Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

ATLan-AS - system szkolenia dla załóg Leopardów 2A5

Fot. Diehl
Fot. Diehl

Jak ważny jest właściwie funkcjonujący system szkolenia współczesnych wojsk nie trzeba nikogo przekonywać, a już na pewno o olbrzymiej roli  nowoczesnych rozwiązań z dziedziny symulacji i treningu. W związku z tym Griffin Group S.A. Defence sp.k. zaprezentuje na tegorocznym MSPO Zaawansowany, Mobilny System Szkolenia ATLan-AS dla załóg czołgów Leopard-2A5.

Produkt ten jest wytwarzany przez niemiecką firmę DIEHL BGT GmbH&Co.KG, która jest m.in. producentem systemów przeznaczonych do prowadzenia symulacji i treningów. Ideą jego powstania było stworzenie systemu uniwersalnego w zastosowaniu, modułowego w budowie, mobilnego i w jak największym stopniu odtwarzającego rzeczywiste środowisko pracy załogi wozu bojowego.

Wraz z wprowadzonymi do eksploatacji czołgami Leopard 2A4 Wojska Lądowe pozyskały symulator strzelań ASPT, system AGDUS czyli laserowy symulator strzelań i walki – BT46 , symulator wieży czołgu AAT oraz adekwatne trenażery. Zlokalizowano je w specjalnie wybudowanym Ośrodku Szkolenia Leopard w Świętoszowie. Dodatkowo w okresie późniejszym wprowadzono symulator walki plutonu czołgów AGPT, a od 2011 roku podejmowane są próby pozyskania nowoczesnych symulatorów dla kierowców oraz zmodernizowania ASPT i AGPT. Istotnym problemem jest to, że eksploatowane systemy są stacjonarne, wymagają budowy odpowiedniej infrastruktury oraz po prostu głębokiej modernizacji (używane ASPT wyprodukowano w 1986 roku) lub wymiany na nowsze rozwiązania. Większość jednostek wojskowych jak np.  1 Brygada Pancerna w Wesołej nie dysponuje własnym systemami treningowymi tego typu.

Te problemy mogłoby rozwiązać pozyskanie systemu ATLan-AS, Training System for Land Vehicles – Appended System, który to zapewnia odpowiednie prowadzenie procesu szkolenia dla wszystkich członków załogi czołgu (zajmujących dedykowane im miejsca wnętrz pojazdu) oraz na treningi kierowania ogniem plutonu i kompani czołgów Leopard 2A5. Możliwa jest też dalsza rozbudowa dzięki, której np. prowadzony będzie trening/ćwiczenie taktyczne batalionu czołgów lub wzmocnionej batalionowej grupy zadaniowej. ATLan-AS można bowiem dostosować do montażu na innych wozach bojowych, wyrzutniach ppk, przenośnych i samobieżnych przeciwlotniczych zestawach rakietowych itp.

Sam proces odbywa się w środowisku wirtualnym dzięki zamontowaniu na poszczególnych przyrządach obserwacyjnych odpowiednich monitorów do wizualizacji generowanego komputerowo środowiska walki.

Specjalny system nadzoru (wyposażony w specjalistyczne oprogramowanie) całego systemu umożliwia instruktorowi prowadzącemu szkolenie śledzenie ćwiczenia, generowanie jego różnych scenariuszy taktycznych, wydawanie komend i na bieżąco kontrolowanie sposobu wykonywania stawianych ćwiczącym zadań.

Samo oprogramowanie zapewnia m.in. wyświetlenie na monitorach obrazu środowiska obszaru walki, uzbrojenia i innych elementów wchodzących w skład sił własnych i przeciwnika, infrastruktury i terenu, prowadzenia ognia z symulowanych systemów broni pokładowej oraz jego rezultaty. Sposób zobrazowania jest zsynchronizowany z wybranym kierunkiem jazdy/ruchu wozu czy obrodu jego wieży. To wszystko pozwala stworzyć w czasie szkolenia warunki bardzo zbliżone do tych, z którymi załoga czołgu Leopard 2A5 (lub innego systemu walki) może spotkać się w trakcie prowadzenia realnej walki.

