Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Topaz w Sulechowie do modyfikacji

Fot. 5. Pułk Artylerii
Fot. 5. Pułk Artylerii

2. Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie poinformowała o udzieleniu Grupie WB zamówienia na wykonanie napraw i modyfikacji zautomatyzowanego zestawu kierowania ogniem Topaz (ZZKO TOPAZ). Prace będą realizowane w 5. Pułku Artylerii w Sulechowie. Jest to kolejna tego typu umowa w bieżącym roku.

16 lutego na platformie TED opublikowano informację o zawarciu z Grupie WB umowy o wartości 2 mln zł bez VAT. Została ona zawarta 8 lutego w wyniku trwających od 14 stycznia 2021 roku negocjacji. Dokładnie tego samego dnia 2. RBLog zawarła umowę identycznej wartości dotyczącą tego samego rodzaju prac. Wówczas dotyczyły one dywizjonu z 12 Szczecińskiej Brygady Zmechanizowanej a obecnie prace realizowane będą w 5. Pułku Artylerii w Sulechowie.

W obu przypadkach zastosowano procedurę zamówienia z wolnej ręki ze względu na to, że właścicielem wyłączności do dokumentacji technicznej i napraw urządzeń oraz praw intelektualnych, dotyczących zautomatyzowanego zestawu kierowania ogniem Topaz i pokładowego zestawu łączności wewnętrznej Fonet jest firma WB Elektronics S.A.

Topaz jest kompletnym i zintegrowanym systemem dowodzenia, kierowania i rozpoznania, przeznaczonym do wsparcia działań dowódców i żołnierzy na szczeblu taktycznym. Jest systemem dojrzałym – rozwijanym od lat 90- tych, kiedy to do Wojsk Rakietowych i Artylerii trafił nowoczesny ZZKO Topaz, oparty na cyfrowej platformie łączności Fonet. Od tamtej pory sys­tem stale jest rozwijany i może słu­żyć nie tylko do kie­ro­wa­nia ogniem, ale też do wspar­cia dzia­łań tak­tycz­nych na polu walki. 

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama