Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

MSPO 2013: Radiotechnika - wysokowydajny system zasilania

  • Fot. ABW
    Fot. ABW
  • Fot. Alexander Khodarev/freeimages.com
    Fot. Alexander Khodarev/freeimages.com

Wrocławska spółka Radiotechnika, zaprezentowała podczas MSPO w Kielcach wysokowydajny system zasilania pojazdowego dla maszyn wojskowych, będący wariantem komplementarnego systemu „Elektrit”. Dzięki jego zastosowaniu można zapewnić czułym urządzeniom elektrycznym, jakich coraz więcej znajduje się w maszynach wojskowych, wydajne zasilanie i niski poziom zakłóceń. Dzięki poprawie tych czynników wydłuża się czas oraz jakość ich pracy, natomiast zmniejsza emisja termiczna i zużycie paliwa.

Kluczowe dla zyskania dobrych parametrów pracy urządzeń korzystających z tego systemu, są dwa parametry, na które w produktach Radiotechniki położono duży nacisk. Po pierwsze, jest to wysoka wydajność energetyczna, która dzięki szczegółowej kontroli przekracza 90%. Drugi czynnik to wysoka kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), czyli niski poziom zakłóceń generowanych przez system zasilania, zwłaszcza takie jego elementy jak zasilacze czy przetwornice.

Wysoka wydajność pozwala na zmniejszenie poboru mocy i temperaturę pracy. Pozwala to na wykorzystanie pasywnych systemów chłodzenia, co upraszcza konstrukcję i zmniejsza koszty. Niski poziom zakłóceń pozwala zrezygnować z dodatkowych urządzeń stabilizujących i ekranujących, co również nie pozostaje bez wpływ na pobór mocy i wydajność.

Ulepszone w ten sposób instalacje elektryczne stosowane są już w pojazdach wojskowych, takich jak należące systemu Regina haubicoarmaty 155mm typu KRAB, czy samobieżny moździeż 120mm RAK. Radiotechnika współpracuje stale z firmami takimi jak HSW czy WZMS.

Reklama

Komentarze

    Reklama