Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

MSPO 2023: HENSOLDT z bogatą ofertą dla polskiego wojska

Zamówione m.in. przez polskie Siły Zbrojne lunety obserwacyjne Spotter 60 są wykorzystywane m.in. przez obserwatorów strzelców wyborowych
Zamówione m.in. przez polskie Siły Zbrojne lunety obserwacyjne Spotter 60 są wykorzystywane m.in. przez obserwatorów strzelców wyborowych
Autor. HENSOLDT

Niemiecka firma HENSOLDT po raz kolejny wystawiła na targach MSPO w Kielcach pełną gamę produktów, które mogłyby wspomóc polskie Siły Zbrojne w dziedzinach nie zabezpieczanych rozwiązaniami polskiego przemysłu. W tym roku szczególny nacisk położono na segment lotniczy.

Reklama

Artykuł sponsorowany, partner publikacji HENSOLDT

Reklama

Już od kilku lat niemiecka firma HENSOLDT jest obecna na targach MSPO w Kielcach. I nie należy się temu dziwić, ponieważ jest to jeden ze światowych liderów w dziedzinie urządzeń radiolokacyjnych i optoelektronicznych wykorzystywanych zarówno przez wojsko, jak i sektor cywilny. HENSOLDT jest więc w stanie dostarczyć systemy zwiększające zdolności polskiego wojska, jak również poprawiające jego bezpieczeństwo.

Koncepcja działania dużej części tych rozwiązań została zresztą sprawdzona w czasie działań bojowych na Ukrainie. Okazało się np., że do odczytania intencji przeciwnika i wcześniejszego rozpoznania stosowanych przez niego systemów, konieczny jest dobrze rozwinięty i nowoczesny, lotniczy wywiad sygnałowy (SIGINT).

Reklama

Czytaj też

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom firma HENSOLDT opracowała w pełni zintegrowany, lotniczy system rozpoznawczy Kalaetron Integral. Pozwala on na wykrywanie i głęboką analizę sygnałów radiowej łączności wojskowej oraz sygnałów radarowych, według producenta: „w niespotykanej dotąd przepustowości". Duży zasięg tego systemu zapewnia mu działanie z bezpiecznej przestrzeni powietrznej i stamtąd zwiększanie świadomości sytuacyjnej poprzez: śledzenie miejsc stacjonowania przeciwnika i jego ruchu, identyfikację struktury systemu łączności, rozmieszczenie systemów radiolokacyjnych, itd.

YouTube cover video

W pewnym sensie odpowiednikiem Kalaetron Integral na jednostkach pływających jest system GEW® RES9000-N. Jest to kompleks rozpoznawczy, którego zadaniem jest przechwytywanie sygnałów radarowych w paśmie częstotliwości 0,5 GHz do 40 GHz, ich klasyfikacja i raportowanie o ewentualnych zagrożeniach. I w tym przypadku istnieje możliwość rozbudowania kompleksu o cyfrowy analizator radarowy, pozwalający na zaawansowaną analizę sygnałów radarowych klasy ELINT.

Przykładowy rozkład elementów systemu ochrony przed rakietami przeciwlotniczym dla śmigłowców
Przykładowy rozkład elementów systemu ochrony przed rakietami przeciwlotniczym dla śmigłowców
Autor. HENSOLDT

Kolejnym rozwiązaniem sprawdzonym już bezpośrednio w wojnie na Ukrainie jest system ochrony przed rakietami przeciwlotniczym dla helikopterów i stałopłatów AMPS (Airborne Missile Protection System). Rozwiązanie to wykorzystuje podsystemy ostrzegania rakietowego, laserowego i radarowego, zapewniające szybkie wykrywanie różnych zagrożeń, a więc zwiększając bezpieczeństwo statku powietrznego. AMPS jest kompleksem o konstrukcji modułowej, co ułatwia jego skonfigurowanie dla konkretnych śmigłowców i samolotów. To właśnie dlatego zastosowano go na pokładzie ponad 2000 różnych platform latających – w tym ukraińskich.

