Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Estońska firma zrobotyzuje włoską armię

THeMIS
Fot. Milrem Robotics

Jak poinformowała estońska spółka Milrem Robotics, otrzymała kontrakt na kompleksowe wsparcie włoskiej armii w zakresie robotyki i systemów autonomicznych (RAS). Włoscy żołnierze już wcześniej mieli okazję zapoznania się z bezzałogową platformę lądową THeMIS oferowaną przez tą firmę w czasie specjalnej prezentacji.

Na mocy zawartej umowy zawartej z Agencją Wsparcia i Zaopatrzenia NATO (NSPA) firma ma przeprowadzić analizę i badania najnowszych technologii bezzałogowych i autonomicznych w celu zaktualizowania obecnej strategii włoskiej armii w zakresie tych systemów. Docelowo ma także opracować plan wdrożenia ich do służby liniowej. Dodatkowo opracowane mają zostać także rekomendacje w sprawie maksymalnego wykorzystania tych technologii z punktu widzenia potrzeb operacyjnych, a w tym szczególnie działań wojsk lądowych w terenie zubranizowanym.

Czytaj też

Dodatkowo włoska armia ma pozyskać nowy system dowodzenia i kontroli, silniki, integracje technologii, kilka bezzałogowych pojazdów lądowych i powietrznych oraz różnego rodzaju czujniki i efektory. Jeszcze w listopadzie 2020 roku Milrem Robotics przeprowadził oficjalną demonstracje swojego sztandarowego produktu — bezzałogowej platformy lądowej THeMIS dla włoskiej armii. Prezentowany bezzałogowiec wyposażony w autorski zestaw integracji inteligentnych funkcji (MIFIK), który zapewnia dodatkowe funkcje autonomiczne, a w tym np. funkcję nawigacji punktowej i tryb podążania za wybranym obiektem. Dodatkowo zaprezentowano także wówczas nowy program wsparcia sił zbrojnych w zakresie wdrażania tego systemu, na którego wybór zdecydowały się obecnie Włochy. Wiele wskazuje również na to, że wspomnianymi bezzałogowcami jakie wdroży włoska armia mogą być systemy THeMIS, aczkolwiek mogą to być inne konstrukcje - istniejące, jak Typ-X, lub nowo projektowane na potrzeby Włochów.

Czytaj też

THeMiS to bezzałogowy pojazd lądowy zaprojektowany i produkowany przez estońską spółkę Milrem Robotics. Masa własna pojazdu wynosi 1630 kg, a ze względu na swoją modułowość i nośność wynoszącą do 750 kg (maksymalnie 1200 kg) może zostać wyposażony w dowolną zabudowę. Wóz ten wykorzystuje napęd hybrydowy złożony z silników diesla i elektrycznych zamontowanych w modułach bocznych znajdujących się wewnątrz gąsienic. Dzięki niemu pojazd może poruszać się z prędkością 20 km/h do aż 12 godzin (w tym 1,5 godziny z wykorzystaniem samych akumulatorów), a jego zasięg jest warunkowany ukształtowaniem terenu i oddaleniem od operatora sterujący nim drogą radiową. Oprócz Estonii, która wykorzystywała te systemy w czasie misji stabilizacyjnej w Mali, obecnie intensywne testy tego robota prowadzone są m.in. przez holenderską armię, a zainteresowanie nim wyraża wiele państw na całym świecie.

Czytaj też

Z kolei cięższy Typ-X to estoński bojowy bezzałogowy wóz bojowy zaprojektowany przez Milrem Robotics. Wóz zaprojektowano jako bezzałogowy, a także lżejszy i mniejszy odpowiednik bojowego wozu piechoty. Ma charakteryzować się stosunkowo niewielką masą wynoszącą ok. 12 ton oraz kompaktowymi wymiarami (długość: 6 m, szerokość: 2,9 m i wysokość: 2,2 m) dzięki temu możliwe jestjego transportowanie drogą powietrzną na pokładach wojskowych samolotów transportowych. W pojeździe zastosowano także hybrydowy układ napędowy i gumowe gąsienice, co pozwala na obniżenie kosztów i skomplikowania prac konserwacyjno-serwisowych oraz jego zużycia. Instalacja napędu w tylnej części kadłuba pozwala na obniżenie śladu cieplnego i rozmiaru pojazdu. Oprócz prezentowanej dotąd wersji bojowego wozu piechoty wspomniana się także o innych bojowych wersjach specjalistycznych takich jak rakietowy niszczyciel czołgów, moździerz samobieżny czy samobieżny zestaw przeciwlotniczy, a także niebojowych jak nośnik wyposażenia specjalistycznego, wóz transportowy czy wóz zabezpieczenia technicznego.

Czytaj też

Milrem Robotics jest także liderem konsorcjum iMUGS (integrated Modular Unmanned Ground System), który ma na celu stworzenie nowego europejskiego bojowego pojazdu bezzałogowego. W lipcu 2020 roku konsorcjum to otrzymało 32,6 miliona euro od Komisji Europejskiej, ale także finansowanie z budżetów siedmiu państw europejskich zainteresowanych programem (Estonia, Finlandia, Łotwa, Niemcy, Belgia, Francja i Hiszpania). Stworzony w wyniku programu prototyp iMUGS ma opierać się na istniejącym już THeMIS i powstać w różnych wersjach z innymi ładunkami użytecznymi, a następnie zostać przetestowany w kolejnych środowiskach, biorąc udział w ćwiczeniach wojskowych. W czasie prac ma zostać zdobyty know-how niezbędny do stworzenia docelowej maszyny i wypracowana będzie jej ostateczna, opcjonalnie załogowa, forma.