Reklama

Polityka obronna

Gen. Gromadziński: Eurokorpus tworzy wyjątkowe środowisko

Autor. kpr. Wojciech Król/CO MON

Generał broni Jarosław Gromadziński, pierwszy oficer Wojska Polskiego na stanowisku dowódcy Eurokorpusu, stwierdził, że objęcie przez niego dowodzenia „potwierdza silne zobowiązanie Polski do międzynarodowego bezpieczeństwa”.

Reklama

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

Reklama

Generał Gromadziński objął dowodzenie Eurokorpusem podczas ceremonii w obecności szefa MON Mariusza Błaszczaka, najwyższych dowódców sił zbrojnych państw ramowych Eurokorpusu: Polski, Belgii, Hiszpanii i Luksemburga oraz zastępcy inspektora generalnego Bundeswehry generała Markusa Laubenthala.

 • Jestem przekonany, że pan generał Gromadziński spełni swoją rolę bardzo dobrze jako dowódca Eurokorpusu i pokaże pełen profesjonalizm i zaangażowanie w swoich obowiązkach – stwierdził minister.

Generał Gromadziński w przemówieniu podkreślił, że dziś borykamy się ze „skomplikowanymi i wielowymiarowymi wyzwaniami". Wymienił wśród nich pełnoskalową agresję Rosji na Ukrainę, ale też działania hybrydowe na granicach państw wschodniej flanki NATO i UE oraz sytuację bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, wpływającą na państwa na południu Europy. Wszystkie te wyzwania, zdaniem generała, „paradoksalnie wzmacniają nas i prowadzą do jeszcze ściślejszej kooperacji i spójności państw UE i NATO".

Reklama
Jestem przekonany, że Eurokorpus, jako struktura wielonarodowa z dużym doświadczeniem operacyjnym zarówno w ramach NATO i UE jest w stanie sprostać wszystkim obecnym i przyszłym wyzwaniom. Ta unikatowość i dualność Korpusu tworzy wyjątkowe środowisko i daje wiele dróg do rozwiązywania problemów, czerpiąc z perspektywy i doświadczeń każdego z państw. To źródło, z którego czerpiemy naszą siłę i potwierdzenie że Europa, nasz dom, ma znaczenie
gen. broni Jarosław Gromadziński.

Generał zaznaczył, że objęcie dowodzenia Eurokorpusem oznacza dla niego przywilej i wyzwanie związane z wykonywaniem misji w ramach UE i NATO, zapewnieniem interoperacyjności, kompleksowego podejścia, budowaniem zaufania, szacunku i zrozumienia oraz zapewnieniem dowodzenia i kontroli dla przyporządkowanych operacji. „Od teraz rola Eurokorpusu będzie rosnąć" - zaznaczył.

Do roli Eurokorpusu odniósł się też szef MON Mariusz Błaszczak:

Dualność Eurokorpusu powoduje jednak, że powstaje obowiązek zachowania równowagi pomiędzy tymi dwoma organizacjami (NATO i UE - red.). Uwzględniając agresję rosyjską powinniśmy pokazać naszą gotowość, aby Eurokorpus był zdolny przejąć najbardziej odpowiedzialne role w ramach NATO. Szczyt w Wilnie będzie miał kluczowy wpływ na cały Sojusz na najbliższe lata. Nowy model sił, nowe plany i też zwiększenie ilości sił gotowości pokaże także rolę Eurokorpusu. Ustanowienie Eurokorpusu jako wiarygodnej struktury dowodzenia w ramach NATO pozwoli rozwijać się temu dowództwu, jak i całemu Sojuszowi Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej"
szef MON Mariusz Błaszczak

Generał Gromadziński przypomniał, że w 2024 roku Eurokorpus będzie w gotowości jako dowództwo połączonych sił zadaniowych NATO (Joint Task Force HQ), a w 2025 roku przyjmie rolę dowództwa grupy bojowej Unii Europejskiej. „Przygotowujemy się do zademonstrowania przez Korpus zdolności do wypełnienia tych zadań, nie tylko po to by spełnić kryteria ocen, ale przede wszystkim by móc sprostać realnym zagrożeniom i wyzwaniom".

Dowódca Eurokorpusu dodał, że 11 krajów, które tworzą tą strukturę dzieli te same wartości potrzebuje zjednoczenia, bo powodzenie może zostać osiągnięte tylko przez współpracę. Generał Gromadziński podziękował też odchodzącemu dowódcy, belgijskiemu generałowi broni Peterowi Devogelaere za zaangażowanie i płynne przejęcie odpowiedzialności, oraz przedstawicielom Belgii, Francji, Niemiec, Luksemburga, Hiszpanii i Polski (państw ramowych) i Austrii, Grecji, Włoch, Rumunii oraz Turcji (państw wspomagających).

Nowy dowódca Eurokorpusu

Generał Gromadziński może wnieść do Eurokorpusu unikalne doświadczenie, bo sierpnia 2022 roku przez osiem miesięcy był zastępcą dowódcy Security Assistance Group-Ukraine (SAG-U), czyli międzynarodowej jednostki zajmującej się koordynacją pomocy wojskowej dla Ukrainy, świadczonej przez 50 państw. Przez okres między pełnieniem stanowiska zastępcy dowódcy SAG-U a dowódcą Eurokorpusu generał Gromadziński był Radcą Generalnym WP, a wcześniej, w latach 2018-2022 dowodził nowo formowaną 18. Dywizją Zmechanizowaną. W tym okresie nowo tworzone dowództwo jednostki stało się odpowiedzialne najpierw za wsparcie koordynacji operacji na granicy wschodniej, a następnie, po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę, za współdziałanie z rozmieszczonymi we wschodniej Polsce jednostkami amerykańskimi. W 2021 roku dowództwo dywizji przeszło certyfikację zgodnie ze standardami NATO (CREVAL).