Ważnym i stałym elementem ekspozycji firmy HENSOLDT na targach MSPO w Kielcach już od kilku lat jest stacja radiolokacyjnej ASR-NG kontroli ruchu lotniczego ATC (Air Traffic Control). Jest to sprawdzone rozwiązanie, składające się tak naprawdę z dwóch, zintegrowanych urządzeń radiolokacyjnych: radaru pierwotnego i radaru wtórnego. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z typową, aktywną stacją radiolokacyjną, tworzącą obraz sytuacji na podstawie własnych sygnałów odbitych od obiektów powietrznych.

Model stacji radiolokacyjnej kontroli ruchu lotniczego typu ASR-NG
Model stacji radiolokacyjnej kontroli ruchu lotniczego typu ASR-NG
Autor. M.Dura

Radar wtórny MSSR 2000 I jest z kolei urządzeniem działającym wg zasady „pytanie-odpowiedź". Obraz sytuacji powietrznej jest w ten sposób tworzony na podstawie informacji przekazanych bezpośrednio z transponderów znajdujących się na samolotach i śmigłowcach. Jest to więc tak naprawdę typowy system identyfikacji radiolokacyjnej „swój-obcy" (IFF), który w przypadku obiektów cywilnych może bez problemu działać w Modzie S, a w przypadku obiektów wojskowych może wykorzystywać Mod 5 (zgodnie ze standardem Mark XIIA).

Czytaj też

W przypadku lotniczych systemów elektrooptycznych firma HENSOLDT prezentuje w Kielcach stabilizowane głowice optoelektroniczne rodziny ARGOS II: ARGOS II HDT ISTAR oraz ARGOS II HDT ISR. Są one przeznaczone do instalowania na śmigłowcach, samolotach i dronach. Każdy z tych systemów zawiera kamerę termowizyjną MWIR o wysokiej rozdzielczości z ciągłym zoomem, unikalną wielospektralną kamerę telewizyjną HD z zoomem oraz wskaźnik laserowy bliskiej podczerwieni (NIR). Głowice ARGOS-II można również wyposażyć w dalmierz laserowy (LDR) dużej mocy, pozwalający na wskazanie celu i na pomiar odległości.

Ośmiocalowa głowica optoelektroniczna Argos-8
Ośmiocalowa głowica optoelektroniczna Argos-8
Autor. M.Dura

Mniejszym odpowiednikiem piętnastocalowych głowic ARGOS-II jest ośmiocalowy optoelektroniczny system Argos-8. Poprzez zmniejszenie średnicy głowicy zmniejszono jej wagę z około 50 kg do 6 kg. Układ sensorów w Argos-8 składa się z chłodzonej kamery na podczerwień MWIR (3-5 μm) z czterokrotnym zoomem oraz z kolorowej kamery TV również z czterokrotnym zoomem. Ich uzupełnieniem jest laserowy dalmierz i wskaźnik celów.

Ze sprzętu „lądowego", prezentowanego przez HENSOLDT na MSPO 2023 warto zwrócić uwagę na lunety obserwacyjne Spotter 60 i Spotter 45. Szczególnie interesujący jest Spotter 60, ponieważ w czerwcu 2022 roku Agencja Uzbrojenia zamówiła w firmie Griffin Group około 250 tych lunet za 9,2 mln zł. Pierwsze sztuki trafiły już do Sił Zbrojnych RP przed końcem 2022 roku.

Czytaj też

Spotter 60 jest to lekki (1770 g), przenośny system optyczny, z zakresem powiększania od 20x do 60x, przeznaczony do obserwacji i identyfikacji obiektów. Przyrząd jest wyposażony w obiektyw 72 mm oraz siatkę MIL DOT z regulacją w sposób ciągły podświetlania siatki o rozmiarze zmieniającym się w zależności od powiększenia. Jest to bardzo użyteczne rozwiązanie dla żołnierzy współdziałających ze strzelcami wyborowymi stanowiąc zarówno narzędzie obserwacji i rozpoznawania obiektów, jak i monitorowania trafień celu. Może być wykorzystywane w trybie ręcznym, ale również na statywie.

Luneta Spotter 45 posiada także zmiennym powiększenie, z tym że w zakresie 15x – 45x. Wskazuje się bowiem, że w gorącym klimacie „najmniejsze powiększenie 20-krotne może nie być optymalne".

Artykuł sponsorowany, partner publikacji HENSOLDT

Reklama

Komentarze

    Reklama