Reklama

Polityka obronna

Legia Akademicka i 60 uczelni

Grafika Biuro ds. Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej"
Grafika Biuro ds. Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej"

Uczelnie w całym kraju przystępują do programu Legia Akademicka. Program, który umożliwia studentom ochotnikom odbycie przeszkolenia wojskowego cieszy się dużą popularnością. Które uczelnie biorą udział w IV edycji oraz jak wyglądało będzie szkolenie studentów?

Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej” informuję, że w tegorocznej edycji udział weźmie 47 uczelni publicznych, dziewięć uczelni niepublicznych oraz cztery wojskowe.

Pułkownik Krzyżanowski w rozmowie z Defence24 podkreśla, że najwięcej możliwości będą mieli studenci z województwa mazowieckiego – tutaj aż 6 uczelni przystąpiło do programu – zaznacza. Nieco mniej, bo pięć uczelni będzie w programie także w województwach podkarpackim, lubelskim i małopolskim. Wiemy, że są to zarówno największe ośrodki akademickie, takie jak Warszawa, Wrocław, Łódź czy Poznań, jak i te mniejsze – szkolenie wojskowe przejdą studenci z szkół wyższych m.in. w Oświęcimiu, Jarosławiu i Wałczu.

Do Legii Akademickiej, która działa od 2017 roku, do trzech dotychczasowych edycji przystąpiło blisko 13 000 studentów. 7 412 z nich złożyło przysięgę wojskową a na pierwszy stopień podoficerski zostało mianowanych 5 848 studentów. To realne wsparcie systemu rezerw osobowych Wojska Polskiego. Kolejne tysiące dołączą do tego grona w trakcie tegorocznej IV edycji.

Ppłk Waldemar Krzyżanowski, Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

Jak wygląda szkolenie w ramach Legii Akademickiej?

Przygoda studentów z wojskiem zaczyna się na uczelni cywilnej zgłaszającej akces do programu, gdzie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Edukacji i Nauki realizuje się teoretyczną część ochotniczego szkolenia studentów - 30 godzin zajęć. Studenci poznają zagadnienia takie jak wiedza z zakresu realizacji misji Sił Zbrojnych, otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w ramach Sił Zbrojnych RP (relacje podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna). Dodatkowo od 2019 roku realizowane jest również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie (jednostka podległa pod Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni).

Odbycie i zaliczenie części teoretycznej możliwe jest po złożeniu do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Do 2020 roku realizowano dwa moduły szkoleniowe, z czego każdy trwał trzy tygodnie. Pierwszy z nich, moduł szkolenia podstawowego, kończy się egzaminem i jest przepustką do złożenia przysięgi wojskowej oraz uzyskaniem statusu szeregowego rezerwy. Tym samym zakończenie szkolenia podstawowego dopuszcza do modułu szkolenia podoficerskiego zakończonego egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala, dając status podoficera rezerwy.

Ppłk Waldemar Krzyżanowski

 

Oficer zaznacza, że Legia Akademicka to jeden ze sztandarowych projektów Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Podkreśla on, że liczby wskazują, iż polskie uczelnie oraz ich studenci poważnie podeszli do obowiązku budowania potencjału obronnego kraju. Nowością jest moduł oficerski wprowadzony w roku akademickiemu 2020/21

Tak jak moduł podstawowy i podoficerski będzie się składał z części teoretycznej oraz praktycznej, w całości realizowanych w okresie wakacyjnym. O oficerskie szlify w Legii Akademickiej będą mogli się ubiegać ci, którzy mają za sobą ukończony moduł podoficerski w trzech poprzednich edycjach oraz studenci, którzy nie uczestniczyli dotychczas w programie, ale są podoficerami rezerwy.

Ppłk Waldemar Krzyżanowski

 

Jak zgłosić swój udział w programie?

Osoby zainteresowane modułami podstawowym oraz podoficerskim mogą składać wnioski do koordynatora programu Legia Akademicka na wybranej uczelni, która zgłosiła akces udziału i organizacji części teoretycznej. Zainteresowani modułem oficerskim powinny natomiast wysłać wniosek bezpośrednio do Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, gdzie odbędą się rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów – zaznacza ppłk Krzyżanowski. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej” w zakładce Legia Akademicka.

Uczelnie uczestniczące w programie

W IV edycji Legii Akademickiej poza czterema akademiami wojskowymi czyli Wojskową Akademią Techniczną, Akademią Wojsk Lądowych, Akademią Marynarki Wojennej i Lotniczą Akademią Wojskową uczestniczy 56 uczelni cywilnych:

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu
 2. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 4. Uniwersytet Wrocławski
 5. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 6. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 7. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 8. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 9. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 10. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 11. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 12. Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
 13. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 14. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 15. Uniwersytet Zielonogórski
 16. Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego
 17. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 18. Politechnika Łódzka
 19. Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 20. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 21. Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 22. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 23. Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 24. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 25. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
 26. Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 27. Politechnika Warszawska
 28. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 29. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 30. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 31. Uniwersytet Opolski
 32. Politechnika Opolska
 33. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 34. Politechnika Rzeszowska
 35. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie
 36. Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
 37. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 38. Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
 39. Politechnika Białostocka
 40. Uniwersytet w Białymstoku
 41. Akademia Pomorska w Słupsku
 42. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
 43. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 44. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 45. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 46. Akademia WSB
 47. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 48. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 49. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 50. Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
 51. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 52. Politechnika Koszalińska
 53. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 54. Uniwersytet Szczeciński
 55. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
 56. Politechnika Świętokrzyska

Uczelnie można także odszukać korzystając z interaktywnej mapy.

Reklama

Komentarze

  Reklama