Przemysł Zbrojeniowy

Bezzałogowce Grupy WB w walce z koronawirusem

Fot. WB Group
Fot. WB Group

Nasze bezzałogowce są gotowe do wsparcia pracy służb mundurowych w walce z epidemią – mówi Jarosław Zając, prezes spółki Flytronic. Grupa WB może w bardzo krótkim czasie uruchomić mobilne stacje monitorowania wybranych obszarów w pełni zintegrowane z bezzałogowcami prowadzącymi działania 24/7 wspólnie z Policją, Strażą Miejską i innymi służbami. Ale to jedynie część dostępnych możliwości.

Wzrostowi zakażeń na COVID-19 sprzyjają zgromadzenia ludzi. Aby zahamować wzrost liczby zakażeń, konieczne jest pozostawanie w izolacji i przestrzeganie zasad dystansu społecznego. Dozór przestrzegania zasad bezpieczeństwa, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii wirusa SARS-CoV-2 może być skutecznie wsparty przez systemy bezzałogowe, na co wskazują doświadczenia z krajów takich jak Chiny czy Włochy. 

W związku z zaistniałą sytuacją 26 marca z inicjatywy Małgorzaty Darowskiej – pełnomocnika ministra infrastruktury do spraw bezzałogowych statków powietrznych i programu Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów (CEDD), odbyło się zebranie przedstawicieli służb, instytucji państwowych i polskich producentów bezzałogowych statków powietrznych. Podczas spotkania omówiono zagadnienie włączenie systemów bezzałogowych do wsparcia działań związanych ze zwalczaniem choroby.

Biorąc pod uwagę nasze wieloletnie doświadczenia, bez wahania odpowiedzieliśmy na apel Ministerstwa Infrastruktury – poinformował Jarosław Zając gliwickiej spółki Flytronic, która już 27 marca wykonała testowe operacje bezzałogowcami nad terenami Śląska. Przeprowadzone loty potwierdziły skuteczność produkowanych przez GRUPĘ WB systemów bezzałogowych w monitorowaniu skupisk ludzkich. Obszary, na których gromadzi się duża liczba osób, są traktowane jako najbardziej sprzyjające w niekontrolowanym rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2.

Loty testowe potwierdziły, że systemy bezzałogowe Grupy WB, której inwestorem jest Polski Fundusz Rozwoju, mogą być natychmiast wykorzystane do wsparcia wszystkich służb i straży wyspecjalizowanych w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Samoloty FlyEye mogą służyć do obserwowania z powietrza szlaków komunikacyjnych, skupisk ludności, popularnych miejsc rekreacji oraz obszarów trudnodostępnych i nie objętych żadną inną formą nadzoru. Przekaz obrazu z bezzałogowego systemu następuje w czasie rzeczywistym w dowolne miejsce w Polsce, do jednego lub wielu odbiorców jednocześnie.

 

Opracowane przez nas samoloty FlyEye wykorzystywane są nie tylko przez komandosów i artylerię, ale także przez pododdziały Wojsk Obrony Terytorialnej podczas akcji poszukiwawczych i ratowniczych. Tych samych bezzałogowców używa również Straż Graniczna do codziennego monitorowania zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. (…) GRUPA WB dysponuje nie tylko sprawdzonymi systemami, ale oddaje do dyspozycji służb państwowych również doświadczonych operatorów. Mogą oni wesprzeć funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej w monitorowaniu z powietrza oraz pomóc im w nadzorowaniu przestrzegania kwarantanny.

Jarosław Zając, prezes spółki Flytronic, Grupa WB

Sprzęt jest gotowy do użycia. W razie potrzeby doświadczeni szkoleniowcy ze spółki Flytronic będą wspierali działania funkcjonariuszy i medyków w monitorowaniu przebiegu kwarantanny. Instruktorzy będą też w stanie bardzo szybko przeszkolić przyszłych operatorów systemów bezzałogowych.

BSP FlyEye umożliwiają również ustanowienie systemu łączności głosowej i transmisji wideo dla wszystkich służb zarządzania kryzysowego. Ale nie wyczerpuje to jego możliwości.

image
Ładunek zrzucony na spadochronie z bsl FlyEye MED może mieć masę do 2,8 kg. Fot. WB Group

Opracowane pod kątem wojska rozwiązania okazują w sytuacjach stanu zagrożenia epidemiologicznego ogromną przydatność w zastosowaniach cywilnych. Mogą np. służyć do błyskawicznego i bezpiecznego dla ratowników zabezpieczenia medycznego przemieszczania ładunków. Opracowany przez Flytronic wariant maszyny bezzałogowej FlyEye MED może dostarczyć ładunek o masie do 2,8 kg na odległość do 50 km. Jak wszystkie maszyny rodziny FlyEye startuje z ręki operatora, co znaczy oznacza, że może wystartować np. z dachu budynku, zrzucając zaopatrzenie bez zagrożenia zdrowia i życia operatora. Może to być system wyjątkowo przydatny do zaopatrzenia np. w kluczowe środki medyczne odosobnionych miejsc kwarantanny czy osób zagrożonych. Są to jedynie wybrane rozwiązania spośród proponowanych przez Grupę WB. 

Cieszymy się, że w tym trudnym czasie mamy możliwość wsparcia naszymi rozwiązaniami lekarzy, ratowników, pielęgniarek i całego personelu medycznego, który często z narażeniem własnego życia codziennie toczy walkę o zdrowie nas wszystkich.

Adam Bartosiewicz, wiceprezes Grupy WB

Systemy bezzałogowe FlyEye znajdują się na wyposażeniu Wojsk Specjalnych, Wojsk Lądowych, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Straży Granicznej. Zostały wszechstronnie sprawdzone w warunkach bojowych, ale były też z powodzeniem wykorzystywane przez służby państwowe podczas sytuacji kryzysowych i do nadzoru granic oraz imprez masowych i innych zgromadzeń.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.