a także utworzenie centrum administracji i zarządzania produkcją, dostosowaniem, serwisowaniem oraz naprawami systemu Wisła i innych programów obrony przeciwlotniczej i obrony powietrznej.

Niezależnie od realizacji umów offsetowych, Raytheon zawarł z polskimi producentami porozumienia biznesowe dotyczące programu Wisła. Jednym z nich jest umowa, na podstawie której w Hucie Stalowa Wola zostanie wyprodukowanych 16 wyrzutni M903 przeznaczonych dla polskich zestawów Wisła. Zakres tego porozumienia jest jednak odmienny od tego, zawartego w umowie offsetowej i dlatego może ono być wdrażane jeszcze przed finalizacją umów wykonania zobowiązań offsetowych. Inne podobne porozumienie z Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi dotyczy modułów elektroniki DLTM, będących elementem wyrzutni M903.

Ministerstwo Obrony Narodowej zakłada, że przed rozpoczęciem realizacji drugiej fazy programu Wisła wszystkie umowy offsetowe związane z pierwszym etapem powinny zostać sfinalizowane. W ten sposób MON ma zyskać lepszą pozycję negocjacyjną i większą swobodę podejmowania decyzji co do drugiej fazy programu Wisła jak i potencjalnie innych projektów. Zawarcie umów wykonania zobowiązań offsetowych jest więc istotne z punktu widzenia całościowej budowy systemu obrony powietrznej.

Firma Raytheon jest gotowa do podjęcia ścisłej współpracy z powołanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej zespołem negocjacyjnym, który ma opracować aneks nr 1 do umowy offsetowej z marca 2018 r. Jesteśmy przekonani, że rezultatem tych rozmów będzie obustronnie korzystna umowa offsetowa dla fazy 1. programu WISŁA oraz szybkie podpisanie wykonawczych umów offsetowych z poszczególnymi spółkami sektora zbrojeniowego, takich jak umowa zawarta z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia. Finalizując te umowy Raytheon będzie jednocześnie kontynuował współpracę z polskim przemysłem zbrojeniowym w zakresie produkcji i dostaw komponentów systemu Patriot dla Polski, jak również na eksport, do innych państw-użytkowników systemu Patriot.

stanowisko firmy Raytheon w tej sprawie z 19 lutego br.

Komentarze