Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Wybrano dostawcę części zamiennych do armat MK-44 Bushmaster

Hitfist 30
Autor. Rosomak S.A.

Wraz z początkiem lutego br. 4. Regionalna Baza Logistyczna opublikowała ogłoszenie mówiące o udzieleniu zamówienia dotyczącego dostawy części zamiennych do 30 mm armaty MK-44 Bushmaster II. Podmiotem wybranym do realizacji zamówienia o łącznej wartości 7 947 109 PLN została firma Unitronex Poland.

Reklama

Ogłoszenie o powyższym zamówieniu zostało opublikowane przez 4. Regionalną Bazę Logistyczną za pośrednictwem Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Przedmiotem przetargu była usługa dostaw części zamiennych do automatycznych armat Mk 44 Bushmaster II, które stanowią element uzbrojenia systemów wieżowych Hitfist 30P zamontowanych na KTO Rosomak. Wybór wykonawcy miał zostać dokonany na podstawie najkorzystniejszej cenowo oferty, w związku z tym wytypowanym podmiotem została firma Unitronex Poland.

Reklama

Całkowita końcowa wartość zamówienia została określona na kwotę 7 947 109 PLN. W komunikacie czytamy, że postępowanie ofertowe było prowadzone w formie procedury ograniczonej i zarazem przyspieszonej, ze względu na - konieczność pilnego pozyskania technicznych środków materiałowych do przywrócenia pełnej sprawności technicznej sprzętu wojskowego. Wybrany wykonawca ma teraz 270 dni (od momentu udzielenia zamówienia) na dostarczenie zamówionych części do 4 Regionalnej Bazy Logistycznej.

Czytaj też

Armaty typu Mk 44 Bushmaster II są elementami systemów wieżowych Hitfist 30P zamontowanych na kołowych transporterach opancerzonych Rosomak, a także wykorzystuje się je w Marynarce Wojennej (korweta patrolowa ORP Ślązak). Dodatkowo armaty Bushmaster II w nowszej wersji Mk 44/S, stanowiące podstawowe uzbrojenie wieży ZSSW-30, obok wyrzutni ppk Spike-LR, karabinu maszynowego 7,62 mm oraz nowych, pływających bojowych wozów piechoty Borsuk, dają możliwość użycia amunicji programowalnej i zmiany kalibru na 40 mm.

Reklama

Wprowadzenie ZSSW-30 na wyposażenie Wojsk Lądowych jest jedną z najpilniejszych potrzeb. HSW podkreśla, że nowe systemy wieżowe, oparte na innowacyjnym, krajowym systemie kierowania ogniem działającym z funkcją hunter-killer, oznaczają skokowy wzrost zdolności do skutecznego rażenia pododdziałów zmechanizowanych przeciwnika. Rosomaki z ZSSW będą pierwszymi wozami Wojska Polskiego zintegrowanymi z przeciwpancernymi pociskami kierowanymi od kilkudziesięciu lat.

Reklama

Komentarze

    Reklama