Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Rozwój Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. – dobre perspektywy na przyszłość

Prezes Zarządu WZL1 Marcin Nocuń. Fot. WZL1
Prezes Zarządu WZL1 Marcin Nocuń. Fot. WZL1

Wszystkie zmiany i udoskonalenia wprowadzane w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A. (WZL1) wpłynęły na ich dynamiczny rozwój. Nowe systemy i optymalizacja funkcjonowania firmy otworzyły Spółce drogę do sukcesu.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. to nie tylko jedna z wiodących firm branży lotniczej w Europie, ale również jedna z kluczowych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W oparciu o najnowsze technologie i innowacyjne rozwiązania realizują usługi dla Sił Zbrojnych RP, klientów zagranicznych oraz sektora cywilnego. Obok obsług na śmigłowcach, prac remontowo-serwisowych i modernizacyjnych głównie z rodziny Mi (Mi-8, Mi-14, Mi-17, Mi-24) oraz silnikach TW3-117, przedsiębiorstwo stale poszerza zakres swoich kompetencji, stając się renomowanym dostawcą takich usług jak: obsługi okresowe samolotów szkolnych, produkcja struktur kompozytowych, wiązek elektrycznych, pokryć galwanicznych, metrologii, obróbki mechanicznej, badań nieniszczących czy lakierowania.

Czas na nowe inwestycje

Początki działalności Spółki sięgają roku 1945. Przez 75 lat firma zwiększała zakres działalności, rozbudowując swoje portfolio. Zdobywała koncesje i certyfikaty (m.in. AS 9100 rev. D) poświadczające najwyższą jakość świadczonych usług. Coraz większy prestiż Spółki i poszerzające się grono klientów stały się napędem dynamicznego rozwoju WZL1.

W ostatnich latach wprowadziliśmy zmiany i usprawnienia, które nie tylko wpływają na wzrost zdolności produkcyjnych, ale również przygotowują ją do działania w roli centrum serwisowania śmigłowców Sił Zbrojnych RP. Co więcej, cały czas tworzymy miejsca pracy, zwiększając zatrudnienie w firmie. Tylko na przestrzeni półtora roku zatrudniliśmy ponad 100 nowych pracowników

mówi Marcin Nocuń, Prezes Zarządu WZL1

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. dynamicznie się rozwijają, wdrażając kolejne programy i rozwiązania, które bezpośrednio przekładają się na ich sukces. Jeszcze kilka lat temu nikt nie wyobrażał sobie, że firma nie tylko wyjdzie na prostą, ale również wygeneruje rekordowe zyski, które są przekładane na inwestycje.

Tylko w 2019 roku na terenie Zakładów otworzono nowoczesny hangar lotniczy z zapleczem techniczno-socjalnym o powierzchni 5571,37 m2, w którym jednocześnie może być obsługiwanych 12 śmigłowców. Na przylatujące statki powietrzne czeka, oddane do użytku kilka miesięcy temu, lądowisko, a w dęblińskim oddziale wyspecjalizowana kadra produkuje struktury kompozytowe.

image
Fot. WZL1.

Liczba wprowadzonych inwestycji może zaskakiwać, a to jeszcze nie koniec, bowiem realizowany jest projekt Centrum Badawczo-Rozwojowego, będący odpowiedzią na innowacyjny rozwój firmy. Spółka wygrywa kolejne konkursy i z sukcesem wdraża wiele projektów. Jednym z nich jest dofinansowany w ramach konkursu „Szybka ścieżka – Technologie kosmiczne”, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Suborbitalny system rakietowy do wynoszenia ładunków badawczych (Trójstopniowa Rakieta Suborbitalna – TRS). Celem inicjatywy jest rozwój technologii pozwalających na prawidłowe i bezpieczne dzielenie stopni rakiety suborbitalnej, a w następstwie opracowanie pierwszego polskiego lekkiego systemu nośnego do wynoszenia ładunków badawczych powyżej linii Karmana (100 km). Obok lidera przedsięwzięcia (WZL1), badania w ramach projektu będą prowadziły również: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (instytucja naukowo-badawcza) oraz Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat Sp. z o.o. (producent paliwa kompozytowego). Wartość dofinansowania otrzymanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi, 23 693 412,53 zł.

