Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Wojsko kupuje amunicję ćwiczebną dla Rosomaków

Amunicja 30 mm firmy NAMMO. Niektóre jej typy produkowane są na licencji przez MESKO. Fot. J. Sabak/Defence24.pl
Amunicja 30 mm firmy NAMMO. Niektóre jej typy produkowane są na licencji przez MESKO. Fot. J. Sabak/Defence24.pl

Inspektorat Uzbrojenia ogłosił zamówienie na dostawę 30 mm naboi ćwiczebnych ze smugaczem TP-T. Ogółem dostarczonych ma zostać blisko 65 000 sztuk amunicji.

Inspektorat Uzbrojenia ogłosił zamówienie, którego przedmiotem jest dostawa 30 mm naboi ćwiczebnych ze smugaczem TP-T, łączna liczba kupowanej amunicji to blisko 65 000 naboi. Dostawa ma być zrealizowana w czterech transzach, podzielonych na ok. 16 500 sztuk rocznie, jej koniec przewidziano na rok 2019, kiedy będzie dostarczonych 15 000 sztuk amunicji. Miejsca realizacji dostawy to 1. Regionalna Baza Logistyczna Wałcz w Mostach oraz 4. Regionalna Baza Logistyczna w Przewózie.

Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się o realizację zamówienia, co dopuszcza prawo zamówień publicznych, w ramach którego odbywa się procedura składania ofert. Do realizacji zamówienia dopuszczone będą podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w państwie, z którym UE lub Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą zamówień w dziedzinie obronności lub bezpieczeństwa. 

Procedura, w ramach której realizowane ma być zamówienie jest ograniczona, zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału do dziesięciu. W przypadku zgłoszenia się większej liczby ewentualnych dostawców uprawnionych do brania udziału w procedurze negocjacyjnej i spełniających jej warunki, zamawiający będzie przyznawał punkty za każdą wykonaną wcześniej dostawę amunicji, spełniającą postanowienia szczegółowo określone w informacji o zamówieniu. Zaproszonych do składania ofert zostanie tylko dziesięciu wykonawców, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów.

Kryterium udzielenia zamówienia będzie cena (waga 90) oraz gwarancja (waga 10). Termin przyjmowania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa w dniu 24 lutego 2016 r. o godz. 11:00.

Producentem amunicji ćwiczebnej kalibru 30x173 mm, jaka może być używana w KTO Rosomak jest w Polsce spółka Mesko. Przetarg jest realizowany zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych i jest otwarty również m.in. dla podmiotów z innych państw UE.

Reklama

Komentarze (5)

 1. xxx

  Może ktoś zna różnicę w cenie między najtańszym w pełni bojowym pociskiem 30mm a ćwiczebnym?

  1. Moshe Schwantz

   ... i to jest właśnie właściwe pytanie. Nie po co lub na co?

 2. x

  ufff, odetchnąłem, bałem się że to amunicja bojowa. W amunicji ćwiczebnej, trenażerach itp. jesteśmy prawdziwa potęgą !

 3. liluh

  Hm... to znaczy, że ile? 20 kilka sztuk na jednego Rośka rocznie?:)

  1. Kamil

   Nie wszystkie rośki mają wieże z 30mm ;)

 4. Kurt

  Dostawa do składu w Potoku niedaleko miejscowości Przewóz (czyli Przewozie)

 5. Polish blues

  Mam ogromny szacunek do wojska i żołnierzy, ale wszystko jest o kilka lat spóźnione. To takie gry i zabawy. Jesteśmy tragicznie zapóźnieni pod każdym względem. Moim zdaniem, coś się wydarzy najpóźniej do szczytu NATO. To logicze, choć bardzo chcialbym się mylić Mam wielką nadzieję, że większość dobrze poinformowanych forumowiczów się ze mną nie zgodzi.

Reklama