Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

WB Electronics gotowe do seryjnej produkcji sygnalizatora skażeń

fot. WB Electronics
fot. WB Electronics

Spółka WB Electronics S.A. jest gotowa do produkcji innowacyjnego polskiego sygnalizatora skażeń o nazwie PRS-1W. Pokładowy Rejestrator Skażeń PRS-1W powstał w wyniku podpisania umowy licencyjnej pomiędzy WB Electronics S.A. a Wojskowym Instytutem Chemii i Radiometrii (WIChiR) na komercjalizację polskiego patentu dotyczącego unikalnej w skali światowej technologii FAIMS (Field Assymetric Ion Mobility Spectrometry), opracowanej w ramach projektu badawczego zleconego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Spółka WB Electronics S.A. lider Grupy WB, największy polski producent rozwiązań IT dla zastosowań wojskowych,  w roku 2012 podpisało z WChiR umowę na wdrożenie do produkcji przemysłowej rozwiązań opracowanych w projekcie badawczym pt. „Zastosowanie układu FAIMS-IMS do detekcji skażeń chemicznych” finansowanym przez NCBiR. Prace związane z komercjalizację technologii zostały właśnie zakończone, czego uhonorowaniem jest przejście z wynikiem pozytywnym całej gamy restrykcyjnych testów mechanicznych, klimatycznych, kompatybilności elektromagnetycznej i funkcjonalnych wykonanych przez certyfikowane polskie laboratoria badawcze. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły spełnienie norm wojskowych i gotowość przyrządu PRS -1W do produkcji seryjnej. Proces badań funkcjonalnych na KTO ROSOMAK został wykonany za zgodą Ministra Obrony Narodowej (MON) i przy współpracy z Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi S.A. w Siemianowicach Śląskich. Inspektorat Uzbrojenia MON (IU MON) wyraził zainteresowanie pozyskaniem detektora skażeń PRS-1W opartego o polską unikalną w skali światowej technologię, pod warunkiem spełnienia wymagań przyszłego użytkownika w Siłach Zbrojnych RP.

Systemy ochrony przed bronią masowego rażenia w świetle ostatnich wydarzeń na Bliskim Wschodzie w szczególności ochrony przed bronią chemiczną jest niezwykle ważny i pilny do rozwiązania. WB Electronics S.A. wspólnie ze swoim partnerem naukowym Wojskowym Instytutem Chemii i Radiometrii proponuje wszystkim zainteresowanym gotowe polskie rozwiązanie.

PRS -1W oparty o opatentowaną przez polskich naukowców technologię IMS-DMS (ang. Ion Mobility Spectrometry - Differential Mobility Spectrometry) cechuje niezwykła czułość i zdolność detekcji bojowych środków trujących (BST) od pojedynczych cząstek zawartych w powietrzu (liczonych w jednostkach µg/m3), w czasie nieprzekraczającym 20 sekund oraz przy zachowaniu pożądanej wysokiej odporności na sygnały zakłócające i fałszywe alarmy. 

Technologia ta została uhonorowana podczas Międzynarodowego Przemysłu Obronnego w Kielcach w 2012 r (MSPO 2012) specjalnym wyróżnieniem nadawanym przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

WB Electronics

Reklama

Komentarze

    Reklama