Optymalizacja, czyli Lean Management

WZL1 to nie tylko inwestycje, ale przede wszystkim zaangażowanie oddanych pracowników.

W XXI wieku nie ma miejsca na powielanie przestarzałych schematów w zarządzaniu Spółką. Stale usprawniamy naszą działalność, wychodząc naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości i potrzebom naszych klientów. Jesteśmy nowoczesną firmą i myślimy nowocześnie

zaznacza Prezes Zarządu WZL1

Chcąc utrzymać tendencję wzrostową przedsiębiorstwa konieczne było wprowadzenie zmian niezbędnych do optymalizacji i koordynacji procesów produkcji poprzez efektywne wykorzystanie wszystkich zasobów Spółki oraz uwzględnienie kluczowej roli pracownika w procesie. Wprowadzono więc system Lean Management. Okazał się on doskonałym narzędziem zwiększającym potencjał produkcyjny i usprawniającym funkcjonowanie całego podmiotu.

Pierwszym obszarem, w którym podjęto wyzwanie były obsługi śmigłowców Mi-8 oraz Mi-17. Dzięki zaangażowaniu załogi w projekt zredukowano czas przejścia przez proces o 30%, ustandaryzowano go i wzmocniono system monitorowania jego przebiegu. Efekty były na tyle zadowalające, że Zarząd zdecydował o rozszerzeniu Lean Management na kolejne obszary, takie jak: technologia, logistyka, demontaż śmigłowców, czy proces naprawy głównej silników.

image
Fot. WZL1.

Równocześnie do programu Lean zainicjowano kolejne zmiany. Wprowadzono nowe systemy na różnych płaszczyznach tj.: Split Payment (system podzielonej płatności), kadrowo-płacowy, oceny jakości dostawców, ewidencji środków trwałych z wykorzystaniem kodów kreskowych, elektronicznego zarządzania gospodarką narzędziową. Ważnym procesem kontroli nad zasobami Spółki była rozbudowa systemu zarządzania ERP o kolejne obszary. 

Dlaczego inwestycje w WZL1? 

Wszystkie te usprawnienia, modyfikacje i inwestycje mają na celu utrzymanie silnej i stabilnej pozycji WZL1 na rynku krajowym i zagranicznym. Założenie to jest niezwykle ważne z uwagi na mnogość zamówień Spółki na najbliższe lata.

Odpowiednio wyszkolona kadra, profesjonalne zaplecze techniczne oraz pozostałe innowacyjne systemy są niezbędne do realizacji założeń wynikających z programów (WISŁA, KRUK, CSAR ZOP, PERKOZ, KONDOR, BSP), w których przedsiębiorstwo uczestniczy. Zakłady stanowią także Centrum Serwisowe Śmigłowców Sił Zbrojnych RP, Centrum Serwisowe Samolotów Szkolnych, Centrum Serwisowe Silników Turbowałowych oraz Centrum Produkcji Struktur Kompozytowych. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie Spółki w obsługach, naprawach i modernizacjach śmigłowców sprawia, że jest ona w stanie z powodzeniem partycypować w programie modernizacji wszystkich śmigłowców.

image
Fot. WZL1.

Dużym sukcesem było wynegocjowanie Umów w Sprawie Wykonania Zobowiązań Offsetowych z Leonardo MW Ltd oraz Umów Licencyjnych dotyczących korzystania z praw własności intelektualnej  ze spółkami Leonardo MW Ltd, Thales DMS France SAS i MES SpA. W Spółce mają zostać ustanowione zdolności serwisowe przyszłych śmigłowców AW 101 Merlin Sił Zbrojnych RP do zwalczania okrętów podwodnych (ZOP), wyposażonych dodatkowo w sprzęt medyczny pozwalający na prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych CSAR – bojowego poszukiwania i ratownictwa. Dla wyżej wymienionych śmigłowców Spółka będzie pełnić rolę Centrum Wsparcia Eksploatacji.

