Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Jakość – problemy i rozwiązania. XVII Konferencja CCJ WAT

CCJ WAT
Autor. CCJ WAT

Zamek Ryn w dniach 19-22 września 2023 roku gościł uczestników konferencji „Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i Unią Europejską” zorganizowanej przez Centrum Certyfikacji Jakości WAT pod patronatem honorowym oraz przy wsparciu gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysława Wachulaka, Rektora – Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej. Patronami medialnymi konferencji byli Defence24.pl, Polskie Forum ISO 9000, Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000.

Reklama

Jakie problemy, rozwiązania oraz doświadczenia związane z normalizacją, jakością i kodyfikacją omawiano podczas siedemnastej odsłony tej konferencji? Zapraszamy do lektury relacji z wydarzenia objętego patronatem medialnym Defence24.pl.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących utrzymania systemów zarządzania (QMS, AQAP, EMS, BHP, ISMS, WSK) wykorzystywanych do produkcji wyrobów oraz realizacji usług w sektorze cywilnym oraz w obszarze bezpieczeństwa i obronności. Fundamentem konferencji były dyskusje w zakresie dobrych praktyk zarządzania w kontekście różnych uwarunkowań biznesowych, prawnych i rynkowych uwzględniających zagrożenia, ryzyka, bezpieczeństwo łańcucha dostaw oraz wymagania interesariuszy.

W konferencji uczestniczyło blisko 160 osób - przedstawicieli różnych gałęzi przemysłu, Sił Zbrojnych w tym Agencji Uzbrojenia, działalności usługowej, instytutów naukowo-badawczych, instytucji akademickich, nie zabrakło też ekspertów i audytorów w dziedzinie systemów zarządzania.

Konferencja stała się też płaszczyzną do zaprezentowania przez organizacje najnowszych rozwiązań projektowych, technologicznych oraz wyrobów na stoiskach wystawowych.

Otwarcia konferencji dokonała dr inż. Joanna Jasińska, Dyrektor Centrum Certyfikacji Jakości WAT.  W inauguracji konferencji uczestniczyli płk dr inż. Jarosław Zelkowski - Zastępca Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, reprezentanci Agencji Uzbrojenia, Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, Rejonowych Przedstawicielstw Wojskowych oraz Sztabu Generalnego (Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5).

Program konferencji obejmował cztery sesje tematyczne związane z zagadnieniami: normalizacji, jakości i kodyfikacji, realizacji umowy na dostawę sprzętu wojskowego w świetle wymagań AQAP, jakościowymi i systemów zarządzania oraz bezpieczeństwa żywnościowego w siłach zbrojnych RP w świetle aktualnej sytuacji geopolitycznej.  Dodatkowo uczestnicy mieli możliwość udziału w szkoleniach: „Niezawodność – teoria i praktyka” i „Wymagania prawne BHP a wymagania normy ISO 45001” oraz wymiany poglądów i pogłębienia wiedzy w ramach spotkań biznesowych.

Nowością w agendzie konferencji była sesja z udziałem przedstawicieli sił zbrojnych Ukrainy, w trakcie której uczestnicy z dużym zainteresowaniem zapoznali się z doświadczeniami z pierwszych miesięcy rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Prelegenci podzielili się między innymi wnioskami na temat wyzwań z jakimi mierzą się ukraińscy logistycy i ukraiński przemysł. Silnie zaakcentowano podziękowania za polskie wsparcie dla Ukrainy – m.in. przekazanie uzbrojenia, w tym czołgów, dostawy nowoczesnych rozwiązań artyleryjskich, bezzałogowych oraz przeciwlotniczych, a także pomoc w wielu innych obszarach. Wśród wyzwań z jakimi zmagają się ukraińscy logistycy jest kwestia wdrożenia, eksploatacji oraz serwisowania i napraw wielu nowych platform bojowych pochodzących z donacji zagranicznych.

Poza panelami tematycznymi i szkoleniami uczestnicy mieli także szansę zapoznać się bliżej z rozwiązaniami i projektami realizowanymi przez wystawców:

  • Waygate Technologies
  • CEWAR WIĘCH sp. j.
  • Hottinger Bruel & Kjaer Poland sp. z o.o.
  • Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A.
  • TRANSBIT
  • TRAWENA
  • Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej
  • Zakłady Elektromechaniczne „BELMA" S.A.

Szczególnie dużym zainteresowaniem uczestników cieszyło się stoisko Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej, na którym prezentowano polskie racje żywnościowe. Poza klasycznymi zestawami prezentowane były także wybrane produkty wchodzące w skład racji żywnościowych dla żołnierzy wojsk specjalnych oraz piechoty górskiej.

Autor. Piotr Jaszczuk

XVII edycja konferencji zorganizowana przez Centrum Certyfikacji Jakości zebrała przedstawicieli ze zróżnicowanych środowisk branżowych zarówno z sektora cywilnego jak i związanego z przemysłem zbrojeniowym w celu omówienia problematyki w obszarze utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania. Od 20 lat stanowi ona swoistą formę dyskusji o problemach i rozwiązaniach w szeroko rozumianej tematyce jakościowej opartej na praktycznych przykładach prezentowanych przez organizacje certyfikowane przez CCJ, posiadające systemy zarządzania od wielu lat. Sprzyja to integracji środowiska „jakościowego”, wsparcia merytorycznego, ale także do wypracowania podejścia systemowego w odpowiedzi na dynamicznie zmieniający się zewnętrzny i wewnętrzny kontekst działalności organizacji.

Tegoroczna formuła konferencji po raz pierwszy została wzbogacona o przeprowadzone warsztaty szkoleniowe, które spotkały się z akceptacją uczestników i cieszyły się dużym zainteresowaniem z racji możliwości pogłębienia wiedzy i wymiany doświadczeń zawodowych.

W 2024 r. z okazji obchodów 25 - lecia działalności certyfikacyjnej Centrum Certyfikacji Jakości planowana jest XVIII edycja konferencji będącą kontynuacją dotychczasowej tematyki normalizacji, jakości i kodyfikacji z ukierunkowaniem na praktyczne rozwiązania problemów jakościowych. Program konferencji będzie zróżnicowany tematycznie, począwszy od problematyki związanej z systemami zarządzania, poprzez uwarunkowania realizacji dostaw sprzętu wojskowego, zagadnienia zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa informacji, ciągłości zarządzania, ochrony żywności i zdrowia, a kończąc na certyfikacji wyrobów.

Zaproponujemy też ciekawe szkolenie, zapewnimy możliwość spotkań biznesowych oraz możliwość dyskusji z kluczowymi przedstawicielami (decydentami) w łańcuchu dostaw.

Materiał sponsorowany

Reklama

Komentarze

    Reklama