Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

ITWL z medalem

Fot. ITWL.
Fot. ITWL.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki nadał odznakę honorową Instytutowi Technicznemu Wojsk Lotniczych. 

Uroczystość wręczenia odbyła się 30.05.2019 w Warszawie. Odznakę z rąk p.o. Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Edyty Demby-Siwek odebrał Z-ca Dyrektora ITWL prof.dr hab.inż Andrzej Żyluk.

Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Wynalazczości” nadawana jest innowacyjnym przedsiębiorstwom aktywnie działającym na rzecz rozwoju i popularyzacji wynalazczości, mającym szczególne wyniki w zakresie wprowadzania nowej techniki, a także przyczyniającym się do rozwoju nauki i odważnie wprowadzającym innowacje do codziennego użytku.

  • ITWL

Komentarze