Reklama

Polityka obronna

Dziś szef BBN przedstawi przed Sejmem prezydencki projekt ustawy

Autor. sejm.gov.pl

Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Zostanie on zaprezentowany przez szefa BBN Jacka Siewierę.

Projekt ma dać odpowiedź na luki prawne związane reagowaniem państwa na poszczególne zagrożenia. Dopełnić go mają rozwiązania w zakresie użycia broni przez wojsko, które miały zostać przygotowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Jak możemy przeczytać na stronie Biura Bezpieczeństwa Narodowego główne obszary zmian obejmują:

  • Wzmocnienie systemu kierowania bezpieczeństwem państwa poprzez zwiększenie koordynacji działań, wymiany informacji i natychmiastowego reagowania instytucji władzy publicznej, marszałków Sejmu i Senatu oraz organów dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP;
  • Wzmocnienie systemu planowania obronnego w państwie poprzez wprowadzenie regulacji dotyczących głównych dokumentów planistycznych (Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej RP, Planu Reagowania Obronnego RP, narodowych planów użycia Sił Zbrojnych do obrony państwa oraz głównych i szczegółowych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP). Projekt przewiduje wprowadzenie nowego rozwiązania, jakim są stałe plany obronne, mające na celu zapewnienia zdolności natychmiastowego reagowania Sił Zbrojnych RP na zagrożenia o charakterze nagłym;
  • Reformę Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP zapewniającą spójność dowodzenia, zbliżenie struktur i procedur czasu pokoju i czasu wojny oraz przygotowanie się w czasie pokoju do realizacji zadań w podczas trwania konfliktu. W ramach reformy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych przekształcone mają zostać w Dowództwo Połączonych Rodzajów Sił Zbrojnych. Utworzone mają zostać poszczególne dowództwa rodzajów sił zbrojnych: Dowództwo Wojsk Lądowych, Dowództwo Sił Powietrznych oraz Dowództwo Marynarki Wojennej, a także Dowództwo Komponentu Wojsk Medycznych.
Reklama
Reklama

Komentarze (2)

  1. Podszeregowy

    Politycy wolą np. dyskusje o tabletce po. Takie priorytety.

  2. Thorgal

    Niech się politycy wezmą za to na poważnie, bez kłótni. Awanturników notować i w przyszłości nie głosować...

Reklama