Reklama

Polityka obronna

Przegląd bezpieczeństwa narodowego w planowaniu strategicznym Polski

Książka poświęcona jest zagadnieniu planowania strategicznego w dziedzinie bezpieczeństwa strategicznego Polski od 1989 r. do czasów obecnych.

Dr Sławomir Kamiński w książce "Przegląd bezpieczeństwa narodowego w planowaniu strategicznym Polski" przedstawia zagadnienie planowania strategicznego i jego ewolucję pod kątem bezpieczeństwa narodowego w Polsce, w okresie od 1989 r, do czasów obecnych. Pozycja zawiera również obszerne omówienie Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, przeprowadzonego w latach 2010-2012 - autor pozycji był jedną z osób przygotowujących ten projekt, a następnie opracowywał jego wyniki.

Praca jest podzielona na cztery rozdziały, zawierające opis istoty i ewolucji planowania strategicznego w Polsce po roku 1989, istotę i zadania Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego oraz jego umiejscowienia i funkcje w systemie planowania strategicznego naszego państwa, podobnych przeglądów przeprowadzonych w wyselekcjonowanych państwach trzecich (wiodące kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego, Federacja Rosyjska, Australia i RPA) i - w końcu - propozycje nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa narodowego, a także sugestie dotyczące zmian w planowaniu strategicznym w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego.

Omawiana pozycja pozwala na zdobycie kompleksowej, aktualnej wiedzy na temat narzędzi wykorzystywanych podczas procesu planowania strategicznego w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, a także na porównanie rozwiązań polskich z narzędziami wykorzystywanymi w innych państwach świata. Książka "Przegląd bezpieczeństwa narodowego w planowaniu strategicznym Polski" powinna być szczególnie przydatna dla osób prowadzących studia na kierunkach związanych z bezpieczeństwem narodowym, jak również dla ekspertów zajmujących się tą tematyką.

Autor, Sławomir Kamiński, jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył Studium Bezpieczeństwa Narodowego przy Uniwersytecie Warszawskim oraz Wyższe Kursy Obronne w Akademii Obrony Narodowej. W latach 1997–2006 ekspert w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, a od 2005 r. zastępca dyrektora Departamentu Obsługi Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W latach 2007–2010 dyrektor biura Polskiego Stowarzyszenia Vendingu. Obecnie pracuje w Departamencie Analiz Strategicznych BBN. W latach 2010–2012 koordynator zespołu problemowego w ramach Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.

Reklama

Komentarze (1)

  1. Jacek

    Coś takiego jak planowanie strategiczne w tym chorym, teoretycznym kraju nie istnieje.

Reklama