Zaawansowany Mobilny System Szkolenia ATLan-AS jest przystosowany do pracy w różnych warunkach, a jego elementy są przechowywane i przewożone w niewielkich kontenerowych pojemnikach np. samochodem osobowo-terenowym. Przy czym może on być  zasilany z elektrycznej instalacji stacjonarnej 230V lub z przenośnego agregatu prądotwórczego. Szkolenie lub trening załóg czołgów Leopard 2 może być prowadzone w dowolnym miejscu takim jak poligon, strzelnica wozów bojowych, przykoszarowy plac ćwiczeń czy    w wyznaczonym obrębie koszar jak  np. parkach technicznych sprzętu.

Są to dwie istotne zalety tego systemu czyli mobilne i modułowe rozwiązanie oraz niewymaganie tworzenia specjalnej infrastruktury szkoleniowej. Ponadto został on opracowany z wykorzystaniem sprawdzonych i dostępnych technologii.

Zamontowanie i przygotowanie do wykorzystania systemu szkolenia ATLan-AS dla dwóch osób zajmuje ok. 30 minut. Kompletne rozwiązanie ma masę 150 kg i jak to już zaznaczono jest transportowane w specjalnych pojemnikach (opakowaniach transportowych) przystosowanych do transportu zarówno drogą lądową, morską czy powietrzną. Pojemniki te umożliwiają też przechowywanie w zakresie temperatur otoczenia od -200C do +700C, przy silnym zapyleniu lub zmiennej wilgotność powietrza.

Jeżeli chodzi o możliwości samego interfejsu to m.in. umożliwia on odpowiedni dobór przez prowadzącego szkolenie instruktora np. rzeźby terenu obszaru starcia, tworzenie mapy taktycznej z naniesionymi elementy ugrupowania wojsk własnych i przeciwnika, prowadzenie symulacji obrazowej i dźwiękowej prowadzenia ognia z broni pokładowej ćwiczącego pojazdu czy automatyczne dostosowanie obrazu do kierunku i wielkości obrotu wieży lub przemieszczenia całego wozu.

Z kolei zastosowane oprogramowanie jest dostosowane do symulacji zadań stawianych dla poszczególnych członków załogi, zawiera szeroką gamę możliwego do wyboru terenu i odpowiadającego mu klimatu obszaru walki, zapewnia zobrazowanie różnorodnego sprzętu bojowego czy elastyczność w możliwości tworzenia własnych scenariuszy sytuacji taktycznych. Ponadto zaszyto w nim wirtualny pas taktyczny o wymiarach 100 x 100 kilometrów i dużą ilość wcześnie przygotowanych różnych zadań bojowych gotowych do wykorzystania w procesie szkolenia i treningu załóg czołgów.

Wszystkie dostarczane systemy są standardowo wyposażone w złącza ethernet i mogą być łączone za pomocą systemu COTS lub nawet za pomocą Internetu czy innej sieci.

Z dodatkowo oferowanych aplikacji można wymienić odpowiedni dostosowany pakiet wsparcia logistycznego,  specjalne oprogramowanie systemu ATLan-AS, które może zostać wykorzystane w stacjonarnych ośrodkach szkolenia czy dzięki modułowej budowie i otwartej architekturze możliwość jego dalszej rozbudowy w celu wykorzystania w innym sprzęcie wojskowym, w tym wskazanym przez przyszłego użytkownika.

Ta ostatnia opcja pozwala też na zbudowanie systemu symulacji wielokrotnego użytku, z możliwością jego rekonfiguracji i dostosowania do bieżących potrzeb szkoleniowych. Sam producent deklaruje dostosowanie swojego produktu do innych systemów uzbrojenia w czasie do 12 miesięcy od chwili otrzymania założeń i zamówienia.

Reklama

Komentarze (2)

  1. Danisz

    a może cały sprzęt przenieśmy do takich miejsc jak Wesoła gdzie nie ma możliwości prowadzenia ćwiczeń, a później zastanawiajmy się od kogo kupić symulatory?

  2. Tomek

    na zdjęciu jest LEOPARD 1

Reklama