Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Ciężki robot drogowy dla wojska

Fot. PIAP
Fot. PIAP

Inspektorat Uzbrojenia uruchomił procedurę dialogu technicznego w ramach pro­gramu Robot Rozpoznania Dróg (RRD), którego celem jest przy­go­to­wa­nie doku­men­ta­cji planowanego zakupu sprzętu tej klasy dla jed­no­stek Wojska Polskiego. Wnioski o udział w procedurze można zgłaszać do 21 września a sam dialog planowany jest na okres październik-listopad 2020 r., jednak może zostać wydłużony jeśli nie uda się osiągnąć zaplanowanych celów.

Program RRD ma na celu pozyskanie dużego robota saperskiego o masie do 5 ton, który będzie w stanie realizować zadania rozpoznania pasa drogi, ale też prowadzić niebezpieczne prace inżynieryjne. Mają one obejmować nie tylko rozpoznanie, wykrywanie i oznaczanie wykrytych materiałów niebezpiecznych ale także przekazywania danych o ich położeniu do konsoli operatora.

Pojazd ten ma również trałować drogi, mieć możliwość przenoszenia systemów zakłócających oraz przenosić, przesuwać i usuwać różnego typu obiekty z wykorzystaniem odpowiednich końcówek roboczych instalowanych za pomocą szybkozłączy. Mowa tutaj np. o usuwaniu zwalonych drzew czy elementów betonowych, unoszeniu i przesuwaniu samochodów-pułapek czy rozładunku pojazdów z materiałów niebezpiecznych. Sensory mają obejmować systemy optoelektroniczne o wysokiej rozdzielczości, ale też system audio.

Zgodnie z tymi wytycznymi pod kryptonimem RRD kryje się nie tyle popularnie rozumiany robot, co duży zdalnie sterowany pojazd inżynieryjny wyposażony w manipulator lub manipulatory o znacznym udźwigu. Sprzęt ten ma być uniwersalny i będzie wykorzystywany w różnego typu zadaniach inżynieryjnych obecnie realizowanych przez człowieka lub sprzęt załogowy.

Reklama

Komentarze

    Reklama