Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Ruchome laboratorium metrologiczne dla wojska

Wojskowe Centrum Metrologii i Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii wraz Ruchomym Laboratorium Metrologicznym „TRANSMET” na  XIX Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Fot. MON
Wojskowe Centrum Metrologii i Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii wraz Ruchomym Laboratorium Metrologicznym „TRANSMET” na XIX Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Fot. MON

Inspektorat Uzbrojenia poinformował o ogłoszeniu zamówienia na dostawę Ruchomego Laboratorium Metrologicznego „Transmet”. Oszacowano, że wartość realizacji zamówienia wyniesie powyżej 418 tys. euro. 

Jak podkreśla IU MON, ruchome laboratorium przeznaczone będzie do kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych bezpośrednio przy sprzęcie wojskowym, szczególnie tam gdzie niemożliwe jest wyłączenie go z systemu działań bojowych. Środek transportu dla RLM stanowić będzie samochód ciężarowy dużej ładowności Jelcz 862 z systemem samozładowczym Multilift Mk IV oraz przyczepa do transportu kontenerów PK-2-24t. Zostanie on jednak pozyskany przez IU w ramach oddzielnej procedury.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wyznaczono na 8 września 2017 roku, na godz. 11:00. 

Zakupiony przez Inspektorat Uzbrojenia sprzęt ma zapewniać wykonywanie kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych funkcjonujących autonomiczne, stanowiących elementy złożonych systemów pomiarowych w celu określenie ich rzeczywistych parametrów. Będzie on również służyć do przeprowadzenia ich kalibracji oraz poświadczenie przydatności do stosowania zgodnie z przeznaczeniem. RLM ma także zapewniać prowadzenie niezbędnych regulacji i adiustacji przyrządów pomiarowych i przetwarzanie, archiwizowanie oraz transmisję danych związanych z procesem kontroli metrologicznej. 

Zgodnie z wymaganiami resortu, w skład Ruchomego Laboratorium Metrologicznego "Transmet" wchodzić ma kontener z laboratorium metrologicznym (wyposażony w urządzenie filtrowentylacyjne) oraz kontener techniczno-magazynowy. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia zostaną zawarte w SIWZ, które trafią wyłącznie do wykonawców zaproszonych do składania ofert.

Czytaj więcej: Laboratoria Rozpoznania Metrologicznego dla wojska.

Inspektorat Uzbrojenia chce, aby każdy zaproszony do składania ofert (przewidywana liczba to pięciu oferentów) wykonawca wniósł wadium w wysokości 146 tys. złotych na cały okres związania ofertą. Natomiast w przypadku wybrania danej oferty jako najkorzystniejszej, podmiot składający zobowiązany będzie do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 procent ceny całkowitej oferty. Kryterium udzielenia zamówienia będą najkorzystniejsze warunki ekonomiczne - oznacza to, że jedynym kryterium udzielenia zamówienia będzie cena.  

Reklama

Komentarze (2)

  1. 123

    takie laboratorium to nie w PL!!. Wyjazdy do suwmiarek i kluczy dynamometrycznych samochodem za 5mln. nie mają żadnego sensu. Siec lab. stacjonarnych w PL to ok. 1500 laboratoriów a odległości są tak małe, ze Transmet to zmarnowane środki. Ponadto nikt nie kalibruje na wojnie. Jak już to robią to głębokie tyły a sprzęt się wymienia. Mileryt nie miał sensu a co dopiero Transmet x2.

  2. wojtek

    a kiedy zostanie ogloszony przetarg na nowe kuchnie polowe? kupujemy wszystko tylko nie to czym sie mozna bronic...

Reklama