Przemysł Zbrojeniowy

Zmiany w Jelczu

Fot. Jelcz Sp. z o.o.
Fot. Jelcz Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Jelcz Sp. z o.o. po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego powołała w dniu 23 kwietnia 2020 r., z dniem 1 maja 2020r. Pana Sławomira Kaletę na Prezesa Zarządu Jelcz Sp. z o.o. na okres wspólnej VIII kadencji Zarządu.

Sławomir Kaleta jest absolwentem Akademii Controllingu w Gdańsku i MBA Investment Marketing at the University of Strathclyde Glasgow. Ukończył studia inżynierskie na Politechnice Gdańskiej oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw. Odbył szereg kursów specjalistycznych z negocjacji, zarządzania, rachunkowości, controllingu, strategii i sprzedaży.

Sławomir Kaleta posiada szerokie doświadczenie w branży samochodowej, logistyce oraz autmotive, a także w obszarze zarządzania, zakupów i sprzedaży oraz logistyce.

W swojej karierze kierował wysoce wykwalifikowanymi zespołami i firmami produkcyjnymi, również w środowisku międzynarodowym.

Przypomnijmy, że obecnie firma Jelcz Sp. z o.o. realizuje kilka umów na dostawy samochodów ciężarowych, w tym:

- dostawa 114 samochodów Jelcz S662D.43 w wersji skrzyniowej, w tym 14 szt. w części gwarantowanej zamówienia oraz 100 szt. w ramach prawa opcji. Realizacja umowy przewidziana jest na lata 2019 – 2022. Obecnie w Siłach Zbrojnych RP użytkowanych jest ponad 700 pojazdów Jelcz 662D.43 różnych wersji zabudowy, które są wykorzystywane do zadań operacyjnych, logistycznych i szkoleniowych.

- dostawa 14 zestawów do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego tj. ciągników z naczepami niskopodwoziowymi o ładowności powyżej 63 ton w latach 2020-2022 w ramach części gwarantowanej zamówienia. Umowa zawiera również prawo opcji obejmujące dostawy 9 zestawów i 3 ciągników bez naczep niskopodwoziowych. Odbiorcą tego sprzętu będą jednostki logistyczne Sił Zbrojnych RP.
Stanowiące przedmiot zamówienia ciągniki siodłowe z naczepami niskopodwoziowymi będą przeznaczone do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 70 ton w trudnych warunkach terenowych.

image
JELCZ 442.32 P04 MP to jedno z podwozi dedykowanych do systemu Wisła, fot. Jelcz Sp. z o.o.

- dostawa pojazdów dla komponentów specjalnych systemu Wisła w latach 2019-2022. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 73 pojazdów Jelcz dla komponentów specjalnych systemu Wisła wraz z pakietem logistycznym, który zapewni wieloletnie wsparcie eksploatacji pojazdów oraz pakietem szkoleniowym obejmującym szkolenie kierowców i mechaników. W skład zamówienia wejdą pojazdy w następujących wersjach: ciągników siodłowych CSS 8×8 i IFCN 4×4, transporterów TS EPP, TS LRPT, TS EOC oraz transportera TS DOW, na którym zostaną zabudowane polskie komponenty systemu dowodzenia i łączności. Pojazdy Jelcza zastąpią standardowo stosowane w systemie PATRIOT/IBCS samochody amerykańskiej firmy Oshkosh.

Co istotne z punktu widzenia rozwoju kompetencji spółki Jelcz, w zamówieniu po raz pierwszy zostanie zaimplementowane Zarządzanie Konfiguracją wg. postanowień dokumentów sojuszniczych ACMP oraz STANAG 4427, które dodatkowo usprawni proces wsparcia technicznego pojazdów w eksploatacji.

Komentarze