Przemysł Zbrojeniowy

Symulatory dla Wojsk Lądowych od nowa. Po czterech latach

Fot. Rheinmetall
Fot. Rheinmetall

Inspektorat Uzbrojenia unieważnił przetarg na kupno i dostawę taktycznych systemów symulacji pola walki, jednocześnie rozpisując go od nowa. Poprzedni przetarg trwał cztery lata, jednak kilka dni temu został unieważniony.

Wcześniejszy przetarg, ogłoszony w 2015 r., rozstrzygnięto w lipcu tego roku, jednak - jak informował Defence24.pl - w pierwszej połowie sierpnia Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła co najmniej jedno z odwołań, złożonych w tej sprawie.

Zwycięzcą w pierwotnym przetargu, do którego zgłosiło się pięć podmiotów, było konsorcjum firm Cubic Defence Applications Inc., Unitronex Poland sp. z o.o., Siltec sp. z o.o. i WAT, wartość tej oferty wynosiła 137 528 893,00 zł (brutto). Oferta przedstawiona przez to konsorcjum otrzymała wówczas 100 punktów. Zastosowano kryterium ceny (waga 80) i długości okresu gwarancji (waga 20).

Wartości pozostałych ofert były znacznie wyższe - konsorcjum firm Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Thales Polska Sp. z. o. o., Thales avs France SAS przedstawiło ofertę o wartości 630 789 448,50 zł (brutto), SAAB AB ofertę o wartości 313 981 726,00 PLN (netto), Rheinmetall Electronics GmbH ofertę o wartości 867 328 700,00 zł (netto) i konsorcjum w składzie Elbit Systems Ltd., Autocomp Management Sp. z o.o. i RUAG Defence France SAS ofertę o wartości 323 860 218,00 zł (netto). W opublikowanym pierwotnym ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty w opisie pominięto jednak ofertę ostatnio wymienionego konsorcjum. 

Ze względu na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej IU unieważnił czynność badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie, ze względu na odwołania złożone przez konsorcjum firm Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Thales Polska Sp. z. o. o., Thales avs France SAS, firmę SAAB oraz konsorcjum firm Elbit Systems Ltd, Autocomp Management Sp. z o.o. i RUAG Defence France SAS Elbit, Inspektorat Uzbrojenia dokonał powtórzenia czynności badania i oceny złożonych ofert.

W wyniku powtórzonego wyboru uznano, że najkorzystniejszą ofertę, z ogólną oceną 100, złożyło konsorcjum w składzie Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Thales Polska Sp. z. o. o., Thales avs France SAS. Oferta konsorcjum firm Cubic Defence Applications Inc., Unitronex Poland sp. z o.o., Siltec sp. z o.o. i WAT została odrzucona. Odrzucono także oferty firmy SAAB oraz konsorcjum w składzie Elbit Systems Ltd, Autocomp Management Sp. z o.o. i RUAG Defence France SAS Elbit. Za ważną uznano natomiast przy drugim badaniu ofertę firmy Rheinmetall Electronics GmbH, która w powtórzonym wyborze uzyskała oceną łączną 67,30 pkt.

Jednocześnie jednak, w związku z przekroczeniem budżetu przez najkorzystniejszą ofertę (art. 93 pkt 1. ust. 4 Prawa Zamówień Publicznych) Inspektorat Uzbrojenia, w dniu 19 sierpnia 2019 r., zdecydował się na unieważnienie postępowania w sprawie kupna i dostawy taktycznych systemów symulacji pola walki.

W dniu 26 sierpnia 2019 r. opublikowano natomiast nowe ogłoszenie o zamówieniu. Jego przedmiotem jest dostawa systemów symulacji pola walki: jednego kompleksowego systemu tego rodzaju do szkolenia batalionu; czterech zestawów laserowych symulatorów strzelań do symulatora pola walki znajdującego się na wyposażeniu wojsk pancernych i zmechanizowanych, a także pięciu symulatorów taktycznych współczesnego pola walki dla wojsk pancernych i zmechanizowanych.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w zamówieniu, Symulator Taktyczny Współczesnego Pola Walki dla wojsk pancernych i zmechanizowanych poprzez wykorzystanie techniki (symulacji) komputerowej przeznaczony będzie do organizacji i realizacji ćwiczeń, szkoleń i planowania działań taktycznych na współczesnym polu walki.

Urządzenia wchodzące w skład Kompleksowego Systemu Symulacji Pola Walki do szkolenia batalionu (KSSPW) i zestawy laserowych symulatorów strzelań (LSS) będą instalowane na wybranym uzbrojeniu i Symulatorze Pola Walki. Pozwolą na praktyczne sprawdzenie ćwiczeń taktycznych do szczebla batalionu w terenie.

Systemy mają być wyposażone w oprogramowanie zawierające narzędzia wspomagające ćwiczący sztab (dowództwo, zespół) w wypracowaniu decyzji oraz ocenie przeprowadzonego ćwiczenia. W skład systemów mają wejść między innymi czujniki i nadajniki laserowe umieszczone (montowane) na ćwiczących, uzbrojeniu i sprzęcie wojskowym, urządzenia i oprogramowania umożliwiające, wzajemną komunikację, współdziałanie, archiwizację i zobrazowanie ćwiczenia. Wykonawca, w ramach udzielonego zamówienia, przeprowadzi szkolenia z wyznaczonym personelem.

Realizacja tego zamówienia pozwoli Wojsku Polskiemu na prowadzenie bardzo zaawansowanych szkoleń przy wykorzystaniu m.in. laserowych symulatorów strzelania. Wykorzystanie tej klasy systemów szkoleniowych obniża też koszt treningu. Należy zaznaczyć, że - przynajmniej w odniesieniu do podstawowych założeń co do pozyskanych zdolności - nowe postępowanie jest podobne do poprzedniego, aczkolwiek zastosowano procedurę ograniczoną, a nie negocjacyjną. Szczegółowe warunki zamówienia zostaną jednak przekazane wykonawcom zaproszonym do składania ofert. 

Ponadto, IU zdecydował się na podział zamówienia na dwie części (poprzednie nie zostało podzielone). I tak, w pierwszej części wykonawca ma dostarczyć Laserowe symulatory strzelań: KSSPW i LSS, w drugiej Symulatory Taktyczne Współczesnego Pola Walki - "STWPW", przeznaczone dla jednostek pancernych i zmechanizowanych.

(AM) (JP)

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.