Reklama

Polityka obronna

Były Szef Wojsk Aeromobilnych na czele zespołu ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa

Autor. Defence24.pl

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powołał zespół, który ma wypracowywać propozycje rozwiązań, w tym przepisów prawnych, które będą służyły poprawie jakości nauczania w przedmiocie Edukacji dla Bezpieczeństwa. Wiąże się to ze zmianami programowymi, wprowadzonymi w związku z wybuchem pełnoskalowej wojny na Ukrainie.

Reklama

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

Reklama

Edukacja dla Bezpieczeństwa to przedmiot, który zastąpił przed laty przysposobienie obronne w programie nauczania. Wcześniejsza podstawa programowa nie obejmowała jednak treści niezbędnych do przygotowania na zagrożenia, jakie mogą występować w sytuacji pełnoskalowego konfliktu zbrojnego. Dlatego resort edukacji i nauki zdecydował się na wprowadzenie zmian, które wdrożono od września 2022 roku.

Trzeba jednak mieć świadomość, że zmiany w Edukacji dla Bezpieczeństwa będą musiały być wdrażane w ciągu kilku lat, uwzględniając potrzeby odpowiedniego przygotowania kadry, ale też pomocy naukowych, podręczników, wytycznych do realizacji przedmiotu itd. Jakkolwiek w dyskusji publicznej najwięcej emocji wzbudziło wpisanie do podstawy programowej pewnych elementów związanych z obsługą broni, to sam problem edukacji dla bezpieczeństwa jest dużo szerszy.

Reklama

Czytaj też

Chodzi przede wszystkim o przygotowanie młodzieży do zachowania w sytuacjach kryzysowych i wojny, włącznie z elementami obrony cywilnej, a także zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami jeśli chodzi o możliwości służby w Siłach Zbrojnych RP. Tak, by absolwenci szkół kończąc edukację byli gotowi do udziału w reagowaniu na różne zagrożenia, a także mieli wiedzę i potencjał pozwalający im uczestniczyć we wzmacnianiu systemu obrony państwa, zgodnie z założeniami obrony powszechnej.

Powołany zespół ma na celu doskonalenie procesu nauczania Edukacji dla Bezpieczeństwa. – Ujmując bardzo ogólnie zakres pomocy zespołu ds. przedmiotu dla bezpieczeństwa, można wyodrębnić niezbędne treści, pomocne we wskazywaniu kierunków, wiedzy i umiejętności pożądanych w nowoczesnym społeczeństwie, uwzględniając Obronność Polski i potrzeby Sił Zbrojnych RP – mówi Defence24.pl przewodniczący zespołu, gen. bryg. rez. pilot Dariusz Wroński, były Szef Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych, były dowódca 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych i 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.

Czym zajmie się zespół? Przede wszystkim będzie wypracowywał wnioski na podstawie doświadczeń z pierwszych miesięcy prowadzenia Edukacji dla Bezpieczeństwa w nowej formule.

Z całą pewnością będziemy opracowywać wnioski z pierwszych doświadczeń nauki w szkołach. Zamierzamy uwzględnić pojawiające się trudności czy problemy oraz sposoby ich rozwiązania, ułatwiające prowadzenie zajęć przez nauczycieli przedmiotu, instruktorów. Kolejnym elementem będzie pomoc we wskazaniu wykorzystania nowych i nowoczesnych narzędzi i trendów w edukacji obronnej oraz przydatnych rozwiązań praktycznych w dynamicznie rozwijającym się środowisku cybernetycznym
mówi gen. Wroński

Dodaje, że szczególne znaczenie w kontekście Edukacji dla Bezpieczeństwa ma również przygotowanie młodzieży do walki z dezinformacją, bo ta jest bardzo mocno obecna w mediach społecznościowych. Zespół przygotował już pierwsze wytyczne co do zakresu umiejętności po określonych etapach nauki, przekazane następnie ministrowi edukacji i nauki. Przedmiot Edukacja dla Bezpieczeństwa będzie realizowany w dwóch fazach: na początku w ostatniej (ósmej) klasie szkoły podstawowej, następnie w pierwszej klasie szkoły średniej (branżowej).

Czytaj też

Po pierwszym etapie nauki uczeń ma być zdolny do samodzielnego i zespołowego niesienia pomocy medycznej, paramedycznej w najbliższym otoczeniu (rodzina, szkoła, środowisko codziennego funkcjonowania). Kolejną umiejętnością będzie prawidłowe reagowanie w sytuacji zagrożenia w stanach nadzwyczajnych, sytuacjach zagrożenia działaniami wojennymi.

Z kolei po drugim etapie nauki uczeń powinien być zdolny do rozpoczęcia edukacji praktycznej w niesieniu pomocy w sytuacjach kryzysowych i wojny. Powinien także móc samodzielnie posługiwać się podstawowym wyposażeniem służącym do ochrony i obrony osobistej oraz zyskać umiejętność selekcjonowania informacji ważnych i prawdziwych od treści dezinformujących.

Gen. Wroński podkreśla, że w ten sposób absolwenci szkół będą lepiej przygotowani do życia w środowisku, w którym obecne są współczesne zagrożenia (również o charakterze wojennym), ale też zyskają pewną podstawę, która będzie mogła dalej być rozwijana na przykład w trakcie szkoleń wojskowych lub pracy w służbach mundurowych i ratunkowych. Zapewnia również, że zespół – pełniący funkcję doradczą dla Ministra Edukacji i Nauki – będzie otwarty na uwagi ze strony środowiska nauczycielskiego oraz branży obrony i bezpieczeństwa.

Reklama

Komentarze (4)

 1. andys

  Jest general i Edykacja dla Bezpieczeństwa. Jesli pojawi sie nowy general, powołana zostanie rada ds Bezpieczeństwa dla Edukacji.

 2. Gimnazjum01@

  Powinno być strzelanie ale... gdzie !? Powinno się zainwestować w wirtualne strzelnice. Jedna ana każdy powiat

 3. andys

  Sa dwie drogi . Można ten zakres obowiązków i kompetencji wpisać jakiejś istniejącej strukturze , a można powołać nową Rade, Zespół itd. oczywiście z ważnym człowiekiem na czele. Kolejna grupa potencjalnych wyborców będzie zaspokojona w swoich ambicjach.

 4. Ma_XX

  Pozdrawiam serdecznie pana generała

Reklama