Reklama

Polityka obronna

Zakończyła się międzynarodowa konferencja naukowa SOFEAST

Grafika: Katarzyna Głowacka/Defence24.pl.
Grafika: Katarzyna Głowacka/Defence24.pl.

Zakończyła się trzecia edycja międzynarodowej konferencji naukowej Defence24 Day oraz pierwsza edycja konferencji Special Operations Forces EAST. Przewodniczący Rady Naukowej konferencji SOFEAST prof. Hubert Królikowski składa podziękowania za organizację i aktywny udział podczas wydarzenia.

Szanowni Państwo,

W ostatnim dniu września tego roku, dzięki Państwu udało się przeprowadzić Międzynarodową Konferencję Naukową Special Operations Forces EAST. Konferencję w głównej mierze, poświęcony siłom operacji specjalnych na wschodniej flance NATO.

Dyskusje poświęcone roli, przyszłości, rozwojowi i zdaniom sił operacji specjalnych, pomimo otwartego charakteru Konferencji, dzięki profesjonalizmowi prelegentów były bardzo wartościowe merytorycznie i ciekawe.

Elementem wyróżniającym naszą Konferencję i jednym z jej najwartościowszych elementów były panele dyskusyjne i warsztaty poświęcone medycynie i ratownictwu pola walki. Ich wysoki poziom merytoryczny udało się osiągnąć dzięki współpracy Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie i Zakładowi Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Za Państwa aktywny udział, pracę przy organizacji Konferencji, zaangażowanie w Radzie Naukowej, pomysłowość i partnerstwo – w imieniu własnym oraz Organizatorów – uprzejmie dziękuję.

Proszę przyjąć słowa szacunku i wdzięczności skierowane do wszystkich Osób, które organizowały, wspomagały lub uczestniczyły w tym ważnym wydarzeniu dedykowanym Cichociemnym Spadochroniarzom Armii Krajowej.

Wspólnie udało się nam w ten szczególny sposób uczcić 100-lecie urodzin mjr. Aleksandra Tarnawskiego ostatniego żyjącego Cichociemnego Spadochroniarza Armii Krajowej oraz wszystkich Cichociemnych. Pan mjr Aleksander Tarnawski również objął honorowym patronatem Międzynarodową Konferencję Naukową SOFEAST.

Z wyrazami szacunku

prof. Hubert Królikowski – Przewodniczący Rady Naukowej

Rada Naukowa

 • Prof. dr hab. Hubert Królikowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – przewodniczący,
 • prof. dr hab. Jarosław Gryz, Akademia Sztuki Wojennej – vice przewodniczący,
 • prof. dr hab. Kuba Jałoszyński, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – vice przewodniczący,
 • Brig. Gen. Prof. Eng. Constantin-Iulian Vizitiu, PhD, Military Technical Academy “Ferdinand I”,
 • Cpt. Cdr. Assoc. Prof. Eng. Cristian-Emil Moldoveanu, Military Technical Academy “Ferdinand I”,
 • Jonathan Britmann, PhD, DMSc, American Psychological Association,
 • Ing. Jozefína Drotárová, PhD., MBA, MPH, University of Security Management in Košice,
 • Col. (ret.) Dr. Eran Lerman, Vice President of the Jerusalem Institute for Strategy and Security,
 • prof. dr hab. Markiyan Malskyy, Dean of the Faculty of International Relations of Ivan Franko University of Lviv and Director of ISPC,
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, Wojskowa Akademia Techniczna,
 • gen. dyw. prof. Grzegorza Gielerak, Wojskowy Instytut Medyczny,
 • prof. dr hab. Artur Gruszczak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • prof. dr hab. Ryszard Jakubczak,  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
 • prof. dr hab. Adam Jelonek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • prof. dr hab. Marcin Lasoń, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Członek Rady Fundacji Sprzymierzeni z GROM,
 • prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, Uniwersytet Gdański,
 • prof. dr hab. Waldemar Paruch, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • prof. dr hab. Jerzy Posłuszny, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa,
 • gen. bryg. prof. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki,
 • prof. dr hab. Bernard Wiśniewski, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej,
 • dr hab. Sławomir Bylina, Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 • dr hab. Andrzej Czupryński Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej,
 • nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,
 • dr hab. inż. Adam Januszko, prof. Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki,
 • dr hab. Elżbieta Jędrych, prof. Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie,
 • dr hab. Wawrzyniec Konarski, prof. Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie,
 • insp. dr hab. Iwona Klonowska, prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 • dr hab. Aneta Nowakowska-Krystman, prof. Akademii Sztuki Wojennej,
 • dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. Akademii Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
 • dr hab. Robert Socha Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej,
 • ppłk dr Jarosław Cymerski, Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie,
 • dr Agata Furgała, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa,
 • dr Beata Górka-Winter, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego,
 • gen. bryg. (rez.) dr Jerzy Gut, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
 • dr Artur Jagnieża, Przewodniczący Rady Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii,
 • dr n. med. Karol Łyziński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • dr Michał Lipa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • dr Paweł Makowiec, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki,
 • dr n. med. Małgorzata Rak, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
 • dr Jacek Raubo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prezes Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii.

Zespół konsultantów merytorycznych

 • gen. dyw. (rez.) Piotr Patalong – konsultant merytoryczny Rady Naukowej,
 • płk (rez.) mgr Piotr Gąstał – konsultant merytoryczny Rady Naukowej,
 • chor. szt. (rez.) Mariusz Urbaniak - konsultant merytoryczny Rady Naukowej.

Zespół organizacyjny

 • dr Dariusz Klimek, Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie - przewodniczący,
 • dr Joanna Guzik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • mgr Patrycja Chomicka,
 • mgr Anna Grabowska-Siwiec,
 • mgr Marek Kulesza,
 • mgr Mateusz Multarzyński,
 • mgr August Żywczyk.

Organizatorzy Międzynarodowej Konferencji Naukowej Special Operations Forces EAST

 • University of Security Management in Košice,
 • Military Technical Academy “Ferdinand I”,
 • Faculty of International Relations of Ivan Franko University of Lviv,
 • Jerusalem Institute for Strategy and Security,
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie,
 • Wojskowa Akademia Techniczna,
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej,
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa,
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
 • Wojskowy Instytut Medyczny,
 • Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii.
image
Graf. Defence24.pl
image
Fot. Defence24.pl
image
Fot. Defence24.pl
image
Fot. Mateusz Multarzyński/Defence24.pl
image
Fot. Mateusz Multarzyński/Defence24.pl
image
Fot. Mateusz Multarzyński/Defence24.pl
image
Fot. Mateusz Multarzyński/Defence24.pl
image
Fot. Defence24.pl
image
Fot. Defence24.pl
image
Fot. Defence24.pl
image
Fot. Defence24.pl
Grafika: Katarzyna Głowacka/Defence24.pl.
Grafika: Katarzyna Głowacka/Defence24.pl.
Reklama

Komentarze

  Reklama