Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Konkurs na prezesa i wiceprezesów PGZ

Ryszard Kardasz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, PCO S.A.
Ryszard Kardasz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, PCO S.A.

Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. ogłosiła dzisiaj wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Jest to wynik odwołania poprzedniego zarządu grupy w ubiegłą środę 24 marca.

Kandydat musi posiadać wykształcenie wyższe, co najmniej pięcioletni staż pracy w tym przez co najmniej trzy lata na stanowiska kierowniczych, samodzielnych lub prowadzić przez tyle czasu działalność gospodarczą. Wymaganą są m.in. także wiedza na temat branży i sytuacji firmy oraz poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „tajne”. W przypadku jego braku można złożyć oświadczenie o zobowiązaniu się do poddania się procedurze sprawdzającej w tym zakresie, w terminie 21 dni od powołania do Zarządu Spółki.

Zgłoszenia można składać do 7 kwietnia br. do godziny 14.00. Otwarcie zgłoszeń nastąpi tego samego dnia o godzinie 16.00, a 8 kwietnia odbędą się rozmowy kwalifikacyjne. O wyborze nowego prezesa zadecyduje Rada Nadzorcza.

Podobne wymagania i terminy dotyczą kandydatów na wiceprezesów.

Reklama
Reklama

W ubiegłym tygodniu zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej składał się z czterech osób. Andrzej Kensbok pełnił rolę jego prezesa, Michał Pietrzyk wiceprezesa a Hubert Stępniewicz i Dariusz Gwizdała pełnili funkcje członków zarządu. Andrzej Kensbok złożył rezygnację z dniem 24 marca, natomiast pozostali trzej członkowie zostali odwołani decyzją Rady Nadzorczej.

Z Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków członków zarządu zostali wydelegowani Bogdan Borkowski, który będzie pełnił funkcję prezesa oraz Paweł Olejnik, który będzie pełnił obowiązki wiceprezesa.

Reklama

Komentarze

    Reklama