Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

IFF dla Poprada i Pilicy zamówione

Fot. 21. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej
Fot. 21. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej

Działający w imieniu Skarbu Państwa Inspektorat Uzbrojenia podpisał umowę z jedynym krajowym producentem tego typu rozwiązań, firmą PIT-RADWAR S.A.  Chodzi o urządzenia krótkiego zasięgu IKZ-P sys­temu IFF Mark XIIA.

Zamówiono 64 urządzenia w wersji platformowej z opcją na kolejnych 60 wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Zakupione interrogatory przeznaczone są do instalacji na Samobieżnych Przeciwlotniczych Zestawach Rakietowych Poprad i Przeciwlotniczych Zestawach Rakietowo Artyleryjskich Pilica.

Interrogator IKZ-50P sys­temu IFF Mark XIIA pracuje w modach 4 i 5 po pod­łą­cze­niu odpo­wied­niego szy­fra­tora. Jest prze­zna­czony do współ­pracy ze sta­cjami radio­lo­ka­cyj­nymi krót­kiego i bar­dzo krót­kiego zasięgu lub do pracy auto­no­micz­nej jako ostatni ele­ment pro­wa­dze­nia iden­ty­fi­ka­cji przed uży­ciem uzbro­je­nia. Jest elementem rodziny systemów identyfikacyjnych, opracowanych przez PIT-RADWAR.

image
Fot. PIT-RADWAR.

Dostosowanie do identyfikacji w modzie 5 pozwoli jednostkom przeciwlotniczym wyposażonym w nowe interrogatory na współdziałanie z siłami NATO i prawidłową identyfikację sojuszniczych statków powietrznych, po tym jak zakończy się wydawanie kodów dla modu czwartego. Według wcześniejszych danych, częściowo potwierdzonych przez Sojusz Północnoatlantycki redakcji Defence24.pl w ub. r., ma to nastąpić w lipcu 2020 roku.

Producent podkreśla, że wprowadzenie nowo­cze­snych ukła­dów cyfro­wych i algo­ryt­mów prze­twa­rza­nia sygna­łów oraz (opcjo­nal­nie) mono­im­pul­so­wej metody wyzna­cza­nia azy­mutu i tłu­mie­nia list­ków bocz­nych (ISLS/RSLS) umoż­li­wia pre­cy­zyjną i nie­za­wodną iden­ty­fi­ka­cję obiek­tów. Rozbudowana auto­dia­gno­styka i modu­łowa kon­struk­cja zapew­niają szybką loka­li­za­cję uste­rek i krótki czas napraw, a moż­li­wość aktu­ali­za­cji opro­gra­mo­wa­nia pozwala na roz­sze­rza­nie funk­cjo­nal­no­ści urzą­dze­nia w przy­szło­ści.

Kompaktowa obu­dowa, nie­wielki pobór mocy i moż­li­wość pracy z ante­nami sta­łymi lub obro­to­wymi sys­temu IFF umoż­li­wiają współ­pracę z sze­ro­kim wachla­rzem plat­form krótkiego i bardzo krótkiego zasięgu.

PIT-RADWAR S.A. jako pro­du­cent sys­te­mów elek­tro­niki pro­fe­sjo­nal­nej dla Wojska zawsze dba o to, żeby oferowane urzą­dze­nia speł­niały naj­wyż­sze świa­towe stan­dardy i wyko­rzy­sty­wały naj­now­sze tech­no­lo­gie, jednocześnie zapewniając najwyższy stopień bezpieczeństwa. Cieszymy się, gdy wojsko docenia nasze starania i decyduje się na wybór naszego sprzętu

Krzysztof Kluza, prezes zarządu PIT-RADWAR S.A.,

Wartość brutto podpisanej umowy w zakresie zamówienia gwarantowanego wynosi 107 mln złotych, a w przypadku pełnego wykorzystania opcji wzrośnie do 214 mln zł. Według Inspektoratu Uzbrojenia dostawy mają zostać zrealizowane do końca stycznia 2024 roku.

image
Rys. PIT-RADWAR S.A.
Reklama

Komentarze (11)

 1. Danisz

  NATO zakończy wydawanie kodów dla modu 4. w lipcu tego roku, a w dostawy mają zostać zrealizowane do końca stycznia 2024 roku - czyli przez 3,5 roku nasza opl będzie działała na zasadzie "jakoś to będzie". Jak wspaniale, że obecny MON podejmuje decyzje w odpowiednim czasie...

  1. Kuba

   Cytat z góry: "... IKZ-50P sys­temu IFF Mark XIIA pracuje w modach 4 i 5 ..."