Wcześniej generał Gromadziński był zastępcą dowódcy 12. Dywizji Zmechanizowanej, a od maja 2016 do lipca 2018 roku dowodził 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną. W trakcie dowodzenia przez generała Gromadzińskiego z 15 GBZ zintegrowano dowodzoną przez Amerykanów grupą bojową NATO, rozmieszczoną w północno-wschodniej Polsce na bazie decyzji szczytu NATO w Warszawie z 2016 roku.

Wcześniej generał Gromadziński służył m.in. w Sztabie Generalnym, jako szef oddziału operacyjnego 16 Dywizji Zmechanizowanej oraz szef sztabu i dowódca batalionu zmechanizowanego 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie. Dwukrotnie uczestniczył w misji w Afganistanie, brał także udział w misji ONZ w Syrii, gdzie w 2007 roku dowodził kontyngentem wojskowym w ramach misji ONZ. Służbę wojskową pełni od 1990 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz Akademii Obrony Narodowej (w tym studiów podyplomowych polityki obronnej), doktorem nauk społecznych. Ukończył też liczne szkolenia i kursy w instytucjach NATO, włącznie z kursem dla wyższych dowódców w Baltic Defence College w Estonii.

Czym jest Eurokorpus?

Eurokorpus to stworzona w 1992 międzynarodowa struktura wojskowa. Założeniem było sformowanie przez Niemcy i Francję wielonarodowej jednostki szczebla korpusu, a właściwie jego dowództwa, zdolnego do dowodzenia operacjami w strukturach międzynarodowych do szczebla właśnie korpusu (złożonego z kilku dywizji). W 1993 roku podjęto decyzję o ustanowieniu gotowości do podporządkowania Eurokorpusu dowódcy sił NATO w Europie (SACEUR). Struktura Eurokorpusu została otwarta na państwa Unii Europejskiej, a także NATO.

Eurokorpus uczestniczył w misjach NATO na Bałkanach (w 2000 roku po raz pierwszy dowodził KFOR w Kosowie) oraz w Afganistanie w latach 2004-2005, wspierał też misję w Afganistanie w 2012 roku. Eurokorpus odegrał też kluczową rolę w dwóch misjach szkoleniowych Unii Europejskiej, w Mali – w 2015 roku i w Republice Środkowej Afryki w roku 2022. Choć struktura Eurokorpusu powstała przede wszystkim z myślą o misjach pokojowych i stabilizacyjnych, to w ostatnich latach zacieśnia on współpracę z NATO, by budować zdolność do pełnego spektrum działań, od stabilizacyjnych, zarówno w ramach NATO, jak i UE, do działań o dużej intensywności.

W 2020 roku Eurokorpus dowodził Siłami Odpowiedzi NATO, a pod koniec 2023 roku ma zostać certyfikowany do dowodzenia połączonymi siłami zadaniowymi Sojuszu Północnoatlantyckiego. W przyszłości zakłada się zbudowanie zdolności Eurokorpusu do dowodzenia w operacjach o dużej intensywności (Warfighting Corps HQ), zgrupowaniami złożonymi z do pięciu dywizji, łącznie 120 tys. żołnierzy. Belgia, Francja, Niemcy, Luksemburg i Polska są państwami ramowymi Eurokorpusu (Warszawa dołączyła od początku 2022 roku). Oprócz tego w strukturze uczestniczą państwa wspomagające: Austria, Grecja, Włochy, Rumunia i Turcja.

Reklama

Komentarze (5)

 1. Pucin:)

  Ale po co to wszystko - i tak RP wychodzi z UE!!!!! :)

  1. Krzysztof33

   sam sobie wychodź

 2. wert

  gebelsy mocno obrażone skoro przysłali zastępcę. Ich budżet jest bez zmian, ogłoszone w Zeiten wende 100 mld tojro w większości pójdzie na podwyżki, starczy jeszcze na F-35 ( musieli bo NS poszedłby do Polski.) Reszta zapowiedzi to bełkot i nowomowa dlatego tak ważna jest neutralizacja Polski. I oby tak dalej. Wybór Gromadzinskiego to dobry prognostyk. Zdecydowli jankesi którzy są na rozdrożu: rozmawiać z władzami realnego państwa wiedzącego czego chce i realizującego twardo kurs czy rozmawiać z faktycznymi mocodawcami bo rozmowa z POdróbami jest bezprzedmiotowa. Niedługo sami zdecydujemy z kim jankesi zagrają

 3. easyrider

  Potrzebne nam uczestnictwo w tym korpusie jak świni siodło. Co to znaczy i w strukturach NATO i UE? Czyli w których bardziej? NATO jest sojuszem obronnym i tylko w jego ramach powinny działać nasze jednostki. Budowanie jakichkolwiek struktur wojskowych w ramach UE, to podważanie roli NATO. To złe i szkodliwe dla Polski.

 4. Strusiu-73

  Ale gratulacje się należą!!!

 5. Tadeusz Żeleźny - analityk systemowy

  Pytanie, na ile Rurokorpus dalej będzie stanowił biurokratyczny obiekt politycznego przeciągania liny - w tym budowania tzw. "autonomii strategicznej UE" w kontrze do NATO - a na ile będzie jednostką operacyjną - np. dla REALNEGO zabezpieczania granic Wschodniej Flanki NATO.

Reklama