Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Symulatory dla Wojsk Lądowych później? Nowy termin

Fot. 5bsp
Fot. 5bsp

Inspektorat Uzbrojenia poinformował, że termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na taktyczne systemy symulacji pola walki został przesunięty. Zmodyfikowano też przedmiot samego zamówienia i warunki udziału w procedurze.

Zgodnie z zamieszczonym przez IU ogłoszeniem, obecnie termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został przesunięty na 16 grudnia br. To już kolejne przesunięcie terminu w tym przetargu.

Pierwotnie w ogłoszeniu z 26 sierpnia ustalono, że wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinny być składane do 24 września. Odwołanie wniosła jednak spółka Thales Polska, kwestionując m.in. założone w przetargu warunki dotyczące zdolności finansowej i technicznej do udziału w tym postępowaniu, oraz termin (jako zbyt krótki).

IU najpierw – jeszcze we wrześniu – zdecydował się wydłużyć termin składania wniosków do 29 października. Następnie, w ramach kolejnej zmiany, wprowadzonej na początku października, zmodyfikowano opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria dotyczące dopuszczenia wykonawców do udziału, a termin przesunięto na 8 listopada.

Kolejne odwołanie wniosła jednak Polska Grupa Zbrojeniowa. PGZ zakwestionowała m.in. zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia, a także zasady dopuszczenia do udziału w procedurze, treść samego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz sposób wdrożenia wniosków odwołania Thales Polska. Wskazała też, że termin 8 listopada jest nadal zbyt krótki, przypominając że Thales wnosił o przedłużenie co najmniej do 15 grudnia.

W odpowiedzi Inspektorat opublikował kolejną zmianę ogłoszenia, obecnie termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu to 16 grudnia. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Dzienniku Urzędowym UE zmodyfikowano też wymogi, jakie muszą spełniać wykonawcy, ubiegający się o udział w postępowaniu. Ponadto, zmieniono też opis przedmiotu zamówienia.

Postępowanie na taktyczne systemy symulacji pola walki podzielone jest na dwie części. Pierwsza dotyczy kompleksowego systemu symulacji pola walki do szkolenia batalionu oraz zestawów laserowych symulatorów strzelań przeznaczonych dla sprzętu, druga – symulatorów taktycznych pola walki dla wojsk pancernych i zmechanizowanych. Wprowadzenie obu tych systemów powinno w założeniu umożliwić jakościową zmianę w szkoleniu WL i pozwolić na rozszerzenie zastosowania systemów symulacyjnych.

Poprzednie postępowanie na symulatory, ogłoszono jeszcze w 2015 roku. Zostało ono jednak unieważnione w sierpniu, wcześniej wykonawcy zgłaszali odwołania związane z pierwotnym wyborem oferty konsorcjum Cubic, Unitronex, Siltec i Wojskowej Akademii Technicznej. Doprowadziło to do ponownej oceny ofert, jednak po jej przeprowadzeniu wartość najkorzystniejszej oferty konsorcjum PGZ i dwóch spółek Thalesa przekroczyła budżet i przetarg anulowano. W tym samym miesiącu rozpoczęto nową procedurę.

Reklama

Komentarze (3)

  1. Raaex

    Mam wrażenie, że chodzi tu o to aby nic nie kupić.

  2. Kliffrhh

    Jedyny aktywny symulator armi to Klonowa

  3. R12

    Nowe postępowanie. Nowy termin...

Reklama