Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Poniedziałek z Defence24.pl: Prezydent USA we wrześniu ogłosi powstanie Fortu Trump?; Wywiad z byłym szefem MON; Pomówieni funkcjonariusze wrócą do służby; Wywiad z dowódcą 6MBOT

Fot. The White House/Flickr
Fot. The White House/Flickr

Poniedziałkowy przegląd prasy pod kątem bezpieczeństwa i obronności.

Jędrzej Bielecki, Rzeczpospolita, „Fort Trump przyśpiesza”: Rozmowy dotyczące budowy Fortu Trump przyspieszyły. Biały Dom naciska na Pentagon, aby jak najszybciej wynegocjować szczegóły z polską stroną. „Amerykański prezydent skłania się ku wizycie 1 września w Polsce, aby ogłosić wzmocnienie sił USA. [...] Jeśli obaj przywódcy osiągną wstępne porozumienie, zniknie przeszkoda dla ogłoszenia przez Trampa amerykańskiej inicjatywy wojskowej w Warszawie, w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej - dowiaduje się <<Rzeczpospolita>> z trzech niezależnych polskich i amerykańskich źródeł.”


Maciej Miłosz, Dziennik Gazeta Prawna, „Generał opcji rosyjskiej”: Wywiad z byłym ministrem obrony narodowej, Antonim Macierewiczem. „Nie uważa pan, że to stracona szansa dla polskiego przemysłu? - To zależy od rozwoju sytuacji w przyszłości i od tego, jak ta broń będzie wprowadzana do Polski. Mnie także namawiano, by pierwsze dwa dywizjony kupić <<z półki>>. Ale takiej decyzji nie podjęliśmy.[...] Tymczasem ówcześni generałowie byli często przytłoczeni platformerską propagandą bezradności. Był to skutek długotrwałej negatywnej selekcji. A tutaj konieczne były wiedza, odwaga intelektualna i determinacja polityczna.” 


Bożena Wiktorowska, Dziennik Gazeta Prawna, „Policjanci oczyszczeni z zarzutów będą mogli wrócić do służby”: Nowe rozwiązania prawne będą miały zastosowanie nie tylko do policjantów, ale również strażaków, Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Więziennej oraz Straży Marszałkowskiej. „Dokument umożliwi przywrócenie do służby tych funkcjonariuszy, którzy na podstawie pomówień zostali z niej wydaleni. Po wejściu w życie nowych przepisów byli policjanci będą mogli ubiegać się o wznowienie postępowania, przy czym co do zasady nie będzie można tego zrobić po upływie 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego.”


Paweł Kryszczak, Gazeta Polska Codziennie, „Terytorialsi: szkolenie trwa”: Wywiad z płk. Grzegorzem Kaliciakiem, dowódcą 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. „Natomiast sam proces tworzenia 6. Mazowieckiej Brygady OT rozpoczął się w maju 2017 r. Następnym krokiem było powołanie 61. batalionu lekkiej piechoty w Grójcu. Obecnie w 6. Mazowieckiej Brygadzie OT, liczącej cztery bataliony, służy ok. tysiąca żołnierzy obrony terytorialnej. Do końca 2019 r. zakończymy formowanie jednostki. Docelowo ten związek taktyczny ma liczyć ponad 3 tys. żołnierzy. [...] W trzecim roku odbywa się szkolenie zgrywające pododdziały, nauka pracy w zespole. Na tym etapie najważniejsza jest nauka czynności zespołowych z uwzględnieniem uwarunkowań terenu, w którym będą działali terytorialsi - w naszym przypadku będą to szkolenia m.in. w terenie miejskim.”


Reklama

Komentarze

    Reklama