Kolejnym ważnym projektem strategicznym jest Program Wisła, którego celem jest pozyskanie przez Siły Zbrojne RP zestawów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych średniego zasięgu wraz z sieciocentrycznym systemem dowodzenia. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. uczestniczą w nim jako Centrum Produkcji Struktur Kompozytowych. Spółka podpisała umowę licencyjną  i wykonawczą z firmą Lockheed Martin w ramach realizacji zobowiązania offsetowego związanego z ustanowieniem zdolności do produkcji kompozytowego kontenera startowego do rakiet PAC-3MSE. Podjęto decyzję o budowie nowej hali produkcyjnej, w której zostanie ulokowana linia produkcyjna kontenerów.

Oprócz działań na rynku krajowym, w tym dla Sił Zbrojnych RP, Zarząd WZL1 kładzie silny nacisk na rozwój eksportu.

Mamy świadomość znaczenia współpracy międzynarodowej oraz możliwości z niej wynikających. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. są doskonale przygotowane zarówno logistycznie jak i personalnie do działania na rynku międzynarodowym

komentuje Dyrektor Marketingu i Rozwoju WZL1, Jarosław Gawryś

WZL1 współpracuje z liderami światowego rynku lotniczego. Spółka należy również do łańcucha dostaw tych firm. Działania na rynkach zagranicznych to jeden z ważniejszych celów przedsiębiorstwa na kolejne lata.

image
Fot. WZL1.

Sukces WZL1

Podsumowując, WZL1 stały się wiodącą Spółką w GK PGZ zarówno w obszarze poziomu organizacji technologicznym, jak i finansowym, uwzględniając rekordowe przychody, zysk oraz wartość majątku. Wszystko to przełożyło się na wzrost aktywności przedsiębiorstwa w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.  Spółka zaangażowała się we współpracę z uczelniami i szkołami, m.in. Salezjańskimi Szkołami Rzemiosł, Politechniką Łódzką, Zespołem Szkół Zawodowych im. Obrońców Westerplatte nr 1 w Zduńskiej Woli, Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie, Lotniczą Akademią Wojskową, Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte oraz Społeczną Akademią Nauk. 

Na terenie Zakładów każdego roku realizowanych jest kilkadziesiąt wycieczek dla dzieci, młodzieży i miłośników lotnictwa, którzy zyskują niepowtarzalną okazję do pozyskania wiedzy w zakresie działalności Spółki. Zakłady wspierają również lokalne drużyny siatkarskie i koszykarskie krzewiąc tym samym „sportowego ducha” wśród mieszkańców województwa łódzkiego. 

image
Fot. WZL1.

Zarząd WZL1 nie pozostał obojętny wobec pandemii Covid-19 i postanowił włączyć się w akcję wsparcia placówek medycznych oraz podmiotów zwalczających i zapobiegających zakażeniom wirusem SARS-CoV-2. Jednym z jej elementów było podpisanie umów o współpracy z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim oraz Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. Na ich mocy Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. zostały Centrum Dystrybucji Środków. Udostępniły władzom województwa łódzkiego obiekt, na obszarze którego składowane są sprzęty i materiały medyczne, w tym środki ochrony indywidualnej oraz środki do dezynfekcji niezbędne w walce z pandemią.

Nie mniej ważne było wsparcie finansowe udzielone szpitalom na zakup urządzeń medycznych oraz pomoc dla placówek medycznych i innych podmiotów. To właśnie dzięki tej inicjatywie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu pozyskał cztery respiratory, łódzki szpital MSWiA kolejne dwa, a inne placówki około 25 000 maseczek chirurgicznych, kombinezony ochronne, ochraniacze na obuwie, fartuchy ochronne oraz płyny do dezynfekcji o łącznej wartości ponad 500 000 zł. 

Pandemia koronawirusa to dla większości zakładów test nie tylko na przetrwanie, ale także skuteczność działania w okresie, w którym cały dotychczasowy świat i sytuacja gospodarcza uległy diametralnej zmianie. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. podeszły do tego zadania odpowiedzialnie i z energią, która cały czas procentuje niesłabnącym zaangażowaniem.   

Artykuł przygotowany przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.

Reklama

Komentarze (37)

 1. alkaprim

  Rekordowe przychody i zysk-pytam się z czego?Jak na razie to zakład może pochwalić się organizowaniem wycieczek dla dzieci i młodzierzy oraz zaangażowaniem-cokolwiek by to znaczyło.A po halach hula wiatr.....i maseczki.

