Przemysł Zbrojeniowy

Leopard 2PL z opóźnieniem. Prototyp nie zakończył testów

Fot. J.Sabak
Fot. J.Sabak

Odbiór pierwszych zmodernizowanych czołgów Leopard 2PL przez Siły Zbrojne RP będzie możliwy po formalnym zakończeniu testów, tj. po wprowadzeniu przez Wykonawcę uwag i zaleceń – informuje rzecznik IU mjr. Krzysztof Płatek, potwierdzając w ten sposób, że pomimo upływu kolejnego miesiąca prac, prototyp nadal nie uzyskał pełnej aprobaty Zamawiającego. Oznacza to kolejne opóźnienia dostaw czołgów, na których od miesięcy trwają prace remontowe i modernizacyjne.

W połowie lutego Defence24.pl informował, że prototyp czołgu Leopard 2PL do końca marca miał ukończyć testy potwierdzające, iż pojazd spełnia wszelkie wymagania i można przyjąć go na uzbrojenie. Na przełom I i II kwartału br. przekazane miały zostać do jednostek pierwsze czołgi. Tymczasem jak wynika z informacji uzyskanych przez redakcję Defence24.pl, a prototyp nadal nie zdołał uzyskać pełnej akceptacji Zamawiającego.

Odbiór pierwszych zmodernizowanych czołgów Leopard 2PL przez Siły Zbrojne RP będzie możliwy po formalnym zakończeniu testów, tj. po wprowadzeniu przez Wykonawcę uwag i zaleceń obejmujących m.in. przygotowanie dokumentów zdawczo-odbiorczych oraz opracowanie właściwej dokumentacji technicznej, która zostanie poddana jeszcze weryfikacji.
Podkreślić należy, że intencją resortu obrony narodowej jest odbiór sprzętu wojskowego, który nie tylko spełnia wymagania Sił Zbrojnych RP, ale również może być eksploatowany przez użytkownika w sposób bezpieczny i zgodny z jego przeznaczeniem.

Mjr Krzysztof Płatek, Rzecznik Prasowy Inspektoratu Uzbrojenia

Tym samym dostawy pierwszych maszyn, nadających się do eksploatacji i spełniających wszelkie wymagania programu Leopard 2PL ulegną prawdopodobnie kolejnemu opóźnieniu. Mjr Płatek zaznaczył, że jednoznaczna ocena wyników prototypu, pozwalająca na rozpoczęcie dostaw, będzie możliwa dopiero po tym jak Wykonawca potwierdzi spełnienie kilku wymagań poprzez dodatkową weryfikację.

Jednoznaczne potwierdzenie wyników będzie możliwe po wdrożeniu przez Wykonawcę wszystkich zaleceń i rekomendacji. Na dzień dzisiejszy pozostało kilka wymagań, które muszą zostać dodatkowo potwierdzone stosownymi testami uzupełniającymi. (...) Dokonanie ostatecznej oceny spełnialności wszystkich wymagań zostanie zrealizowane na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę protokołów ze sprawdzeń uzupełniających.

mjr Krzysztof Płatek, rzecznik prasowy Inspektoratu Uzbrojenia

 

Pierwotną umowę na modernizację Leopardów podpisano w 2015 roku, wykonawcą jest konsorcjum PGZ i ZM Bumar-Łabędy. Prace są realizowane we współpracy z partnerem zagranicznym (Rheinmetall Defence) oraz w kooperacji ze spółkami PGZ. Są jednak mocno opóźnione, a koszt programu wzrósł. Cały program (uwzględniając 14 czołgów objętych opcją) miał być sfinalizowany do roku 2021. Podpisany w grudniu 2015 roku kontrakt miał wartość 2,415 mld zł brutto. Jednakże, kwota ta obejmowała 128 czołgów (jeszcze bez finansowania realizacji opcji) i nie uwzględniała przywrócenia sprawności elementów czołgów nie podlegających modernizacji. Umowa była pięciokrotnie aneksowana, ostatni raz w grudniu 2019 roku.

W kontekście podpisanego w grudniu 2019 roku aneksu do umowy mjr Płatek informował wcześniej, że „Wykonawca zobowiązał się do przywrócenia do pełnej sprawności technicznej i przeprowadzenia modernizacji 142 czołgów z terminem zakończenia realizacji wszystkich dostaw nie później niż do 31 lipca 2023 roku”. Cena brutto programu wzrosła do 3,29 mld zł.

Otwarte jest pytanie, czy przesunięty termin zostanie dochowany, biorąc pod uwagę że oddanie prototypu przesuwa się w czasie. Od dłuższego czasu istnieje spór pomiędzy przemysłem polskim, partnerem zagranicznym oraz MON dotyczący tego, kto i w jakim stopniu odpowiada za opóźnienia. 

Program modernizacji czołgów Leopard 2A4 do standardu 2PL zakłada ulepszenie wozów używanych przez 10. Brygadę Kawalerii Pancernej i 1. Brygadę Pancerną z Wesołej, między innymi poprzez instalację dodatkowego pancerza wieży. Program obejmuje też wymianę hydraulicznych systemów stabilizacji armaty i napędów wieży na elektryczne, czy modernizację samej armaty Rh-120 L44 w celu dostosowania jej do wykorzystania nowych typów amunicji (w tym programowalnej).

Czołgi otrzymują również krajowe kamery termowizyjne III generacji KLW-1 Asteria w przyrządach obserwacyjnych dowódcy i działonowego, dzienno-nocne systemy zobrazowania, kamery cofania dla kierowcy i inne usprawnienia ułatwiające eksploatację. Program Leopard 2PL zakłada też utworzenie w polskim przemyśle potencjału do wsparcia eksploatacji czołgów. Niewykluczone, że jego zakres będzie dalej rozszerzany, np. o modernizację systemów łączności, które nie zostały objęte pierwotnym projektem.

Komentarze