Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

OCEAN2020 zaprezentowany w Kielcach

Fot: OBR CTM
Fot: OBR CTM

Podczas drugiego dnia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO), odbyło się seminarium podsumowujące europejski projekt „OCEAN2020”. Jednym z uczestników konsorcjum w tym finansowanym ze środków Unii Europejskiej programie jest należący do Polskiej Grupy Zbrojeniowej OBR CTM. 

>>> MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO MSPO 2021 - WIADOMOŚCI, ANALIZY, WYWIADY - SERWIS SPECJALNY DEFENCE24.PL <<<

Seminarium było skupione na zakończonym w sierpniu 2021 ćwiczeniu morskim na Morzu Bałtyckim, związanym z pokazem szerokiej gamy systemów bezzałogowych. Jego celem było zapewnienie możliwości integracji i współdziałania krajów europejskich, w prowadzeniu połączonych morskich operacji wojskowych. Pokaz stanowił kolejny ważny kamień milowy tego międzynarodowego przedsięwzięcia, w którym od samego początku brał udział polski uczestnik programu - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (OBR CTM S.A.), należący do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Kielecka prezentacja projektu została przeprowadzona w formie seminarium zorganizowanego przez OBR CTM S.A, miała miejsce na scenie głównej stoiska PGZ. Wzięli w nim udział przedstawiciele firm tworzących 43-podmiotowe Konsorcjum, powołane do realizacji programu OCEAN2020, którego liderem jest firma Leonardo. Celem projektu była prezentacja potencjału bezzałogowych platform w zakresie pozyskiwania, analizowania, fuzji i dystrybucji informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa w środowisku morskim. Swoje wystąpienia wygłosili m. in. włoskie Leonardo, szwedzki Saab, litewski Baltic Institute for Advanced Technologies (BPTI) oraz polski OBR CTM S.A.

Harmonogram projektu OCEAN2020 przewidywał przeprowadzenie dwóch połączonych z testami demonstracji (ćwiczeń morskich) wspomnianego potencjału. Pierwsza z nich miała miejsce na Morzu Śródziemnym i została zrealizowana w listopadzie 2019 r. na wodach Zatoki Tarenckiej.Druga odbyła się w dniach 25-26 sierpnia 2021 roku na Morzu Bałtyckim, w okolicach szwedzkiej Zatoki Hano.

Uczestnicy ćwiczenia zrealizowali dwa założone wcześniej scenariusze. Pierwszy dotyczył reagowania na zagrożenie ze strony szybko poruszających się po powierzchni jednostek morskich, natomiast drugi na zagrożenie ze strony okrętu podwodnego. Zadaniem operatorów systemów bezzałogowych było pozyskanie informacji o obydwu rodzajach zagrożeń oraz ich transmisja do prototypowego europejskiego centrum operacyjnego (EU MOC). W ramach pokazu wykorzystano szerokie spektrum środków, w tym między innymi:

  • Trzy bezzałogowe systemy powietrzne: UAS SW-4 Solo (Leonardo), UAS Patroller (Safran) oraz UAS Cobra (Bluebear),
  • Cztery bezzałogowe systemy nawodne: USS Sea Raider (TNO), USS Water Strider (IOSB), USS Enforcer III (Saab), USS Piraya (Saab),
  • Pięć  bezzałogowych systemów podwodnych: UUS DeDAve (IOSB), UUS Oceanscan (TNO), UUS Biondo (CMRE), UUS Sea Wasp (Saab) oraz UUS Gavia (MW Portugali),
  • Cztery jednostki morskie (polski niszczyciel min ORP “Czajka”, szwedzki poławiacz torped HMS “Pelikanen”, niemiecki statek badawczy „Planet” oraz litewski patrolowiec „Žemaitis”),
  • satelita do radarowej obserwacji basenu Morza Śródziemnego COSMO SkyMed (e-GEOS),
  • samolot wyposażony w radar nowej generacji niemieckiej spółki Hensoldt,
  • Prototyp EUMOC (Maritime Operation Centre) usytowany w Brukselii (firmy Indra, IOSB).

Przedstawiciele OBR CTM podkreślają, że podczas ćwiczeń uzyskano założone cele, w tym między innymi przeprowadzenie fuzji danych pozyskanych z dostępnych systemów sensorycznych oraz współpraca w zakresie autonomiczności zarówno pomiędzy różnorodnymi pojazdami nawodnymi, podwodnymi, powietrznymi, jak i pomiędzy środowiskiem wielodomenowym i środowiskiem umiejscowionym „poza teatrem działań”. Ponadto zwiększono zakres integracji danych z prototypem europejskiego centrum operacyjnego komponentu morskiego (Martime Operational Centre – EUMOC).

Ośrodek został zaproszony do udziału w programie, dzięki swojemu doświadczeniu zebranemu w ramach projektowania systemów dowodzenia, a także dzięki stałemu zainteresowaniu poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze. Nasz udział w nim należy odbierać w wielu aspektach, albowiem rezultaty prac osiągnięte w ramach programu umożliwią budowanie wspólnego w Unii Europejskiej kierunku rozwoju systemów odpowiedzialnych, za tworzenie świadomości sytuacyjnej i wczesnego identyfikowania zagrożeń. Dodatkowo w przypadku OBR CTM S.A. znajdą one zastosowanie w procesie projektowania przyszłych systemów walki, wysoce nasyconych technologią i informacją

Tomasz Bajer kierownik projektu OCEAN 2020 - OBR CTM S.A.

Finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działań przygotowawczych w zakresie badań obronnych (Preparatory Action on Defence Research, PADR, grant nr 801697), projekt OCEAN2020 od czasu uruchomienia w kwietniu 2018 r. realizował szeroko zakrojone prace badawcze i technologiczne, aby osiągnąć punkt, w którym przeprowadzono dwie demonstracje – ćwiczenia morskie. Konsorcjum było zaangażowane w znaczną ilość analiz dotyczących rozwiązań, projektowania systemów, rozwoju technicznego oraz integracji poszczególnych systemów. 

>>> MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO MSPO 2021 - WIADOMOŚCI, ANALIZY, WYWIADY - SERWIS SPECJALNY DEFENCE24.PL <<<

Reklama

Komentarze

    Reklama