  1. Quo Vadis

   O umowach na remont śmigłowców słyszałeś? Tak, one generują przychód.

  2. alkaprim

   Jaki remont śmiogłowców i w jakiej ilości?To są śladowe ilości-to i przychód śladowy.Ile jest śmigłowców w halach?Konkrety proszę...

  3. HanSolo

   Polska armia ma WSZYSTKIE śmigłowce do remontu. Oprócz tego jest tzw maly i duzy serwis po pewnej ilości przelatanych godzin. W skrócie na 16 maszyn, 2 szt zawsze stoją na serwisie. To dlatego że te wymiany, naprawy i remonty decydują o bezpieczeństwie. Nie są one ani proste, ani tanie a już na pewno nie "raz na kilka lat". Poczytaj sobie o tym i o zarzadzaniu w metodologii Lean.

 2. fxx

  Ten artykuł to tak żenująco nieudana propaganda sukcesu, że aż witki opadają... Naprawdę można by coś napisać o Caracalach, offsecie i "najlepszym ministrze obrony", ale po co kopać już leżącego. Tylko samych zakładów żal...

  1. arokey

   w sedno

  2. HanSolo

   Dokladnie

 3. putinofob

  Wygląda na propagandowy artykuł na zlecenie WZL - 1

  1. wert

   skoro jest głośne wycie jak to zakład został "zniszczony" brakiem karakanów więc pokazali parę faktów. Teraz będzie trudniej

  2. K.

   Podstawową działalnością zakładu jest obsługa śmigłowców rodziny Mi , schyłkowych konstrukcji które zaraz odejdą na zasłużoną emeryturę . Na czym polega ta świetlana przyszłość ? Większość prac przy AW101 to drobnica którą powinno wykonywać się w macierzystej bazie a nie w WZL . Jak to się ma do montażu , serwisowania i modernizacji Caracali ?

  3. HanSolo

   Tak ze mieli stawiac nową halę. Dostać niezbędne brakujace wyposazenie oraz dokumentacje i szkolenia z budowy Caracali we Francji. Ostatnie francuskie sztuki mieli już budować inżynierowie z Łodzi a w Polsce Francuzi mieli tylko nadzorowac proces.

 4. Kamil

  Jak dla mnie to w WZL nr 1 powinni się poważnie zastanowić co chcą na poważnie produkować i następnie remontować. Ponieważ remont radzieckiego sprzętu kiedyś skończy a raczej od zachodnich producentów/dostawców broni nie mogą liczyć na poważne kontrakty. Czyli albo się rozejrzą za licencyjną produkcją lub opracować własne produkty. W innym przypadku mogą się zwijać.

  1. HanSolo

   Dokladnoe wiedza. A wlaściwie wiedzieli. Mieli produkowac Caracale. Nie tylko dla polskiej armii zreszta. Jedyny zakład, który budowałby w całości nowoczesna wojskową konstrukcję. Ale po co... Jeśli poczyta sie opinie pracowników Łodzi i Mielca to pod kątem zarządzania WZL 1 jest na czasie, a Mielec to nadal późny Gierek.

 5. gosc

  ale bzdet,nic nie produkujemy.kupujemy i remontujemy.

  1. SimonTemplar

   Niestety to pełna prawda. Marketingowo fajnie to wygląda, ale rzeczywistość jest inna. Prosta sprawa: śmigłowce wielozadaniowe i śmigłowce uderzeniowe. Słynny program Kruk. Co z tego możemy zaprojektować i zbudować? Nic. Bo gdyby mogli to juz by cis sie działo. Mi24 kompletnie przestarzałe. Ten śmigłowiec ma jeszcze potencjał do odremontowania i głębokiej modernizacji która uczyni go silną jednostką bojową. I co robią? Niekończący się dialog techniczny a efektów zero.

