Reklama

Polityka obronna

Nowelizacja ustawy o weteranach? Nowa rekompensata za ciężkie rany i choroby na misjach

Fot. st. chor. sztab. A.Roik/Combat Camera DORSZ
Fot. st. chor. sztab. A.Roik/Combat Camera DORSZ

Na ostatnim posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony Narodowej przedstawiono informację ministra ON na temat oceny funkcjonowania ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Dwukrotnie nowelizowane prawo może być zmienione trzeci raz, ponieważ MON pracuje nad rekompensatą za rany i choroby na misjach.

Reklama

W imieniu szefa MON podsumowanie z wdrażania ustawy przedstawił dr Wojciech Drobny, dyrektor departamentu spraw socjalnych resortu. Co ciekawe, dr Drobny zaznaczył, że Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad zmianami w przepisach. Co miałoby się znaleźć w nowelizacji ustawy o weteranach? Rekompensata dla weteranów poszkodowanych, których uszczerbek na zdrowiu wyniósł co najmniej 50 proc. dla których ciężkie rany lub choroby uniemożliwiają funkcjonowanie. Przypomnijmy, że 23 lipca 2023 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw nowelizacja z dnia 7 lipca 2023 roku. Dotyczyła ona zapomóg oraz dodatku dla wszystkich weteranów poszkodowanych.

Reklama
zdjęcie slajdu z Sejmowej Komisji Obrony Narodowej
zdjęcie slajdu z Sejmowej Komisji Obrony Narodowej
Autor. SKON
Reklama

Dodatek dla weterana poszkodowanego, paradoksalnie przysługiwał wyłącznie weteranom pobierającym emeryturę lub rentę inwalidzką. Zgodnie ze wspomnianą nowelizacją dodatek dla weterana poszkodowanego może być już wypłacany wszystkim weteranom poszkodowanym, czyli również tym, którzy np. pozostają w służbie lub w stosunku pracy. Jak zaznaczył dr Drobny, są już pierwsze efekty zmiany w przepisach.  W I kwartale 2024 roku, po znowelizowanych przepisach, wypłacono dodatek 170 weteranom poszkodowanym pozostającym w służbie lub pracującym – na kwotę ponad 176 tys. złotych.  

Z podsumowania w czasie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej dr Drobny dowiedzieliśmy się, że ponad 36 tysięcy osób w Polsce posiada status weterana, w tym: 859 osób status weterana poszkodowanego. MON wypłacił jak dotąd: zapomogi na kwotę ponad 840 tys. złotych, dofinansowanie nauki na kwotę ponad 790 tys. złotych, a dodatek dla weteranów poszkodowanych od 2012 roku wyniósł 6,2 mln. To zaledwie część świadczeń.  Ustawa przeżyła dwie nowelizacje – w 2019 roku i wspomnianym 2023 roku. Po zmianach przepisów lista benefitów jakie zaproponowano weteranom lub weteranom poszkodowanym to: możliwość uzyskania zapomogi, dodatkowe 5 dni urlopu wypoczynkowego, zwrot kosztów zakwaterowania i transportu w związku z uroczystościami wojskowymi, w których uczestniczą, umieszczenie w Domu Weterana i bezpłatna pomoc psychologiczna, odznaka „Za rany i kontuzje” dla weteranów, dodatkowe świadczenia usługi zdrowotnej poza kolejnością, bezpłatne zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne dla weteranów poszkodowanych, dodatek w przypadku uszczerbku na zdrowiu powyżej 10 proc., preferencyjne zatrudnianie w jednostkach MON, pomoc finansową na kształcenie, ulga na komunikację miejską i krajową, uprawnienia zrównujące weteranów z przepisami o zaopatrzeniu dla inwalidów wojennych i wojskowych, bezpłatne korzystanie z wyznaczonych hal sportowych i siłowni, zwolnienie z podatku dochodowego w zakresie abonamentu RTV.

Należy odnotować - co z resztą potwierdzili uczestniczący w SKON posłowie i posłanki - że dzięki organizacjom pozarządowym dbającym o weteranów, oraz ich aktywności, możliwe są zmiany na lepsze we wspomnianych przepisach.

Reklama

Komentarze (1)

  1. Vixa

    To ja mam pytanie: czy są to jedyne zmiany proponowane w ustawie?

Reklama