 2. KrzysiekS

  NAREW NAREW NAREW kiedy i jaka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 3. Zainteresowany

  Poprad - możliwości niewiele większe niż sam GROM czy PIORUN. Tyle, że w tyłek ciepło, nie pada i nie wieje. Możliwości terenowe podwozia znikome. Ilość rakiet na jednym pojeździe też śmieszna. Do tego te umowy serwisowe to jakaś kpina. Brak schematów konstrukcji dla wojska - jak to naprawić w razie W? Skuteczniejsze jest 8 strzelców z GROMEM - przynajmniej łatwo ich ukryć.

  1. Rah Warsz

   To dlaczego Rosja wprowadza uproszczoną po taniości wersje Poprada czyli Gibke-S ? Postaraj się lepiej, w końcu rosyjska IRA ma prawo oczekiwać lepszego warsztatu.

  2. Normalny

   Całkowicie fałszywy post. Kompletna nieznajomość systemu w komentarzu aż bije po oczach. Żenada. W sumie: niskiej jakości próba zdyskredytowania Poprada. Na pewno nie napisała tego osoba zorientowana. Troll? Być może. Możliwości Poprada są znakomite. Po pierwsze pracuje w pełni sieciocentrycznie i w sposób w pełni zautomatyzowany. Bardzo współczesne rozwiązanie. Najskuteczniejsze na rynku obecnie rakiety Grom - wkrótce jeszcze lepszy Piorun. Głowica optoelektroniczna. Bardzo groźna broń przeciw każdemu celowi na wysokości do ok. 4 km. Wysoce mobilna opancerzona platforma plot. Szkoda, że tylko 77 sztuk zamówionych. Wielka szkoda. Przydałoby się co najmniej drugie tyle. Także na podwoziach pływających np. Bobrach.

  3. olo

   i to samo miałem napisać o tym systemie

 4. Zawisza_Zielony

  Cena niepokoi.

  1. Ustawiator

   Kolega ma rację ale to części z zachodu sa drogie przecież PIT to tylko montownia

  2. Chris

   Przecież nie będzie produkować oporników ale podziel się wiedzą które to główne części są sprowadzane.

  3. Eggzy

   Kolejna bzdura. Poprad jest całkowicie polską konstrukcją. PIT to nie montownia. Skąd taki chory pomysł??

 5. Ok bajdur

  Mam nadzieję, że zamówienie zostanie rozszerzone o kolejne Poprady. Na ten sprzęt powinno się szkolić rezerwistów. Czterdziestolatki i starsi spokojnie je obsłużą i w ten sposób w jeden dzień można podwoić, potroić siłę i gęstość opl. Zwłaszcza, że Piorun posiada zdolności zwalczania pocisków manewrujących. Dopóki nie ma decyzji w sprawie Narwi koniecznie trzeba zagęszczenia najniższej warstwy obrony przeciwlotniczej.

  1. Extern

   Nie, Poprad trochę za drogi i kłopotliwy na trzymanie go w rezerwie. Jako uzupełnienie powinni raczej pójść w prostszą Kuszę na jakiś pickupach.

 6. tut

  W końcu coś się ruszyło. Ale to chyba nie wszystkie jednostki uzbrojenia które powinny otrzymać nowy IFF. Mam nadzieję na kolejne u komplementowania.

  1. Czemu to takie drogie... Znowu jakiś wałek...

  2. Gts

   Jak zwykle, wysoka cena kryje w sobie dotację dla podmiotu. Dzięki temu w zarządzie mogą siedzieć znajomi, a firma dostarczając badziew i tak nie upadnie. O ile pit-radwar jest jednak znany z dobrej jakości rozwiązań, to możliwe, że bez dotacji byłby w niewesołej sytuacji.

  3. Troll z Polszy

   Wolał byś zakup w "Polskiej firmie" Harris Poland"

 7. Artur 007

  1,7M PLN sztuka? serio? Dlaczego ta skrzynka 20 X 30cm kosztuje powyżej 250 000 Euro?

  1. a

   a dlaczego jedna maseczka kosztuje 7zł?

 8. Zenek

  4 lata na IFF ????

  1. Navigator

   Wszystko na ślepo Suczki i Poprady Ale szachownice widziane przez lornetkę

 9. ktos

  Zakladam ze tak pozne oglosznie przetargu ma na celu wywindowanie ceny? Bo chyba logiczne ze klient przystawiony do muru nie moze sie skutecznie targowac. Powinna sie temu prokuratura przyjzec dlaczego wczesniej nie ogloszono przetargu.

 10. Brawo

  Gratulacje?

 11. Pedro alwarez

  Czy licencja boforsa 57 mm z 35' jest jeszcze ważna?

  1. Adr

   Bofors 57mm wszedł coś koło 1964 roku:)

  2. Sternik

   Koledze się pomyliło z 37 mm armatą przeciwpancerną na licencji Boforsa.

  3. jurgen

   z 35 r to 40mm

Reklama