Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

2021 rokiem rozwoju WZL Nr 1

Autor. WZL1

Kończący się rok był niezwykle udany dla Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A.W tym okresie zrealizowano nie tylko szereg kluczowych dla firmy działań odnoszących się do zapewnienia bezpieczeństwa państwa, ale także różnorodnych inicjatyw wynikających z prowadzonej przez Zarząd aktywnej polityki rozwojowej Spółki.

Przede wszystkim kontynuowano procedurę wdrażania Lean Management usprawniając tym samym kolejne procesy oddziaływujące bezpośrednio na produkcję. Koncepcja ta, z którą zaznajomieni są już wszyscy pracownicy, stała się fundamentem organizacji całego procesu wykonania poszczególnych usług. Standardy optymalizacyjne zostały zaimplementowane m.in. w obszarach technologicznym, logistycznym (sprzedaż, zaopatrzenie, gospodarka magazynowa) oraz produkcyjnym (wydział demontażu śmigłowców). Program jest nieustannie udoskonalany i rozszerzany w pozostałych procesach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wpływa on na zdolności realizowania zobowiązań firmy jako Centrum Eksploatacji Śmigłowców Sił Zbrojnych RP w związku z zakupem przez Wojsko Polskie śmigłowców AW101 Merlin, które będą serwisowane w WZL1. Dzięki wdrożeniu filozofii Lean Management uległ skróceniu czas wykonywania poszczególnych zadań, przy zachowaniu wysokiego poziomu jakości, którą potwierdzają liczne certyfikaty. W drugim kwartale 2021r. audytorzy pozytywnie ocenili działalność Zakładów, przekazując na ręce Zarządu certyfikat AS 9100 rew. D.

Wrzesień bieżącego roku to okres kolejnych wyróżnień. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. otrzymały Złote Certyfikaty Jakości oraz nagrodę w konkursie Lider Bezpieczeństwa Państwa w kategorii Innowacyjna Firma. Niespełna dwa miesiące później zostały nominowane do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Biznes na PLUS w kategorii Projekt Przyszłości. Prezes Spółki - Marcin Nocuń - nominowany był w konkursie Manager Roku Województwa Łódzkiego.

Autor. WZL1

Wszystkie te wyróżnienia są bezpośrednio związane z aktywnością firmy i prowadzonymi w jej ramach projektami. Jedną z kluczowych inicjatyw jest dofinansowana ze środków UE koncepcja Trójstopniowej Rakiety Suborbitalnej (TRS), która przeszła próby poligonowe. Celem inicjatywy jest rozwój technologii pozwalających na prawidłowe i bezpieczne dzielenie stopni rakiety suborbitalnej, a w następstwie opracowanie pierwszego polskiego lekkiego systemu nośnego do wynoszenia ładunków badawczych powyżej linii Kármána (100 km). Obok lidera przedsięwzięcia (WZL1) badania w ramach projektu prowadzą również Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (instytucja naukowo-badawcza)  oraz Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat Sp. z o.o. (producent paliwa kompozytowego).

W tym roku zakończyła się, wsparta przez Fundusze Unijne, budowa Centrum Badań i Rozwoju wraz z Centrum Badań Nieniszczących. W ten sposób zostanie zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa głównie w obszarze lotnictwa oraz badań nieniszczących. Spółka coraz intensywniej zaznacza swoją obecność na rynku globalnym m.in. poprzez udział w targach międzynarodowych. Prowadzone są liczne rozmowy odnoszące się do możliwości współpracy z partnerami zagranicznymi w różnorodnych aspektach.

Autor. WZL1

W Zakładach kładziony jest nacisk na kwestię ochrony środowiska naturalnego oraz tworzenie pozytywnych relacji z mikro i makro otoczeniem przedsiębiorstwa. W firmie funkcjonuje koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, a w jej ramach polityka środowiskowa. Zarząd i pracownicy Spółki nie tylko pozytywnie odpowiadają na potrzeby społeczności lokalnej, ale również starają się minimalizować wpływ szkodliwych czynników produkcji na naturę. Przykładem może być wsparcie aktywności fizycznej w regionie, wsparcie placówek dydaktycznych czy chociażby akcja sadzenia drzew i wieszania budek dla ptaków. Na terenie WZL1 działa nowoczesna podczyszczalnia, funkcjonuje segregacja i odpowiednia utylizacja odpadów oraz zasada zero waste solutions, prowadzone są kampanie edukacyjne w zakresie ochrony przyrody, został wdrożony elektroniczny obieg dokumentów i wiele innych rozwiązań zmniejszających zakres oddziaływania produkcji na środowisko.

Przedstawiciele WZL1 wzięli udział w kilkudziesięciu różnych wydarzeniach prezentując możliwości usługowe przedsiębiorstwa, kierując swoją ofertę nie tylko do sektora wojskowego, ale również cywilnego.  W 2021 roku Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. odniosły liczne sukcesy nie tylko w ramach działań biznesowych, ale także w innych kategoriach. Pracownicy Spółki utworzyli drużynę piłkarską damską oraz męską i dumnie reprezentują Spółkę podczas zmagań sportowych zdobywając miejsce na podium. Damska reprezentacja stanęła na drugim miejscu podium podczas Turnieju o Puchar Prezesa PGZ.

Autor. WZL1

Odpowiednie strategie i cele systematycznie realizowane przez Zarząd i kadrę pozwalają budować nie tylko spójny i profesjonalny zespół pracowników, którzy perfekcyjnie wykonują każdą usługę, ale również wprowadzać przedsiębiorstwo w krąg najlepszych, najrentowniejszych Spółek z kapitałem polskim w kraju. WZL1 zdobywają coraz wyższą pozycję na arenie międzynarodowej. W kolejnych latach z pewnością będzie można obserwować dalszy rozwój przedsiębiorstwa, większą obecność Spółki na rynkach zagranicznych oraz realizację nowych, unikatowych inwestycji i projektów, które jeszcze bardziej umocnią stabilną pozycję Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. Jednocześnie dzięki licznym realizowanym projektom WZL1 nieustanie poszerzają swoje kompetencje.

Artykuł przygotowany przez WZL1 S.A.

Reklama

Komentarze (1)

  1. sswpss

    "Kończący się rok był niezwykle udany dla Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A.W tym okresie zrealizowano nie tylko szereg kluczowych dla firmy działań odnoszących się do zapewnienia bezpieczeństwa państwa, ale także różnorodnych inicjatyw wynikających z prowadzonej przez Zarząd aktywnej polityki rozwojowej Spółki". Szczególnie w zakresie malowania naczep

Reklama