  2. w

   na dodatek badania zmeczeniowe i wyznaczenie resursu kadłuba Mi-24 robi WSK Swidnik a nie WZL cos tam. Ciekawym dlaczego

  3. HanSolo

   Zdaje sie że brak produkcji i rozwoju technologiczneho WZL nr 1 to zasluga p. Macierewicza. Przypominam. Ponad polowa z 50 szt Caracali miala powstać wlaśnie tu oraz zakład miał otrzymać szkolenia i dokumentacje techniczną wraz z 100% prawami do wszystkich technologii uzytych przy produkcji i modernizacji "Super Kuguara". Jedyny tak na prawde dobrze zarządzany zakład lotniczy zajmujacy się śmigłowcami. Jesli mnie pamięć nie myli nazywany w mediach przez wierchuszke PiSu "buda z trzema garażami".

 6. GieTek

  Ten rozwój to głównie będzie polegał na powiększeniu zarządu.

 7. Opel

  Wiodący zakład lotniczy w Europie? No ja pier..Ale brednie. Co produkuje ? Jakiego wybitne konstrukcje lotnicze po które stoi kolejka chetnych? Nic? Ani jednej?. Współczuję zatem glupoty i wielkiego EGO. Może na wsi są jeszcze osobniki lykajace takie brednie ale w Europie mają polew po pachy. Takimi tekstami robicie z Polaków debil i.

  1. Odpowiedz

   Te marketingowe bzdury mają wszystkie spółki Polskie Grupy Złodziejskiej. Ich polityka opiera się na mydleniu ludziom oczu jak to wspaniałe są ich działania w rozwój spółek a tak naprawdę okradają, łupią daniny i tylko czekają aby doprowadzić do upadku i podzielić sie tym co zostało.. Niestety po za tym PGZ nic nie robi.

  2. Piotr ze Szwecji

   Niestety tak to wygląda w przypadku zarządzania PGZ. Zero cywilnej produkcji. Zagraniczny klient musi bawić się w petenta, aby złożyć w PGZ zamówienie. Zero aktywności w pozyskiwaniu zagranicznych kontraktów. W ramach offsetów i innych umów PGZ dostaje się tymczasowo do łańcuchów produkcyjnych firm zagranicznych, którym nie potrzeba wojny by stanęły, co ledwie COVID-19 grypy.

  3. Tadziu

   A Duda o tym wie? Bo.idzie w zaparte

 8. Tytus

  To jest zaklinanie rzeczywistości na starych 40 letnich konstrukcjach Mila nie da się rozwijać jedyna szansa to modernizacja Mi24 przy czym nie wiadomo czy dojdzie do skutku, nawet jeśli dojdzie do skutku to i tak WZL ograniczy się do zamontowania nowego wyposażenia kupionego za granicą czyli w zasadzie da tylko robocizne bez wlasnego know how bo go poprostu nie ma.

 9. Zbigniew

  Trzymam kciuki za kolejnymi sukcesami tych zakładów z którymi czuję się związanym czasem nauki. Jako uczeń szkoły samochodowej odbywałem w latach sześćdziesiątych XX w. praktyki w zakładach wojskowych na lotnisku w Lublinku i na ul. Składowej w Łodzi. Wykonywane były remonty kapitalne techniki radzieckiej - innej wtedy było bardzo mało. Na Lublinku rozbieraliśmy wojskowe motocykle M-ki, z przyczepami, do poszczególnych śrubek, każdy element weryfikowaliśmy i po uzupełnieniu montowaliśmy sprzęt na nowo. Pojazdy wychodziły nowe jak spod igły, podobnie jak rosyjskie ciężarówki w zakładach na ul. Składowej. Mile ten czas wspominam, nauczyłem się dobrej roboty i kierowania cięższymi motocyklami po lotnisku.

  1. w

   Wtedy Świdnik produkował i projektował smigłowce. Oni nie maja zadnych kompetencji

 10. w

  przypominam ze rakiety Metor na poczatku lat 70-tych osiagały 105 km wysokosci lotu

 11. Qwerty

  Obecny MON wydał 4 mld USD na 2 bateria Patriotów z bardzo ograniczonym offsetem, ponad 4 mld USD na F35 z żadnym offsetem, 500 mln USD na Homara z żadnym offsetem, 100 mld USD na Javeliny z żadnym offsetem a Mesko stoi, Duda jest gotowy płacić za pobyt u nas US Army to czyich interesów pilnują Błaszczak razem z Duda amerykańskich czy polskich dlatego Duda dostanie odemnie kopa w d.

