Przemysł Zbrojeniowy

Nowoczesna łączność dla szpitali od Grupy WB

Fot. Grupa WB
Fot. Grupa WB

Wspierając walkę z wirusem SARS-CoV-2, wchodzące w skład GRUPY WB spółki MindMade z Warszawy i RADMOR z Gdyni przekazały nieodpłatnie dwóm trójmiejskim szpitalom zakaźnym systemy łączności głosowej PIK wraz z terminalami. Całość została wdrożona wczasie kilkudziesięciu godzin. Co istotne, system ten może został łatwo rozbudowany i wzbogacony o dodatkowe funkcjonalności.

Niezawodne środki łączności są jednym z kluczowych czynników w walce z epidemią, oprócz niezbędnych środków ochrony osobistej, jak maseczki, kombinezony ochronne i płyny do dezynfekcji. Służą do koordynowania działań podejmowanych do ratowania ludzkiego życia. Od kilku tygodni, przekazane przez MindMade i RADMOR systemy PIK-PIM są codziennie wykorzystywane przez Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku (decyzją Ministerstwa Zdrowia przekształcony w zakaźny) i Uniwersyteckie Centrum Medycyny i Morskiej Tropikalnej w Gdyni.

Personel medyczny uzyskał dzięki nim możliwość bezpiecznej komunikacji. Niezawodna łączność przyśpieszyła działania w krytycznych chwilach i pozwoliły na ograniczenie kontaktu fizycznego między izbami przyjęć, strefami skażonymi i nieskażonymi. Dodatkowo system PIK (Platforma Integracji Komunikacji) umożliwia łączność między zespołami ratunkowymi karetek pogotowia wyjeżdżającymi do chorych a Szpitalnymi Oddziałami Ratunkowymi. Co równie istotne, terminale (radiotelefony) dostarczone przez RADMOR można bez ryzyka uszkodzenia dezynfekować za pomocą standardowych, dostępnych środków odkażających.

Bardzo nas cieszy, że spółka, w której Polski Fundusz Rozwoju jest inwestorem wspiera szpitale w tym trudnym czasie pandemii i to nie tylko wyposażając je w podstawowe środki służące ochronie przed wirusem, ale także rozwiązania umożliwiające koordynację działań służb medycznych.

Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

Przekazany system łączności jest polskiej produkcji, został zaprojektowany i jest wytwarzany przez spółki wchodzące w skład GRUPY WB, której udziałowcem jest Polski Fundusz Rozwoju. Podobne rozwiązania mogą zostać wdrożone na znacznie większą skalę. W pierwszej kolejności warto, by trafił do placówek medycznych najbardziej zaangażowanych w pomoc osobom zarażonym koronawirusem. System łączności usprawni funkcjonowanie jednoimiennych szpitali zakaźnych. Pojawiają się namioty z wydzielonymi strefami, występują ograniczenia w ruchu i zamknięte strefy, co znacząco wpływa na pogorszenie warunków pracy oraz komunikacji personelu medycznego. Jest szczególnie uciążliwe przy niedoborze lekarzy i pielęgniarek.

Dlatego GRUPA WB proponuje rozpoczęcie projektu dotyczącego wsparcia dla sektora szpitali publicznych z oddziałami zakaźnymi poprzez dostarczanie im środków łączności grupowej w oparciu o Platformę Integracji Komunikacji (PIK). GRUPA WB zapewnia przy tym udzielenie bezpłatnej licencji na oprogramowanie na urządzenia dla użytkowników końcowych. Byłaby to kolejna implementacja PIK, po zakończonych sukcesem wdrożeniach w służbach państwowych.

Jesteśmy polskim przedsiębiorstwem, od lat wspierającym bezpieczeństwo Polski. Dostarczamy systemy teleinformatyczne polskiej energetyce i służbom porządku publicznego.
To dla nas naturalne, że w tych trudnych czasach będziemy wspierali cały personel medyczny w każdy możliwy sposób. Także dostarczając nasze systemy łączności kryzysowej tym, którzy obecnie najbardziej ich potrzebują ratując zdrowie i życie innych.

Roman Musiał, prezes zarządu spółki MindMade, która opracowała system PIK

System PIK to rozwiązanie zapewniające pewną i zabezpieczoną kryptograficznie łączność dla służb publicznych. W wersji podstawowej PIK-PIM (Przyciśnij i Mów) obejmuje komunikację głosową między użytkownikami w ramach zdefiniowanych grup, z możliwością rejestracji wszystkich zdarzeń i samej łączności między terminalami. Stanowi on jednak jedynie najprostszy z wariantów łączności jakie oferuje system PIK, który jest skalowalny i dostosowany do integracji różnych systemów łączności w sposób bezpieczny i zapewniający szeroki zakres funkcjonalności.

W wariancie pełnym Platforma Integracji Komunikacji to w pełni funkcjonalna łączność dyspozytorska wraz z konsolami, transmisją danych umożliwiająca przekaz wideo w czasie rzeczywistym, dostępem do wifi i do dodatkowych aplikacji. Łączność która jest dostępna praktycznie bez ograniczeń na terytorium całego kraju. PIK może też zapewniać dokładną lokalizację użytkowników w oparciu o nawigację satelitarną. Jest to szczególnie przydatne dla służb, których funkcjonariusze poruszają się po rozległym terenie a dyspozytor musi znać ich położenie, aby móc precyzyjnie wyznaczać zadania. Dotyczy to na przykład terenu rozległego kompleksu szpitalnego lub karetek pogotowia poruszających się po całym kraju.

Komentarze