Wojsko, przemysł, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Przetarg na odbiorniki rozpoznawcze dla polskiej armii

Fot. US Army
Fot. US Army

Inspektorat Uzbrojenia opublikował zaproszenie do składania ofert w sprawie dostawy odbiorników szerokopasmowych pracujących w paśmie HF. Zakupione urządzenia zostaną najprawdopodobniej wykorzystane przez polski system rozpoznania łączności radiowej.

Inspektorat Uzbrojenia opublikował zaproszenie do składania ofert w sprawie pozyskania odbiorników szerokopasmowych HF, które mają być wykonane w oparciu o opracowane przez Inspektorat Uzbrojenia Wstępne Założenia Taktyczno-Techniczne. Założenia te będą jednak udostępnione tylko tym Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert wstępnych.

Z informacji o przedmiocie zamówienia znajdujących się w załączniku do ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania wynika jedynie, że Inspektorat Uzbrojenia zamierza pozyskać odbiornik szerokopasmowy pasma HF, który będzie wykorzystywany do „prowadzenia poszukiwania, przechwytywania emisji radiowych oraz analizy technicznej (wąsko i szerokopasmowych sygnałów radiowych) w paśmie KF (od 1 MHz do 30 MHz)”. Wiadomo dodatkowo, że urządzenie ma pracować w sposób ciągły 24/7/365.

Nazwa „odbiornik” może być myląca, ponieważ wojsko planuje tak naprawdę zakup systemu rozpoznania łączności HF, który prawdopodobnie będzie wykorzystywany przez polskie jednostki wojskowe Walki Elektronicznej.

Według Inspektoratu Uzbrojenia w skład całego kompletu ma bowiem wchodzić:

  • podsystem rozpoznania,
  • podsystem teleinformatyczny,
  • moduł zasilania awaryjnego UPS,
  • Zestaw Części Zapasowych ZCzZ oraz Zestaw części Zamiennych GZCzZ,
  • Dokumentacja Techniczna DT.

Głównym kryterium podczas wyboru „odbiornika” ma być cena (z wagą 90), a drugim gwarancja (z wagą 10). Termin składania ofert wyznaczono na 15 czerwca 2020 r.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.