  1. wert

   głupoty nikt Ci nie zabrania! Ale najpierw popracuj nad jednostkami matematycznymi

  2. Mesko Man

   Mesko stoi długiem operacyjnym na CZĘŚCI do spike od kolaborantów Ci na kreche dać nie CHCĄ A,MON placi po odbiorze KICHA

  3. Ty to sobie możesz na cara zsglosowac

 12. krajan

  Pytanie do obecnego polskiego rządu i naczelnych WZL 1 Kiedy zajmiecie sie modernizacją śmigłowców Mi 8 i Mi 24 wersji szturmowej Kiedy nawiążecie współprace z firma ukraińską w zakresie nowych silników do Mi 8 oraz przekładni i śmigła nośnego Kiedy w ramach zakupu AW101 wynegocjujecie przekazania przez Leonardo Świdnik dokumentacji serwisowej na polski śmigłowiec W 3 Sokół, oddaną przez bezkarną jawną zdradę rządu PO/PSL

 13. Stefan

  Duże remonty AW 101 będą robione w zakładach Leonardo w Wielkiej Brytanii. Nasi zarobią na waciki. Nieustające pasmo sukcesów ostatnich 5 lat.

  1. Swidniczaneczka

   Kolega ma racje Jeżeli Błaszczak podpisze kontakt to na pewno nie ze Świdnikiem

  2. Gnom

   Czyżby nie w fazie - niech sobie @Świdniczaneczka sprawdzi kto sprzedawał MON śmigłowce AW-101, czy przypadkiem nie WSK "PZL-Swidnik" S.A.

 14. Cao Bang

  Inwestowanie w centrum obsługi dla schodzącego typu śmigłowca? Co za bzdura. Podstawowym śmigłowcem w wojsku i policji będzie BH z serwisem w LM. Łódzki skansen do zamknięcia!!!!

  1. Quo Vadis

   Ile kosztuje zakup BH, a ile remont Mi?

  2. Gnom

   A ile będzie kosztował remont BH, a też trzeba go będzie za kilka lat zrobić? Porównaj to się zdziwisz.

 15. Doktur

  ...chciałem napisac cos zgryźliwego ale to info jest take denne ze mi ochota odeszła.

  1. Kaczor

   Mielec juz im.pokazał GEST FCUK I TO NIE POMAGA NIEMOC no to wzl zamykamy NARESZCIE

  2. Gnom

   Co Mielec pokazał WZL-1 i w jakim kontekście - mógłbyś rozszerzyć, bo chyba coś nie tu trafiłeś.

 16. Życzliwy

  Pusto słowie. Zakład 3 kategorii w skali europejskiej... A szkoda.

  1. Quo Vadis

   A co takiego inne europejskie zakłady mają, czego nie ma WZL1? Konkrety.

  2. Max

   Mają co produkować i serwisować:)

  3. Gnom

   Serwisować to oni mają co, a niewiele zakładów w Europie (poza produkującymi śmigłowce) robi remonty śmigłowców.

 17. w

  puste hale, magazyny. Moztaz sprowadzonych czesci, zero produkcji. I ta duma. Beda produkowali rakiety. Płakac sie chce

  1. w

   magazyn wysokiego składowania i takoz samo ego preziów i pracowników. I nic wiecej.

 18. criss

  znaczy, piarem WZL1 stoją. po uwaleniu kontraktu na caracale zakłady te są pod respiratorem.

 19. Acan

  Kurde Man wrażenie jakby to wyszło z pod ręki pismaka z TV pis

  1. Ruski A2/AD

   Nie kolego to ja pisałem

 20. Tomek

  Olgino się zleciało i wciskają ruską propagandę .

  1. wert

   ja bym powiedział że brajzolą. Na jedno wychodzi

 21. Zxc

  I na czym się WZL chce rozwijać konstrukcje Mi to przecież skansen.

 22. Zaq

  Pan prezes opowiada te bzdury z obowiązku czy sam w nie wierzy.

 23. Tomek

  Ruskie spece komentują z Moskwy .

 24. KrzysiekS

  Jaki rozwój PGZ ma coraz niższy export uzbrojenia gdzie tu rozwój?

 25. Tragedia

  Skansen!!!!!

Reklama