Przemysł Zbrojeniowy

WITU poszukuje dostawcy karabinów do Śnieżnika

System śnieżnik w wersji do symulacji stanowiska burtowego strzelca śmigłowca bojowego (kr. "Puchacz"). Fot. snieznik.info
System śnieżnik w wersji do symulacji stanowiska burtowego strzelca śmigłowca bojowego (kr. "Puchacz"). Fot. snieznik.info

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia poinformował o rozpisaniu procedury, w ramach której wyłoniony ma zostać dostawca karabinów UKM 2000P do systemu symulacji Śnieżnik.

Od wybranego w postępowaniu dostawcy gestor zamówienia oczekuje dostawy łącznie 19 sztuk karabinów: 18 bez zamka i bez suwadła oraz 1 sztuki bez zamka. Procedura ma charakter ograniczony.

By podmiot został dopuszczony do drugiej części postępowania, ma obowiązek wykazania, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (12.11.2019, godz 10:00) zrealizował dwie dostawy broni strzeleckiej o wartości nie mniejszej niż 700 000 PLN brutto każda, ma podać ich wartość, przedmiot, datę wykonania odbiorców oraz załączyć dowód, że dostawy zostały wykonane należycie - każda kolejna dostawa to 1 punkt więcej. 10 podmiotów które zbiorą najwięcej punktów, zostanie zaproszonych do dalszej części postępowania. 

Każdy potencjalny dostawca musi też wykazać się posiadaniem koncesji na obrót bronią i amunicją, zdolnością kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 mln PLN. W drugiej części postępowania, oferty ocenione zostaną według kryterium ceny (waga: 90%) i czasu dostawy (waga: 10%). 

image
System szkolno treningowy Śnieżnik / Fot. snieznik.info

System Szkolno-Treningowy Śnieżnik został stworzony w kooperacji firmy Autocomp Managment Sp. z.o.o. z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia. Jest przeznaczony do szkolenia żołnierzy w różnych warunkach bojowych. Pozwala na symulowanie m.in. obsługi broni strzeleckiej (tak w otwartym jak i zamkniętym terenie), stanowiska ogniowego strzelca pojazdu bojowego  (kr. "Hummvee") czy burtowego strzelca śmigłowca bojowego (kr. "Puchacz"), moździerza (kr. "Goworek") czy nawet strzelca wyborowego (kr. "Snajper"). Operator systemu tworzy scenariusz ćwiczenia według potrzeb szkoleniowych, korzystając z bazy trójwymiarowych obiektów naturalnych (jak przeszkody terenowe, zwierzęta czy rośliny), sztucznych (pojazdy, budynki) czy efektów (dźwięk, dym, błysk).

Symulowany ogień prowadzony jest w oparciu o wirtualne pociski przemieszczające się po krzywych balistycznych, zgodnych z rzeczywistymi, wyznaczanych w przestrzeni trójwymiarowego modelu terenu. Balistyka pocisków odpowiada rodzajom amunicji i wzorom broni i uwzględnia czynniki środowiskowe, wpływ bocznego wiatru, różnicę wysokości położenia celu, rodzaje ładunków miotających, nastawy zapalników itp.

Komentarze