Reklama

Polityka obronna

Gen. Komornicki: potrzeba jednolitego i spójnego systemu przygotowań obronnych społeczeństwa [Defence24 TV]

Fot. Defence24.pl.
Fot. Defence24.pl.

Tuż po oficjalnej prezentacji i dyskusji, gen. dyw. (w st. spocz.) Leon Komornicki, były zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP, ocenił pierwsze wnioski płynące ze wspólnego raportu „Bezpieczeństwo 2020” będącego owocem współpracy Defence24 i IBRiS. Podkreślając, że badania takie są kapitalnym, jego zdaniem punktem wyjścia do prac nad zbudowaniem jednolitego i spójnego ze sobą systemu przygotowań obronnych społeczeństwa i systemu zagospodarowującego cały potencjał.

Generał wskazał, że jego zdaniem jest to kapitalny materiał, aby to teraz przełożyć na język wykonawczy, w określonych decyzjach politycznych. Tak, aby według generała, nastąpił proces budowania właściwego systemu, który przełożyłby kluczowe wartości, jakim jest fundamentalna świadomość, wola, gotowość i przygotowanie obronne obywateli, do niezbędnego dla bezpieczeństwa kraju poświęcenia czy też raczej trzeba byłoby powiedzieć realizacji zadań obronnych.

Generał Komornicki zauważył, że świadomość społeczna ma tendencję rosnącą. Jeśli chodzi o zagrożenia, potrzebę obrony Rzeczpospolitej, ale też potrzeby także służby wojskowej. Generał podkreślił, że sam był zaskoczony wysokim wskaźnikiem akceptacji możliwości potencjalnego powrotu do zasadniczej służby wojskowej czyli do poboru.

Były zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP jest zdania, że ocena wyników badań naszych sąsiadów, tym bardziej powinna umocnić potrzebę budowania własnego, narodowego potencjału obronnego o charakterze budowania obrony totalnej, powszechnej.

Reklama

Komentarze

    Reklama