Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

DARPA poszukuje algorytmów dla bezzałogowych „terenówek”

Fot. DARPA
Fot. DARPA

Prowadzony przez amerykańską agencję DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) projekt RACER-Sim (Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency – Simulation) ma na celu stworzenie lub pozyskanie nowych technologii, komputerów oraz algorytmów dla bezzałogowych pojazdów (UGV) poruszających się w terenie. Chodzi o wypełnienie luki pomiędzy symulacją a światem rzeczywistym, jak również znaczne zmniejszenie kosztów rozwoju technologii UGV.

O ile technologia pojazdów autonomicznych rozwijana choćby przez koncerny motoryzacyjne, które poruszają się po drogach publicznych, w rozwiniętej infrastrukturze, według ustalonych zasad/przepisów, poczyniła ogromne postępy, o tyle w złożonych, istotnych z punktu widzenia użytkownika wojskowego warunkach, pojazdy zrobotyzowane wciąż pozostają w tyle za człowiekiem. Chodzi przede wszystkim o prędkość poruszania się w terenie oraz niezawodność w trakcie autonomicznego działania.

Pomimo istnienia odpowiednich platform, pojazdów, które radzą sobie w trudnym terenie, zastosowane do ich sterowania w trybie autonomicznym algorytmy i oprogramowanie często nie są w stanie przetwarzać i reagować na zmieniającą się sytuacje na tyle dobrze, aby utrzymać niezbędną prędkość i nadążać za żołnierzami w trakcie realizacji zadań/misji.

Co prawda ostatnia dekada przyniosła wzrost wykorzystania symulacji w bezzałogowych platformach operujących „w polu”, to jednak środowisko, w którym działać muszą wojskowe lądowe platformy jest szczególnie trudne i złożone. Komputery muszą odtworzyć trójwymiarowe powierzchnie, rodzaje podłoża i roślinność (w tym jej gęstość) oraz setki różnego rodzaju przeszkód. Oprogramowanie musi również uwzględniać niższą wierność odtworzenia terenu lub ograniczone dane mapowania, unikatowe interakcje pomiędzy platformą a podłożem (np. przyczepność, opory toczenia), planowanie ciągłości ruchu oraz brak zdefiniowanych sieci drogowych i zasady według jakich możne poruszać się pojazd.

Aby osiągnąć cele programu RACER-Sim w zakresie zwiększonej szybkości i odporności, musimy zastosować metody uczenia się, które automatycznie dostrajają parametry systemu w czasie rzeczywistym.

Stuart Young, kierownik programu RACER-Sim

W ciągu czterech lat w ramach programu mają zostać opracowane nowe rozwiązania algorytmów, które powinny umożliwić maksymalne wykorzystanie danych z sensorów oraz uwzględniać ograniczenia mechanicznych bezzałogowych platform UGV. Opracowywaniu nowych technologii towarzyszyć mają prowadzone przez DARPA testy w różnych warunkach terenowych. Agencja ma również zapewnić do testów zaawansowane platformy UGV, które będą wykorzystywane przez zespoły badawcze w trakcie rozwijania możliwości oprogramowania w zakresie sterowania autonomicznych pojazdów poprzez powtarzane cykle symulacji i testów „w terenie”.

Skuteczne oprogramowanie wyodrębni funkcje z danych z czujników i wykorzysta te informacje do podejmowania decyzji dotyczących jazdy

Stuart Young, kierownik programu RACER-Sim

Cele programu RACER obejmują nie tylko algorytmy autonomii, ale także tworzenie środowisk symulacyjnych, które będą wspierać szybki rozwój możliwości autonomicznego poruszania się dla przyszłych platform UGV.

Reklama

Komentarze

    Reklama