Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Poniedziałek z Defence24.pl: Współpraca WOT i Straży Granicznej; Problemy weteranów z resortem obrony; Wywiad z dyrektorem PISM; Wywiad z dyrektorem NSZZ Pracowników Wojska

Fot. SG
Fot. SG

Poniedziałkowy przegląd prasy pod kątem bezpieczeństwa i obronności.

Marek Kozubal, Rzeczpospolita, „Trudny żywot weteranów”: Problemy polskich weteranów z resortem obrony narodowej.  „Stowarzyszenie skupiające weteranów rannych podczas misji wojskowych nie może się doprosić od MON busa, a także lokalu, w którym mogliby zaczekać na wizytę u lekarza. [...]”


Marcin Makowski, Do Rzeczy, „Więcej US Army w Polsce”: Wywiad z Sławomirem Dębskim, dyrektorem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. „Dzisiaj po obu stronach Atlantyku przeważa opcja logowania sprzętu ciężkiego oraz magazynów amunicji na flance wschodniej, właśnie po to, aby uniknąć sytuacji, w której wszystkie te elementy uzbrojenia, również z ich załogą, trzeba przemieszczać równocześnie. Rosjanie niczego nie oczekiwaliby bardziej niż możliwości destabilizacji tak rozciągniętego łańcucha dostaw, dlatego stała obecność w Polsce realnie go skraca.”


Rafał Stefaniuk, Nasz Dziennik, „WOT pomogą pogranicznikom”: 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej podpisała porozumienie z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej. Porozumienie o współpracy zakłada również wspólne działania w sytuacjach konieczności wsparcia logistycznego, technicznego i osobowego, w tym udostępnianie bazy szkoleniowej i obiektów specjalistycznych. „Obie formacje będą wspólnie przygotowywać funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej oraz żołnierzy i pracowników Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej do współpracy w różnych stanach gotowości obronnej państwa. Chodzi m.in. o wzajemne przekazywanie informacji o zagrożeniach i zdarzeniach istotnych dla bezpieczeństwa kraju i regionu. Prowadzone będą także szkolenia przygotowujące obie formacje do współdziałania.”


Sandra Skibniewska, Super Express, „Ludzie są wkurzeni”: Wywiad z Zenonem Jagiełło, przewodniczącym NSZZ Pracowników Wojska. „Problem wynagrodzeń pracowników wojska, czyli cywilnego personelu sił zbrojnych, ciągnie się od dawna. Jest nas około 47 tyś. Spośród tych 47 tyś. średnie wynagrodzenie dla części budżetowej jest mniejsze w stosunku do państwowej sfery budżetowej i wynosi średnio 1000 zł mniej. - Zgodnie z ustawą nie możemy strajkować.”


Reklama

Komentarze

    Reklama