Reklama

Polityka obronna

Sejmowe podkomisje zbadają kluczowe programy modernizacji?

Fot. PCO
Fot. PCO

Na IX posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej, które odbyło się w dn. 30 lipca br. został przyjęty projektu planu pracy komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 r. Posłowie domagają się sprawozdań ws. poszczególnych programów zbrojeniowych co może znaleźć odzwierciedlenie w stworzeniu odpowiadających im podkomisji.

Projekt planu pracy komisji na drugie półrocze 2020 r. przygotowany został przez Prezydium komisji na podstawie uwag przesłanych przez posłów, członków SKON. Zostały w nim zawarte m.in. informacje na temat stanu Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej.

W trakcie posiedzenia komisji zgłoszone zostały uwagi do przygotowanego planu pracy, z których część została przyjęta na końcu posiedzenia.

I tak poseł Siemoniak z Koalicji Obywatelskiej zaproponował umieszczenie w planie pracy informacji Ministra Obrony Narodowej na temat pobytu wojsk USA w Polsce.

Z kolei poseł Braun z Konfederacji zgłosił propozycję zaproszenia na posiedzenie komisji prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub przedstawicieli oraz kontrolerów w celu przedstawienia członkom komisji informacji dotyczącej wyników kontroli przeprowadzonych w latach 2017 – 2020 w Ministerstwie Obrony Narodowej. Poseł Konfederacji chciał również, aby w drugim półroczu br. została przedstawiona przez Szefa Sztabu Generalnego informacja na temat utrzymywanych i przewidywanych zdolności batalionów pancernych, rozszerzona o informację przedstawioną przez dowódcę 10. Brygady Kawalerii Pancernej dotyczącą zdolności batalionów, które mają zostać wyposażone w zmodernizowane czołgi podstawowe Leopard 2PL.

Także przedstawicie NIK miałby wypowiedzieć się na temat zdolności batalionów pancernych w kontekście prowadzonych przez Izbę kontroli.

Odnosząc się do wniosku posła Brauna, Przewodniczący komisji poseł Jach stwierdził, że tak szczegółowa tematyka dotycząca batalionów pancernych powinna być przedmiotem prac podkomisji.

Z uwagami dotyczącymi planu pracy komisji w drugim półroczu wystąpił również poseł Poncyliusz z KO, który zgłosił do projektu planu prac komisji cała grupę dużych programów zbrojeniowych, jak Tytan, HIMARS, Wisła, Narew i Harpia, o których mówi się w kontekście Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP, a nie zostały one uwzględnione przez prezydium komisji. Przewodniczący Jach wyjaśnił, że programy te powinny być przedmiotem prac stałych podkomisji i wyraził nadzieję, że w nadchodzących miesiącach będą one mogły wrócić do normalnej pracy.

Ze względu na pandemię i ograniczenia w pracy parlamentu, nawet podczas nad sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia nie została zwołana Podkomisja stała do spraw budżetu i finansów Sił Zbrojnych RP.

Po uwzględnieniu propozycji posłów Siemoniaka i Brauna, członkowie komisji przegłosowali przyjęcie planu prac na drugie półrocze.

Reklama

Komentarze

    Reklama